Forebyggende stresscoaching

Forebyggende stresscoaching ved begyndende overbelastning

Forebyggende stresscoaching er til dig, der oplever milde til moderate stresssymptomer og dårlig trivsel og ønsker at tage en voksende overbelastning, inden det bliver alvorligt.

Stress kan nemlig udvikle sig over tid, så du gradvist vænner sig til at mistrives og leve med flere og flere symptomer på stress.

Stresssymptomer kan over tid blive til en salgs ny norm, hvor du vænner dig til at gå med hovedpine, muskelsmerter, dårligt humør og bare generel dårlig trivsel.

Hvis det får lov til at udvikle sig, vil din krop på et tidspunkt sørge for, at du lytter ved at sige stop. 

I forebyggende stresscoaching får du effektive redskaber, der virker i forhold til både at reducere en voksende overbelastning og forebygge stress på sigt. 

Forebyggende stresscoaching er til dig, der har mærket lettere, men tiltagende stress gennem de sidste maks 6 måneder.

Forebyggende stresscoaching

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich - Stresscoach og mindfulnessinstruktør

Forebyggende stresscoaching - hvordan foregår det?

I den forebyggende stresscoaching vil du få den indsats, du har behov for. 

Der vil blive arbejdet med samtale/coaching, så du får en større bevidsthed ind i, hvad der udløser stress hos dig. 

Der skal også skabes plads til dig i din hverdag, gennem tilvalg, struktur og planlægning, så dit liv kommer mere i balance.

 

Vi arbejder med

  • at få skabt nødvendige forandringer omkring dig i din hverdag

 

  • kendskab til generelle ydre forhold, der hyppigt udløser stress
 
  • at du får lettere og hurtigere ved at opdage og fravælge det, der udløser stress 
 
  • at du lærer at møde det, der udløser stress på en ny og mere stressreducerende måde
 
  • dine tanker, tanker- og reaktionsmønstre, så du får et indblik i, hvordan dine tanke- og reaktionsmønstre kan udløse og fastholde dig i stress. 
 
  • meditation og mindfulness og som er opmærksomhedstræning og dokumenteret stressreducerende
  

 Du vil få konkrete redskaber til, hvordan du kan mindske og forebygge stress, så du får vendt en tiltagende overbelastning, inden det udvikler sig til svær stress. 

 

Du vil få adgang til onlinebiblioteket Forebyg stress – hold din hjerne i balance med 6 moduler med undervisningsvideoer, små refleksionsopgaver og lydfiler til meditationer, som du kan bruge hjemme. Onlineforløbets værdi er 2950kr.

 

Er du i tvivl, om du oplever stress, kan du gennemgå listen med stresssymptomer, som du kan finde via linket nedenfor.

Hvis du oplever mere end 4-5 vedholdende stresssymptomer på daglig basis, så vil jeg anbefale dig, at du tager hånd om det.

Forebyggende stresscoaching

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende afklarende, gratis stress-screening. 

Jeg tilbyder primært onlineforløb og har stor erfaring med at skabe et fortroligt rum online over Zoom. 

Hvis du bor i nærheden, holder jeg til i Værløse, som ligger i den fineste nordsjællandske natur mellem Søndersø og Farum Sø og skønne skovområder. 

Jeg bruger gerne naturen på stressreducerende og mindfulle walks n’ talks med mine klienter. 

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich, Stresscoach og mindfulnessinstruktør