Mindfulness i naturen

Nærvær og meditation i naturen

Tilladelse, tillid & tålmodighed i vintermørket

Nærvær og meditation i naturen

Kæmper du med manglende energi, stress, modløshed og tristhed gennem årets mørkeste måneder? 

Vintermørket er over os og dagene bliver fortsat kortere en tid endnu. Du tager måske afsted i mørke og kommer hjem i mørke og selv, hvis det er lyst, kan du måske give lidt op på at komme ud, fordi det hele er koldt, klamt og gråt. 

Selvom det er nemt at forskanse sig inde gennem årets mørke måneder, kan der være en masse værdifuldt at hente ved at komme ud i vintermørket og vintervejret og forsøge at rumme og være i mørket og vejret, som det nu engang er. 

Naturen kalder på vores sanser. Og især i vintermørket er vi nød til at være opmærksomme og nærværende på en anden måde, og bruge vores sanser anderledes, end når alt er lyst og let.

Naturen kan hjælpe os tilbage til en mere sansende og ukompliceret tilgang til livet, hvor vi er mere nærværende, accepterende og ikke-dømmende overfor vilkår, vi mærker modstand mod og dermed bruger energi og kræfter på, men i sidste ende ikke kan gøre noget som helst ved.

Effekten af nærværstræning i naturen

Mindfulness betyder fuld af opmærksomhed.

Mindfulness er at være nærværende tilstede samtidig med, at du er bevidst om, at du er nærværende og opmærksom. 

Når du øver dig på at være mindful, træner du din evne til at være opmærksom, nærværende og sansende lige nu og her, fra det ene øjeblik til det næste, i stedet for at gå med sindets iboende tendens til at vandre fra den ene tanke til den anden, hvor du mentalt bliver optaget af fortid og fremtid.

I løbet af de sidste 30 år er effekten af mindfulness og meditation dokumenteret på en lang række områder. Især i forhold til at mindske stress, angst og depression, forbedre det psykiske og fysiske velbefindende og mærke en større glæde ved livet. 

Vores DNA er skabt i naturen og ved at opholde os i naturen, finder vi tilbage til noget oprindeligt og autentisk. Vores nervesystem kvitterer hurtigt ved at sænke stressniveauet efter ca 20 minutter i naturen. 

Når vores hjerne og nervesystem får lov til at sætte tempoet ned, får vi mulighed for at finde tilbage til en forbundethed til naturen og til os selv.

Ved at kombinere naturen med nærværstræning og meditation forstærkes og understøtter de helende, afstressende og beroligende egenskaber i mindfulness og naturen hinanden. 

Du kan få skabt læring og indsigter, du kan overføre til andre områder af dit liv.

Hvad kan du lære af naturen?

I naturen, vejret og årstiden er der nogle forhold, vi ikke kan gøre noget ved. Der kan være en dyb læring ved at gå ud i naturen på trods af vind og vejr og øve sig på at forblive nærværende, udømmende, nysgerrig og accepterende.

I vintermørket og vintervejret kan vi komme i kontakt med noget af det i os selv, vi ofte har en tendens til ikke at ville mærke og som vi ofte flygter fra ved at distrahere os selv med underholdning, travlhed og aftaler. 

Vintermørket inviterer os til at stoppe op, sætte tempoet ned og vende os direkte rundt og se nysgerrig ind i det, vi ofte mærker modstand mod og er på flugt fra. 

Ved at stoppe flugten og slippe modstanden, kan vi opbygge en tillid og tryghed til, hvad vi kan rumme omkring os og i os selv. 

Ved at give slip ind i og øve sig på at være nærværende og ikke-dømmende omkring en årstid, der er lidt sværere at holde af end forår og sommer, får vi mulighed for at øve os på at rumme mørke og uvejr, der kan overføres til andre områder af livet.

At observere, være i og lære af naturen kan forstærke din evne til accept og tilladelse af øjeblikket, som det nu er og samtidig med, at du øver tillid og tålmodighed i forhold til perioder, hvor livet står stille og måske ikke helt ser ud, som du ønsker.

Når du øver dig i at være mindful og til stede, har det følgende fordele for dig:

Praktiske oplysninger om forløbet

Indhold på kurset

Forløbet vil have hovedvægt på at praktisere nærvær gennem træning af din opmærksomhed og evne til at være bevidst til stede. Det vil ske gennem sansetræning og opmærksomhed på, hvordan du oplever, det du sanser.

Derudover vil der være siddende meditation og stille vandringer.

Kurset er interaktivt, så der lægges op til refleksion og til at dele, de oplevelser, du og de andre deltagere får undervejs. 

Denne deling og erfaringsudveksling har til formål at give en dybere forståelse af, hvad meditation og mindfulness er. Det øger forståelsen af indholdet at høre andres oplevelser og selv at sætte ord på sine egne. 

Du vælger selv, hvor meget og hvad du ønsker at dele.

Holdundervisning

Kurset afholdes som holdundervisning i små grupper. Normalt er gruppens størrelse på mellem 4-10 personer. 

Gruppens funktion er ikke terapeutisk, men derimod erfaringsudvekslende. 

 

Forudsætninger for at deltage

Du behøver ikke forudgående erfaring med meditation og mindfulness.

De eneste nødvendige forudsætninger er, at du er parat til at klæde dig på efter vejret og gå ud i vintermørket i naturen. 

Du må gerne være opmærksom på, at du skal kunne gå op til 5-6 km og ikke være for usikker til bens, da vi går i mørket. 

Det vil ikke være alle gange, at vi går, men der vil være stille vandringer nogle af undervisningsgangene.

Meditationerne og undervisningen på kurset er helt verdsliggjorte og knytter sig ikke til en bestemt trosretning.

Et kort onlinekursus

Som en hjælp til din egen praksis, får du varig adgang til et kort onlinekursus med undervisning og lydfiler med mindfulness og meditationsundervisning.

Du vælger selv, hvor meget du ønsker at bruge undervisningen i onlineforløbet. Det er ment som en støtte og hjælp mellem undervisningsgangene og til vedligeholdelse af en mindfulnesspraksis efterfølgende.

Tid og sted

Kurset foregår over 6 undervisningsgange af 2 1/2 times varighed tirsdage i ulige uger gennem den mørkeste tid af året.

Bemærk, at det er hveranden tirsdag startende den 21. november til og med den 30. januar. 

Se datoer og tider længere nede på siden. 

Kurset afholdes i naturen omkring Værløse. 

Der vil være forskellige mødesteder fra gang til gang, som du vil få oplyst i en mail forud for den enkelte undervisningsgang.

Forløbet
"Nærvær og meditation i naturen"
indeholder

Temaer på forløbet:

Ind i mindfulness

Hvad er mindfulness. De 7 indstillinger i mindfulness som accept, ikke-dømmen, given slip m.fl. Hvordan kan disse indstillinger øves i naturen? 

Doing-mode versus being-mode.

Introduktion til meditation

Hvad er meditation. Hvordan mediterer du og hvor ofte? Kan man meditere på andre måder end stillesiddende og med lukkede øjne. Faser i meditationen.

Bevidst sansning versus perception

Forskellen på at sanse bevidst og begynde at tolke og analysere på det, du tolker. Bevidstgørelse af hvordan du bruger din opmærksomhed og på hvad, du lader dig optage af.

Tanker og tankemønstre

Bevidstgørelse af tanker og tankemønstre og koblingen ml tanker, reaktioner og adfærd og hvordan, du kan føre din opmærksomhed tilbage til det, der er lige nu.

Opmærksomhed på kroppen

Mindful bevægelse, åndedrættet og hvordan du mærker det, du oplever i kroppen.

Stilhed og væren

Tilstanden af nærvær og bevidst opmærksomhed kan styrkes gennem stilhed og at kunne være sammen uden at tale.

Det siger tidligere deltagere på mine mindfulnesskurser

Se datoer og tilmeld dig her

2400kr inkl. moms for private. Det er muligt at betale i 2 rater mod et rategebyr på 100kr. 

2400 kr eksl. moms for virksomheder

Ved tilmelding accepterer du Mette Weinreichs handelsbetingelser. Se nederst på siden.

Jeg vil meget gerne tale med dig for en afklarende snak og forventningsafstemning over telefonen, før du tilmelder dig kurset.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt.
Du er også velkommen til at ringe på 31 24 34 01 eller sende en sms.

Om Mette Weinreich, født 1976.

Jeg er uddannet mindfulnessinstruktør hos Helhedspsykologi ved psykolog Emil Noll og certificeret Matzau Stresscoach ved Matzau Erhvervspsykologer. Derudover har jeg 3 andre uddannelser og samlet set 15 års uddannelse bag mig, hvor den røde tråd i alle uddannelser har været bevidste vane- og adfærdsændringer og at få genoptrænet mistede funktioner ved funktionsnedsættelser.

Jeg har i over 20 år beskæftiget mig med vane- og adfærdsændringer gennem øget opmærksomhed, indsigt og bevidsthed. Jeg har beskæftiget mig med ændring af vaner og adfærd på både det motoriske, mentale og følelsesmæssige plan. 

Jeg opholder mig dagligt i naturen på mine gåture med min hund og henter her nærvær, energi og inspiration ved at følge naturen og årstidernes gang. Jeg har aldrig brudt mig om  at gå ud i mørket om vinteren, men det fik livet med hund lavet om på. Min aftenture i vintermørket er nu blandt de ture, jeg holder allermest af og som også kan være allermest lærerige i træningen af accepterende og ikke-dømmende nærvær i regn, kulde og blæst.

I mit eget liv har jeg gennemlevet svær stress på grund af længerevarende livskriser med tab og traumer og ved fra personlig erfaring, hvordan krop og sind påvirkes af både hverdagens og livets omskiftelighed. Derudover har jeg en vældig opfindsom og aktiv hjerne, så jeg arbejder dagligt meget bevidst med min egen opmærksomhed gennem meditation og nærværstræning.

Jeg har en daglig meditationspraksis og en dyb forståelse af, hvad mindfulness og meditation kan skabe af forandringer i måden, livet opfattes og leves på.

Det er mit ønske at hjælpe andre med at finde hjem til en ro og centrering i dem selv, så de kan opdage, hvordan livet kan favnes og leves mere frit gennem øget  opmærksomhed og nærvær.

Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich - stresscoach og mindfulness instruktør

Vil du på forløbet Nærvær og meditation i naturen?

Jeg holder til i Værløse, som ligger i den fineste nordsjællandske natur mellem Søndersø, Præstesø, Farum Sø og skønne skovområder. 

 

 

Handelsbetingelser - retningslinjer for tilmelding, betaling, fortrydelse og refusion

Tilmelding
Tilmelding sker online ved at udfylde tilmeldingsformularen. 

Betaling: Betaling sker ved tilmelding. Der fremsendes herefter en automatisk kvittering for din tilmelding.

 

RaterDer er mulighed for at betale forløbet i to rater.  Første rate betales ved tilmelding. Anden rate trækkes automatisk efter 4 uger. Bemærk, at du ved tilmelding forpligter dig til at betale det fulde beløb for kurset. 

Fortrydelse/afmelding: Ved afmelding op til 3 uger før kursusstart refunderes kursusprisen fratrukket et gebyr på 300kr. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart refunderes halvdelen af kursusafgiften. 

Ved afmelding senere end 1 uge op til kursusstart refunderes beløbet ikke, da det ikke er sikkert, at jeg kan nå at afsætte pladsen til en anden.

Kursusgange hvor du ikke kan komme: Prisen for de kursusgange, hvor du ikke kan komme, refunderes ikke og undervisningen erstattes ikke. 

Afbrydelse af kursus: Hvis du af forskellige årsager vælger at afbryde forløbet refunderes kursusgebyret ikke. 

 

Ved undervisers sygdom el lign: hvis aflysning af en kursusgang er nødvendig grundet sygdom eller lign. erstattes undervisningen ved at datoerne rykkes en uge, så kurset afsluttes på samme ugedag, men en uge senere end planlagt.

Betalingsoplysninger:

Du kan betale via kortbetaling online, men der er også mulighed for bankoverførsel og mobilepay:

Bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 

MobilePay: 18951