Stressforløb:

Ydelser, priser & retningslinjer

Hvis du vil starte i et stressforløb...

Jeg tilbyder kun stressforløb og ikke enkelte samtaler med undtagelse af stress-screeningen, da stress og forandring tager tid. 

Stress handler ofte om, at vi i alt for lang tid har vendt opmærksomheden væk fra os selv og har mistet grebet om og kontakten til os selv.

Beslutningen om at ville tilvælge en proces og investere tiden, opmærksomheden og økonomien i sig selv og i forandringen er derfor ud fra min erfaring helt afgørende for udfaldet af forløbet.

Stress- og forandringsforløb kan i udgangspunktet sættes sammen og tilpasses efter dine individuelle behov. 

Ved langvarig og svær stress skal der dog som regel en intensiv indsats til og derfor har jeg skabt et forløb ud fra min viden om og erfaring med, hvad der er behov for ved langvarig stress. 

Mange undervurderer ofte, hvor lang tid det kan tage at komme ud af langvarig stress og søger efter den hurtige løsning. Jeg kan varmt anbefale at sætte tempoet ned og lade et stressforløb være et afsæt til varig og forandring.

Du kan se eksempler på forskellige forløb nedenfor, men du er også velkommen til at kontakte mig for at høre til andre muligheder.

Afklarende samtale og stressscreening:

Se venligst aflysningspolitik og retningslinjer nederst på siden.

Forløb med stresscoaching og meditation

Prisen er inkl 25% moms for private/ex moms for virksomheder.

Kan afholdes ved fremmøde eller online.                 

Der er mulighed for individuelt aftalt ratebetaling.

Forløbet kan tilpasses med færre eller flere samtaler, hvis ønsket. 

Kontakt mig for tilbud og pris på kontakt@metteweinreich.dk

Mellemlangt forløb til langvarig stress

Kan afholdes ved fremmøde eller online.     

Læs mere om forløbet her                         

Forløb til langvarig/svær stress:

Stressfri og Hjernesund

Stressfri og Hjernesund er et intensivt og transformerende stress- og forandringsforløb.
Forløbet er til dig, der har
  • langvarig stress igennem flere år
  • haft flere episoder med stress og stress-sammenbrud
  • moderate til svære symptomer på stress 
  • et ønske om at komme helt ud af stress, få genskabt livsglæden, stabil energi og balance og ikke mindst kontakten til dig selv.
 

Formålet med forløbet er, at du kan komme helt ud af stress én gang for alle og skabe varig forandring, så du kan undgå stress i fremtiden.

Du kan læse mere om forløbet her:

 
Forløbet kan tages som 
  • et 3 mdrs forløb, hvor du får den grundlæggende viden og redskaber, så du selv kan arbejde videre på egen hånd.
 
  • et 6 mdrs forløb, hvor du har tid til ro og fordybelse. Især tiltænkt stressramte med mangeårig/livslang stress.
 
 

3-måneders forløbet består af

– 8 individuelle samtaler i alt: En indledende opstartssamtale med introduktion og stress-screening på 90 minutter. Derefter 7 individuelle samtaler a 75 minutter. Kan spredes ud over længere tid end 3 mdr.

– 3 måneders adgang til 3 ugentlige livesessioner over Zoom med undervisning i meditation og mindfulness, Q& A, erfaringsudveksling med andre stressramte, udvikling og fastholdelse i nye vaner. 

– Evig adgang til onlineforløbet Stressfri og Hjernesund, der indeholder hele mit materiale om stress, meditation, mindfulness og forandring. Onlineforløbet består af lydfiler og videoundervisning.

– Mulighed for løbende opfølgning via mails, sms og korte telefonopkald mellem individuelle sessioner.

 

Samlet værdi: 27.250kr

Normalpris: 

24.500kr

 

Tilbud ved tilmelding til forløbet indenfor 48 timer efter afklaringssamtalen:

18.500kr

 
Der er mulighed for individuelt aftalt ratebetaling mod et gebyr.
 

ALLE PRISER ER INKLUSIV 25% MOMS FOR PRIVATE, MEN EKSKLUSIV MOMS FOR VIRKSOMHEDER-

6 måneders forløbet består af 

– 14 individuelle samtaler i alt: En indledende opstartssamtale med introduktion og stress-screening på 90 minutter. Derefter 13 individuelle samtaler a 75 minutter. Kan spredes ud over længere tid en 6mdr.

– 6 måneders adgang til 3 ugentlige livesessioner over Zoom med undervisning i meditation og mindfulness, Q& A, erfaringsudveksling med andre stressramte, udvikling og fastholdelse i nye vaner. 

– Evig adgang til onlineforløbet Stressfri og Hjernesund, der indeholder hele mit materiale om stress, meditation, mindfulness og forandring. Onlineforløbet består af lydfiler og videoundervisning.

– Mulighed for løbende opfølgning via mails, sms og korte telefonopkald mellem individuelle sessioner.

 

Samlet værdi: 43.700kr

Normalpris: 

40.500kr

 

Tilbud ved tilmelding til forløbet indenfor 48 timer efter afklaringssamtalen:

31.500kr

 
Der er mulighed for individuelt aftalt ratebetaling mod et gebyr.
 

ALLE PRISER ER INKLUSIV 25% MOMS FOR PRIVATE, MEN EKSKLUSIV MOMS FOR VIRKSOMHEDER-

Hvis din arbejdsplads finansierer:

Hvis din arbejdsplads vil dække udgifterne, indgår jeg aftaler med virksomheder om dette. Forløbet kan være med og uden tilbagemelding til din leder. 

Hvis der ønskes tilbagemelding til din leder, lægges 15% af forløbets pris oveni forløbsprisen for administration, mails og telefonsamtaler. Herefter pålægges 25% moms.

Bemærk, at jeg har tavshedspligt overfor dig, så du og jeg aftaler nøje, hvad jeg kan melde tilbage til din leder.

Alle priser er inkl 25% moms for private/ex moms for virksomheder.

Retningslinjer og handelsbetingelser:

Aflysningspolitik forud for afklaringssamtale og stress-screening: 

Ved udeblivelse både ved fremmøde og online over Zoom uden afbud faktureres 900kr for afklaringsamtalen og fuld pris på 1500kr for stress-screeningen.

Aflysningspolitik forud for individuelle samtaler i forløb:

Helst afbud 24 timer før samtalen, så jeg kan nå at genbooke tiden. 

Vedrørende indgåelse af aftale: 

Jeg lægger vægt på at kunne starte dig op i forløb hurtigst muligt efter afklaringssamtalen og bestræber jeg mig på at kunne tilbyde dig en tid indenfor en uge til opstart af forløbet medmindre andet aftales. 

BEMÆRK: en indgået aftale – mundtlig som skriftlig – er bindende i henhold til aftaleloven: 

https://www.legaldesk.dk/artikler/aftaleloven

Mulighed for afbrydelse af et forløb og refusion: Skulle det mod forventning vise sig, at samarbejdet mellem dig og mig ikke fungerer, er det i enkelte tilfælde muligt at få det beløb refunderet, der svarer til de ubrugte antal gange i dit klippekort eller svarende til den tid, du har tilbage i et forløb. Det vil udelukkende være en vurdering og afgørelse, der foretages af mig, Mette Weinreich, såfremt jeg vurderer, at jeg af forskellige årsager ikke kan hjælpe dig videre.

Muligheden for refusion gælder ikke, hvis du af forskellige årsager ønsker at stoppe, eller hvis du ikke får fulgt de anvisninger og lavet de meditationer/opgaver/øvelser, jeg giver dig, men fortsætter i gamle stressudløsende mønstre. Hvis du selv vælger at afbryde forløbet refunderes de tilbageværende klip i klippekortet/tilbageværende tid i forløbet ikke.