Mindfulness -
skab centrering og balance

Hvad er mindfulness?

Ordet mindfulness betyder bevidst nærvær eller bevidst opmærksomhed. 

At være er mindful betyder, at man er bevidst nærværende og opmærksom lige nu og her med en accept af øjeblikket, som det er, på en nysgerrig og ikke-dømmende måde.

Det kan lyde enkelt, at mindfulness “bare” handler om at være nærværende. Men i virkeligheden er vi ofte det stik modsatte. Langt størstedelen af tiden er vi optaget af vores tanker og følelser uden egentligt at have valgt det og uden vi nødvendigvis er bevidste om det.

Vi kan være så opslugte af indholdet af vores tanker, at de bliver til sandheder, der kan komme til at forme og præge vores virkelighed, de valg vi tager, vores syn på vores muligheder og vores syn på os selv og andre.

I mindfulness arbejder man via meditationer, kropscanninger, let yoga og vejrtrækningsøvelser med igen og igen at rette opmærksomheden væk fra tankerne og hen mod øjeblikket, som det er.

Vi kan kun sanse og mærke vores åndedræt og krop lige nu og her. Åndedrættet og kroppen er derfor en konstant adgang, til det øjeblik vi er i. Ved vedholdent at rette opmærksomheden mod åndedrættet og kroppen, træner vi vores opmærksomhed til at være forankret i nuet.

Som Jon Kabbat-Zin udtrykker det i sin bog Lev med livets katastrofer – man er opmærksom med vilje.

Netop Jon Kabbat-Zin har været med til at gøre mindfulness-begrebet udbredt i den vestlige verden med udviklingen af hans efterhånden meget veldokumenterede mindfulness-program Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

MBSR-programmet er blevet undersøgt og dokumenteret effektivt i forhold til stress, forbedret psykisk velbefindende, forebyggelse af depression, kroniske smerter og på forbedret opmærksomhed og koncentration.

Selve tilstanden at være mindful og selve mindfulness-begrebet har dog sine rødder i østerlandske traditioner, hvor mindfulness – det bevidste nærvær – er selve kernen i den buddhistiske meditationspraksis.

I MBSR-programmet er meditationerne og den daglige mindfulnesspraksis fuldstændig verdsliggjort og uden tilknytning til nogen religion.

Hvorfor lære mindfulness?

Vi lever i en verden, hvor vi dagligt bombarderes med mange tusind sanseindtryk fra vores omgivelser. Vi er ofte online og mange er tilgængelige på mail og de sociale medier de fleste af døgnets vågne timer.

Mange af os befinder os i en tilstand af handlen og gøren. Vi er konstant på vej et eller andet sted hen – enten fysisk eller i vores tanker. Mange opgaver udføres med autopiloten slået til, så vi bagefter ikke kan huske, om vi nu fik låst døren eller slukket for kaffemaskinen, da vi tog hjemmefra. Det kan være vi i tankerne var optaget af noget, der foregik i går eller bekymret for noget, der skal ske i morgen. Eller som måske aldrig kommer til at ske.

Tempoet, de konstante sansestimuli fra skærme, høje krav og forventninger fra vores omgivelser og fra os selv presser vores hjerne, sind og krop til at yde i et ekstremt højt tempo uden pauser og pusterum.

Rastløshed og uro kan komme til at præge de stille stunder, så det er umuligt at sidde stille og være i ro med sig selv, fordi sindet er vant til konstant stimulering og tankerne kører i ring. Hvis vi fortsætter i det vante spor, risikerer vi at blive ramt af stress.

Når man praktiserer mindfulness meditation trænes opmærksomheden i at være rettet mod det øjeblik, vi befinder os i. Vi fører altså opmærksomheden væk fra tankerne og tankernes indhold.

Samtidig arbejdes der med at møde det, som øjeblikket indeholder (inklusiv sig selv) med syv grundlæggende indstillinger.

De syv indstillinger i mindfulness er accept, ikke-dømmen, at kunne give slip, at have nybegynders øjne, at have tillid, at være tålmodig og ikke at stræbe efter at øjeblikket skal være noget andet, end det det er.

Det giver en mental klarhed og en mulighed for at opdage, at vi ikke ER vores tanker og at vi kan slippe tilknytningen til indholdet af dem.

Vi behøver heller ikke at være reagerende i forhold til alt, hvad vi oplever. Vi kan vælge at forholde os mere observerende. Det gør, at vi nemmere kan være med det, øjeblikket indeholder og se det nye, der opstår fra det ene øjeblik til det næste. Vi kan bedre møde det, der sker uden en masse modstand og vi kan nemmere give slip igen. Det træner os i at møde det, der sker i livet – på godt og ondt.

Den bevidste opmærksomhed er for de flestes vedkommende noget, der skal trænes og oparbejdes over lidt tid. Derfor 8-ugers kurset.

Heldigvis er det veldokumenteret efterhånden, at hvis vi forbliver nærværende længe og hyppigt nok – enten når vi har øjnene åbne eller under meditation – vil vanetænkning og automatiserede tankemønstre og dertil hørende negative følelser reduceres eller endda helt ophøre. Sindet falder til ro og bliver mere stille til fordel for en større mental klarhed og frihed.

Med mindfulness får du en måde at være i livet på

Individuelle mindfulnessforløb

Lær mindfulness og mindfulness meditation 1 til 1.

Forebyg stress - hold dine hjerne i balance

Et 6-ugers kursus i mindfulnessbaseret stressforebyggelse

8-ugers mindfulnesskursus

Lær at skabe ro, reducere stress, træne dit nærvær og evnen til at mærke dig selv.

3-ugers onlinekursus

Onlinekursus i mindfulness meditation.