Stress

Ydelser, priser & retningslinjer

Afklarende samtale og stressscreening:

Se venligst aflysningspolitik og regler for indgået aftale nederst på siden.

Kort forløb

Kan afholdes ved fremmøde eller online.                 

Læs mere om forløbene her             

Der er mulighed for individuelt aftalt ratebetaling.

Alle priser er inkl 25% moms for private/ex moms for virksomheder.

Mellemlangt forløb til langvarig stress

Kan afholdes ved fremmøde eller online.     

Læs mere om forløbet her                         

Der er mulighed for individuelt aftalt ratebetaling.

Langvarig, svær stress/stresssammenbrud:

Stressfri og Hjernesund - 6 måneders forløb

Stressfri og Hjernesund er et 6 måneders intensivt stress- og forandringsforløb til dig, der har langvarig stress/har haft flere episoder med stress/har moderate til svære symptomer på stress og ønsker et langvarigt og intensivt forløb til at komme helt ud af stress og skabe personlig transformation og forandring.  

Læs mere om forløbet her.

 

Forløbet består af 

Den indledende stress-screening på 90 minutter 

12 individuelle samtaler a 75 minutter

17 moduler af onlineforløbet Stressfri og Hjernesund, der indeholder al mit materiale om stress, meditation, mindfulness og forandring.

5 måneders adgang til ugentlige gruppekald over Zoom for fællesmeditation, Q& A, erfaringsudveksling med andre stressramte, udvikling og fastholdelse i nye vaner

Mulighed for løbende opfølgning via mails og sms mellem individuelle sessioner. 


Det er muligt at deltage i forløbets fulde længde eller vælge 3 måneder på forløbet. 

Priser, muligheder for ratebetaling og forløbets indhold gennemgås ved en afklaringssamtale. 

Hvis din arbejdsplads finansierer:

Hvis din arbejdsplads vil dække udgifterne, indgår jeg aftaler med virksomheder om dette. Forløbet kan være med og uden tilbagemelding til din leder. 

Hvis der ønskes tilbagemelding til din leder, lægges 15% af forløbets pris oveni forløbsprisen for administration, mails og telefonsamtaler. Herefter pålægges 25% moms.

Bemærk, at jeg har tavshedspligt overfor dig, så du og jeg aftaler nøje, hvad jeg kan melde tilbage til din leder.

Alle priser er inkl 25% moms for private/ex moms for virksomheder.

 

Retningslinjer og handelsbetingelser:

Aflysningspolitik forud for afklaringssamtale og stress-screening: 

Ved udeblivelse både ved fremmøde og online over Zoom uden afbud faktureres 900kr for afklaringsamtalen og fuld pris på 1500kr for stress-screeningen.

Aflysningspolitik forud for individuelle samtaler i forløb:

Ved afbud mindre end 24 timer før den aftalte tid, mistes samtalen/klippet i klippekortet.

Vedrørende indgåelse af aftale: 

Jeg lægger vægt på at kunne starte dig op i forløb hurtigst muligt efter afklaringssamtalen. Hvis du beslutter dig ved afklaringssamtalen eller indenfor 48 timer efter afklaringssamtalen for at starte i et forløb, bestræber jeg mig på at kunne tilbyde dig en tid indenfor en uge til opstart af forløbet medmindre andet aftales. 

BEMÆRK: en indgået aftale – mundtlig som skriftlig – er bindende i henhold til aftaleloven: 

https://www.legaldesk.dk/artikler/aftaleloven

Mulighed for afbrydelse af et forløb og refusion: Skulle det mod forventning vise sig, at samarbejdet mellem dig og mig ikke fungerer, er det i enkelte tilfælde muligt at få det beløb refunderet, der svarer til de ubrugte antal gange i dit klippekort eller svarende til den tid, du har tilbage i et forløb. Det vil udelukkende være en vurdering og afgørelse, der foretages af mig, Mette Weinreich, såfremt jeg vurderer, at jeg af forskellige årsager ikke kan hjælpe dig videre.

Muligheden for refusion gælder ikke, hvis du af forskellige årsager ønsker at stoppe, eller hvis du ikke får fulgt de anvisninger og lavet de meditationer/opgaver/øvelser, jeg giver dig, men fortsætter i gamle stressudløsende mønstre. Hvis du selv vælger at afbryde forløbet refunderes de tilbageværende klip i klippekortet/tilbageværende tid i forløbet ikke.