Mindfulness -
kurser og forløb

Hvad er mindfulness?

Ordet mindfulness betyder fuld af opmærksomhed. 

At være er mindful betyder, at man er bevidst nærværende og opmærksom lige nu og her med en accept af øjeblikket, som det er, på en nysgerrig og ikke-dømmende måde.

Det kan lyde enkelt, at mindfulness “bare” handler om at være nærværende. Men i virkeligheden er vi ofte det stik modsatte. Langt størstedelen af tiden er vi optaget af vores tanker og følelser uden egentligt at have valgt det og uden vi nødvendigvis er bevidste om det.

Hvorfor lære mindfulness?

Vi lever i en verden, hvor vi dagligt bombarderes med mange tusind sanseindtryk fra vores omgivelser. Vi er ofte online og mange er tilgængelige på mail og de sociale medier de fleste af døgnets vågne timer.

Mange af os befinder os i en tilstand af handlen og gøren. Vi er konstant på vej et eller andet sted hen – enten fysisk eller i vores tanker. Mange opgaver udføres med autopiloten slået til, så vi bagefter ikke kan huske, om vi nu fik låst døren eller slukket for kaffemaskinen, da vi tog hjemmefra. Det kan være vi i tankerne var optaget af noget, der foregik i går eller bekymret for noget, der skal ske i morgen. Eller som måske aldrig kommer til at ske.

Tempoet, de konstante sansestimuli fra skærme, høje krav og forventninger fra vores omgivelser og fra os selv presser vores hjerne, sind og krop til at yde i et ekstremt højt tempo uden pauser og pusterum.

Når man praktiserer mindfulness meditation trænes opmærksomheden i at være rettet mod det øjeblik, vi befinder os i og dvæle her. Vi fører altså opmærksomheden væk fra tankerne og tankernes indhold.

Samtidig arbejdes der med at møde det, som øjeblikket indeholder (inklusiv os selv) med syv grundlæggende indstillinger.

Det giver en mental klarhed og vi får mulighed for at opdage, at vi ikke ER vores tanker og at vi kan slippe tilknytningen til indholdet af dem.

Vi behøver heller ikke at være reagerende i forhold til alt, hvad vi oplever. Vi kan vælge at forholde os mere observerende. Det gør, at vi nemmere kan være med det, øjeblikket indeholder og se det nye, der opstår fra det ene øjeblik til det næste. Vi kan bedre møde det, der sker uden en masse modstand og vi kan nemmere give slip igen. Det træner os i at møde det, der sker i livet – på godt og ondt.

Den bevidste opmærksomhed er for de flestes vedkommende noget, der skal trænes og oparbejdes over lidt tid. Det er vigtigt at være indstillet på og arbejde tålmodigt med.

Heldigvis er det veldokumenteret efterhånden, at hvis vi er vedholdende nok, så mærker vi en forandring.

Med mindfulness får du en måde at være i livet på

Nærvær & neditation i naturen

Nærværs- og opmærksomhedstræning i vintermørket med fokus på tilladelse af det, der er, tillid og tålmodighed.

Klik her!