Et fleksibelt og helhedsorienteret stressforløb med fokus på
neural restitution efter svær og langvarig stress

Stressfri & hjernesund

Få dig selv og din hjerne helt ud af svær stress

Stressfri og hjernesund

Stressfri og hjernesund er et helhedsorienteret stressforløb, der kan hjælpe dig ud af langvarig stress.

Forløbet tager udgangspunkt i hjernens neuroplasticitet og viden om, hvordan du gennem meditation og adfærdsændringer kan understøtte genoprettelsen af din hjernes sundhed og hormonelle balance.

Stressfri og hjernesund er blevet til ud fra min erfaring med  stressklienter, der har været gennem en langvarig overbelastning eller gentagne perioder med stress. 

Jeg har gennem talrige stressforløb set, hvor svært det kan at komme helt ud af langvarig stress.

Det kan der være mange årsager til. Ydre som indre. 

Men en helt særlig med- eller modspiller i forhold til restitution efter langvarig stress er vores egen hjerne og en tilvænning til et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen. 

Se et foroptaget webinar om “Stressfri og Hjernesund” 

Hjernen er længere tid om at komme sig efter langvarig stress. I en stressramt hjerne er der opstået neurale forandringer, så hjernen over tid bliver bedre og bedre til at være stresset. Det betyder, at den bliver overaktiv og overreagerende ved selv det mindste.

Hjernerestitution

Vi mennesker har en fænomenal, indbygget evne til at restituere, hvis vi får mulighed for det. 

Vores hjerne har en indbygget evne til at danne nye neurale netværk gennem erfaring og gentagelser. 

Hvis vi ved hvordan, kan vi udnytte hjernens egen indbyggede mulighed for fleksibilitet, så vi støtter og fremmer vores egen helingsproces efter stress. 

Forløbet Stressfri og hjernesund er et helhedsorienteret stressforløb, der bygger på viden om neuroplasticitet, de neurologiske forandringer i hjernen efter stress og det vigtige samspil mellem hjerne og krop.  

På forløbet vil du lære, hvordan du kan understøtte din egen helingsproces efter svær stress, hvilket vil blive din styrke og dit værn fremover. 

Stress er en invitation til at skabe forandring

Stressfri og Hjernesund er dog ikke kun et restitutionsforløb til hjernen. Det er et forløb til hele dig, der mærker, at det er tid til forandring og transformation. 

Stress er nemlig ofte en invitation til at skabe nødvendig forandring – både på et ydre og indre plan. 

Noget skal forandres og være anderledes for, at du ikke vender tilbage til samme stressudløsende hverdag eller mønstre, som du blev stresset af i første omgang.

Stress opstår, når vi har bevæget os for langt væk fra os selv. Stress opstår, når vi konstant vender os væk fra os selv i tanker, ord, handlinger og ikke respekterer vores egne grænser og behov. Stress opstår også, når vi har fjernet os fra vores værdier, eller når der mangler mening og formål.

At blive stressfri er at begynde rejsen hjem til sig selv og begynde at praktisere egenomsorg – først og fremmest.

I Stressfri og hjernesund har jeg fusioneret mit 8-ugers kursus i mindfulnessbaseret stressreduktion, et fortsætterkursus i meditation og mindulness samt indholdet i mine stressbehandlingsforløb med min over 20-årige viden og erfaring med personlig forandring gennem vane- og adfærdsændringer. 

Derudover har jeg spurgt mine mindfulnesskursister og stressklienter, hvad der har været vigtigt for dem og transformerende i deres proces og inkluderet deres feedback i forløbet. 

Hvad forløbet rummer

Stressfri og hjernesund er til dig der..

Fakta om forløbet

Opstart på forløbet:

Der er løbende opstart på forløbet, så du kan komme i gang, når du er klar til det.

Forud for opstart afholder vi en afklarende samtale for at være sikre på, at forløbet er det helt rigtige forløb til dig.

Varighed:

Varigheden af forløbet er fleksibelt, men jeg anbefaler, at det strækkes over 6 måneder for at sikre, at du kommer helt ud af stress  og selv kan fastholde forandringen, når forløbet af slut. 

De fleste falder i med gamle vaner og reaktionsmønstre. Det vil du kunne nå at gøre på forløbet og få hjælp tilbage på sporet.

Individuelle sessioner: 

Du får i forløbet 12 individuelle samtaler, så der er mulighed for at have en tæt kontakt. 

Med de 12 samtaler er der også mulighed for begrænset opfølgning via mail og sms.

Forløbet starter med det individuelle forløb, så der kommer direkte fokus på dig og din situation. Senere kan du begynde i gruppeforløbet.

 

Onlineforløb med video-undervisning: 

Du får evigt adgang til en stor online læringsplatform, hvor du vil finde video, lydfiler og små opgaver.

Der kan du få gradvist adgang til meditationer, opgaver og videoer, som du kan se i dit eget tempo. 

Onlineforløbet og er obligatorisk, så jeg sikrer mig, at du har adgang til og kommer igennem de helt centrale elementer i forhold til stress. 

Gruppeforløbet:

Du har mulighed for at deltage i et gruppeforløb, hvor der er ugentlige gruppesessioner over Zoom. Til gruppeforløbet hører også en Facebookgruppe, hvor der er ugentlig livemeditation. 

Det er valgtfrit om, du ønsker at deltage i gruppeforløbet, men det anbefaler jeg, at du gør. 

Gruppeforløbet er af minimum 3 måneders varighed.

Hvis du fravælger gruppeforløbet, vil det være nødvendigt med min. 6 individuelle sessioner.

Gruppeforløbet – live Zoom-sessioner!

Hvis du vælger at deltage i gruppeforløbet, vil du få adgang til én ugentlig live-session over Zoom. 

På disse Zoom-sessioner vil der være fællesmeditation, Q&As og  undervisning med udgangspunkt i konkrete og aktuelle hyppige problemstillinger, cases og temaer.

Der vil være fast undervisning én gang ugentligt med undtagelse af uger, hvor jeg holder ferie.

Gruppeforløb – Facebook-gruppen:

Du får adgang til en lukket og hemmelig Facebookgruppe med andre deltagere på forløbet. 

I gruppen kan du netværke, sparre og stille spørgsmål. 

Jeg går live med fællesmeditationer en gang ugentligt for at støtte processen med at komme i gang med en meditationspraksis.

Gruppens formål 

Formålet med gruppeforløbet er sparring og erfaringsudveksling  med andre i samme situation.

Gruppeundervisning er noget, jeg har stor erfaring med fra mine 8-ugers kurser i mindfulnessbaseret stressreduktion, hvor det har været meget givende for kursisterne, at lytte til og kunne erfaringsudveksle med andre i lignende situation. 

Bemærk, der er ikke tale om gruppeterapi, men om erfaringsudveksling 

Tid og sted: 

Undervisningen ligger i udgangspunktet onsdage fra kl 14.00 – 16.00. Skulle der være ønske om et formiddagshold eller tidligere eftermiddagshold, er jeg fleksibel. Der er ikke mulighed for aftenundervisning.

Bemærk at undervisningen IKKE bliver optaget af hensyn til GDPR.

Det er  vigtigt, at du er indstillet på at ”møde” op til undervisningen, hvis du vælger gruppeforløbet.

Jeg er åben for at starte en gruppe med fysisk fremmøde, hvis ønsket er der. 

Tryghed og tavshedspligt:

Jeg gør alt, hvad jeg kan for at sikre et trygt rum for den enkelte deltager, som opleves som trygt at vende og belyse svære problemstillinger. Bemærk, der er ikke tale om gruppeterapi, men undervisning og erfaringsudveksling.

Jeg har tavshedspligt og lægger op til tavshedspligt indenfor gruppens rammer, så det der siges i gruppen, bliver i gruppen.

Forudsætninger for deltagelse:

Formålet med forløbet er, at du kommer helt ud af stress. 

Jeg ville ønske, jeg kunne trykke på en knap, men det kan jeg ikke. 

Du skal være parat til at bære din del af ansvaret for at få det bedre. 

Forløbet kræver ingen forudgående meditationspraksis, men et ønske og en vilje til at lære at meditere er nødvendig.

Alumnigruppe 

Når forløbet slut har du mulighed for at komme over i en alumnigruppe for tidligere deltagere. Gruppen er en lukket og hemmelig netværksgruppe på Facebook, hvor du kan få hjælp til fastholdelse af nye vaner og adfærd, så du kan forblive stressfri på sigt. 


Det siger tidligere kursister og klienter

Onlineforløbet i Stressfri og Hjernesund
-
Forløbets røde tråd

Den onlineforløbet er fundamentet i “Stressfri og Hjernesund”. 

Du får adgang til onlineforløbet for evigt, så du kan gennemgå modulerne og undervisningen i dit eget tempo og altid vil kunne vende tilbage og genopfriske din viden og holde dig i balance. I onlineforløbet finder du 17 moduler, der alle er nøje udtænkt i forhold til at understøtte og opnå neural restitution. 

Det er obligatorisk på mine stressforløb, at du har adgang til denne platform, der består af lydfiler, meditation, opgaver og øvelser. 

Indholdet er nøje planlagt og struktureret, så jeg sikrer mig, at du får en nøje gennemtænkt  mulighed for at tilgå al mit materiale fra mine mindfulnesskurser og individuelle stressforløb. 

I platformen til onlineforløbet vil du kunne finde materiale og videoer, der svarer til mit 8-ugers kursus i mindfulness, mit fortsætterkursus i mindfulness samt tools og opgaver fra mine individuelle stressforløb. 

Det får du adgang til og kommer igennem i onlinebiblioteket:

Introduktion, træning af din opmærksomhed & hjernerestitution

Modul 1: Råd, ro og restitution

Stress: råd og vejledning ved hel- og deltidssygemelding.
Få skabt rammer til ro og restitution.
Mindfulness: introduktion til mindfulness og opmærksomhedstræning for hjernen. Indstillinger i mindfulness.

Modul 2: Giv slip

Stress: Accept og giv slip. Om håndtering af dårlig samvittighed, skyld og skam.
Stabilt fundament: søvn, kost og motion.
Mindfulness: Hvad er meditation. Bevidsthedstræning: sansning og perception

Modul 3: Kend din stress

Stress: øget interoception, kend dine stresssymptomer og dine stressreaktioner
Mindfulness:
Fokus på kroppen, afspænding, let yoga, vagusnerveøvelser

Bevidsthed og læring

Modul 4: Stressorer

Stress: Ydre stressudløsende faktorer. En grundig gennemgang af stressorer i dit liv.
Mindfulness: Indre stressfaktorer. Sammenhængen mellem stress og dine tanker og tankemønstre.

Modul 5: Tanker og hjernen

Stress: Om hjerne og neuroplasticitet. Dine tankemønstre danner spor.

Mindfulness: det mindfulnessbaserede møde med tankerne. Et nyt og andet forhold til dine tanker og tankemønstre.

Modul 6: Stress i hjernen

Stress: Når stress påvirker hjernen. Stressfysiologi i hjernen og din trivsel. Den overreagerende hjerne.
Mindfulness: Den mindfulnessbaserede stressrespons vs automatiserede reaktioner.

Tilstandsskift - løft kroppen ud af stress - energiarbejde

Modul 7: Skift tilstand

Stress: Løft kroppen ud af stress. Indstillinger der udløser stress og indstillinger for balance
Mindfulness: fra modstand til accept

Modul 8: skift tilstand

Stress: et nyt forhold til dig selv. Fra selvtilsidesættelse til egenomsorg.
Mindfulness:
Compassion og meditationer for tilstandskift

Modul 9: Gamle spor

Stress: Tilknytningsmønstre og skyggesider. Mønstre der kan fastholde os i stress.
Mindfulness:
Given slip, rummelighed og accept dit fylde udtryk.

Modul 10: Relationer

Stress: Stress i relationer. Om at blive hjemme i sig selv.
Mindfulness:
Sammenhængen ml bevidstheden og sindet. Vipassana.

Dit nye ståsted - dine nye narrativer

Modul 11: Nye narrativer

Stress: Dannelsen af nye fortællinger om dig og overførsel af disse til hverdagens praktik.
Mindfulness:
Gode rutiner og hverdagspraksis

Modul 12: Formål

Stress: lidt mere åndelige spørgsmål om livsformål, værdier og integritet.

Mindfulness: et skridt dybere ind i bevidstheden. Hvem er du?

Modul 13: Intuition

Stress: om at mærke dit ja/nej og kende din egen sandhed og leve derefter. En muskel der skal trænes.
Mindfulness:
Sansetræning: mærk svarene i kroppen.

Hold fast i det nye, når hverdagen melder sig

Modul 14: Tilbagefald

Stress: om nye vaner og tilbagefald.
Mindfulness: om modstand, vedholdenhed og ståen fast

Modul 15: Forandring

Stress: Den svære forandring. Om uvished.
Mindfulness: forbered hjernen på forandring.

Modul 16: Hverdagen

Stress: når hverdagen melder dig. Om opstart og reaktioner.
Mindfulness: Opsamling og fastholdelse

Modul 17: Afslutning

Evaluering:
Hvor er du nu?
Hvad har du lært?
Hvor skal du hen?

Fundamentet i Stressfri og hjernesund er mindfulness

Når du øver dig i at være mindful og til stede, har det følgende fordele for dig:

Mindre uro og stress

Mindfulness meditation er dokumenteret effektiv i forhold til at reducere stress og tankemylder. Når du fjerner din opmærksomhed fra indholdet af dine tanker og i stedet bliver nærværende og opmærksom på din vejrtrækning, din krop og dine sanser, falder sindet og kroppen stille og roligt til ro.

Øget klarhed og overskud

Med regelmæssig mindfulness meditation får du lettere ved at holde din opmærksomhed forankret i det øjeblik, du er i, hvilket giver en øget mental klarhed, bedre koncentrationsevne og større overskud.

Øget personlig centrering

Når du træner dig selv i at være nærværende og til stede, slukker du for den indre autopilot og for vanemæssige reaktioner og gamle tankemønstre, der kan koste en masse energi og kræfter. Det bliver gradvist nemmere at "blive hjemme" i dig selv og forblive centreret i svære og udfordrende situationer.

Efter forløbet vil du

PRISER

Forløbet rummer en lille fleksibilitet, da gruppeforløbet ikke er obligatorisk.

Jeg anbefaler dog på det varmeste, at du deltager i gruppeforløbet i minimum 3 mdr, men vil ikke pålægge nogen at deltage i et gruppeforløb, hvis det ikke ønskes. 

Hvis du fravælger gruppeforløbet, vil jeg anbefale, at du spreder de 12 individuelle samtaler lidt ud, når du, når længere ind i forløbet. 

 

RatebetalingDer er mulighed for at lave individuelle aftaler om ratebetaling. Ved ratebetaling trækkes beløbene automatisk over din konto og du forpligter dig til at betale for hele forløbet.

 

Priserne er inkl. moms for private, men eks moms for virksomheder og jobcentre. 

 

 

 

For virksomheder og jobcentre: 

Hvis I som virksomhed eller jobcenter har en ansat/borger, I ønsker at tilbyde forløbet Stressfri og Hjernesund, er det muligt at indgå et samarbejde. 

Der kan rettes henvendelse på tlf 31 24 34 01 i den konkrete sag.

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af den ansattes/borgerens behov, hvorefter et forløb vil blive sat sammen og tilpasset den enkelte.

 

Bemærk at forløbsprisen her på siden udelukkende dækker for selve stressforløbet. 

Hvis der ønskes tilbagemelding/rapportering vurderes det timetal, der vil bruges på administration og tilbagemelding og det vil blive lagt til selve forløbsprisen som en yderligere konsulentydelse. 

 

Prisen for elementerne i forløbet er:

 Indledende stress-screening og samtale forud for opstart på forløbet

Den indledende stress-screening indeholder en grundig afdækning af din situation, de stressudløsende forhold i dit liv, varigheden af din overbelastning og dine stress-symptomer.

Samtalen varer 75-90 minutter.

Prisen for den indledende stress-screening er

 

 

 

1200 kr  

(Prisen er inklusiv 25% moms)

Onlineforløbet – fundamentet i Stressfri og Hjernesund:

Onlineforløbet er fundamentet i forløbet “Stressfri og Hjernesund”.

I onlineforløbet vil du kunne finde al materialet til forløbet i form af små undervisningsvideoer, øvelser, tekster og lydfiler.

Du har evigt adgang til onlineforløbet, så du vil altid kunne gå tilbage og have adgang til lydfiler, træningsvideoer og undervisningsmateriale, så du kan holde dig i balance fremad.

5750kr  

(Prisen er inklusiv 25% moms)

12 individuelle samtaler 

Du får på Stressfri og Hjernesund 12 individuelle samtaler a 75 minutters varighed. 

Det er muligt at tilkøbe flere samtaler, hvis nødvendigt.

Hvis du fravælger gruppeforløbet, vil jeg anbefale, at samtalerne spredes ud mod slutningen af forløbet.

Du får desuden tæt kontakt med mulighed for opfølgning på mail, sms og en kort telefonsamtale.

Prisen for de individuelle samtaler er

15.000kr

(Priserne er inklusiv 25% moms).

Gruppeforløb:

Gruppeforløbet giver dig adgang til en onlinegruppe med et ugentligt gruppekald, fællesmeditation samt  q & a over Zoom.

Du får endvidere adgang til en lukket Facebookgruppe, hvor der også vil være én ugentlig fællesmeditation.

 Vælger du gruppeforløbet er det med minimum 3 mdrs deltagelse for at sikre kontinuitet i gruppen. 

Prisen for 3 mdr er

8625kr

(Prisen er inklusiv 25% moms)

Det er muligt at forsætte i gruppeforløbet efter de 3 måneder til 2875 kr pr måned. 

Samlede priser på forløbet

Uden gruppeforløbet ved opstart

Det er muligt at starte på forløbet Stressfri og Hjernesund som et helt individuelt forløb. 

Denne variant af forløbet indeholder:

  • Den indlede stress-screening
  • Evig adgang til onlineforløbet 
  • 12 individuelle samtaler og opfølgning.
 
 

Du kan altid tilvælge gruppeforløbet senere, men da frafalder rabatten (se boksen til højre).

 
 Pris: 21.950kr inkl. moms.

Med gruppeforløbet ved opstart

Det er muligt at tilvælge gruppeforløbet fra starten, hvor du så vil opnå en stor rabat. 

Denne variant af forløbet indeholder:

  • Den indledende stress-screening
  • Evig adgang til onlineforløbet
  • 12 individuelle samtaler
  • 3 måneders adgang i gruppeforløbet.
 
Den fulde pris på forløbet er 30575kr, men ved tilvalg af gruppeforløbet allerede ved opstart, får du en rabat på 6275kr.
 
 Pris: 24.300 kr inkl. moms

Ratebetaling

Der er mulighed for at lave individuelle aftaler om ratebetaling. 

Ved ratebetaling trækkes beløbene automatisk over din konto og du forpligter dig til at betale for hele forløbet.

Om Mette Weinreich (født 1976)

Jeg er uddannet mindfulnessinstruktør med en 1-årig uddannelse hos Helhedspsykologi ved psykolog Emil Noll. 

Certificeret stresscoach fra en af landets førende stresscoachuddannelser ved Matzau Erhvervspsykologer

Jeg har desuden en 3-årig læreruddannelse i Alexanderteknik, som er en metode til motorisk og mental vane- og adfærdsændring, hvor der arbejdes med at opnå en bevidst og bedre brug af sig selv mentalt og fysisk. 

Endelig er jeg uddannet Cand. mag i Audiologopædi (tale-hørevanskeligheder) med viden om hjerne og nervesystemet og med stor erfaring i normalisering af funktionsnedsættelser gennem vane- og adfærdsændringer. 

I mine unge dage uddannet klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, hvor jeg fik en stor erfaring med den personlige mentale mestring i forhold til fri udfoldelse af talenter og kompetencer. 

Jeg har efterhånden afholdt i nærheden af 20 kurser i mindfulness meditation som korte weekendskurser, lange 8-ugers stressreduktionskurser og 4-ugers fortsætterhold. Dertil workshops i mindfulness meditation bestilt af virksomheder og hjulpet klienter med alt fra moderat til svær stress i individuelle forløb.

Jeg har i over 15 år beskæftiget mig med vane- og adfærdsændring igennem øget opmærksomhed, indsigt og bevidsthed. Jeg har beskæftiget mig med ændring af adfærd og vaner på både det motoriske, mentale og følelsesmæssige plan. 

I mit eget liv har jeg gennemlevet svær stress på grund af længerevarende livskriser og ved fra personlig erfaring, hvordan hjerne, krop og  sind påvirkes af både hverdagens og livets omskiftelighed. 

Jeg har en daglig meditationspraksis og en dyb forståelse af, hvad mindfulness og meditation kan skabe af forandringer i måden livet opfattes og leves på.

 

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich - stresscoach og mindfulness instruktør

Har du spørgsmål til forløbet eller ønsker du en afklarende samtale?

Kontakt mig - det er helt uforpligtende

Send mig en besked, så svarer jeg hurtigst muligt på din henvendelse.

Tilmelding til kurser kan ske HER.

Handelsbetingelser - retningslinjer for tilmelding, betaling, fortrydelse og refusion

Tilmelding
Tilmelding sker online ved at udfylde tilmeldingsformularen. Derefter modtager du en mail med adgang til Velkomstmodulet på Stressfri og Hjernesund. Hvis du ikke kan få adgang efter kort tid til velkomstmodulet, kontakt da Mette Weinreich hurtigst muligt. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på kontakt@metteweinreich.dk. Hvis du ønsker en opringning er du velkommen til at skrive dette i mailen.

Betaling: Betaling sker ved tilmelding. Jeg sender derefter en faktura, der fungerer som en kvittering til dig efter din tilmelding. Betalingen sker ved tilmelding. Du modtager hermed en mail med bekræftelse på din tilmelding. 

RaterDer er mulighed for at betale Stressfri og Hjernesund i individuelt aftalte rater. 

Første rate trækkes automatisk ved tilmelding til forløbet. Øvrige rater trækkes derefter automatisk hver 4 uge. Bemærk, at du ved tilmelding forpligter dig til at betale det fulde beløb for forløbet. 

Fortrydelse/afmelding: tilmeldingen til forløbet sker efter en afklaringssamtale og betænkningstid. Tilmeldingen til forløbet er derfor forpligtende. 

Afbud til individuelle sessioner: afbud til individuelle samtaler skal ske indenfor 24 timer før aftalte tid. 

Gruppegange hvor du ikke kan komme: Prisen for de kursusgange, hvor du ikke kan komme, refunderes ikke og undervisningen erstattes ikke. Ved planlagt sommer- og juleferie, sættes dit gruppeforløb dog på standby.

Afbrydelse af forløbet: Hvis du af forskellige årsager vælger at afbryde Stressfri og Hjernesund refunderes forløbsprisen ikke. Forløbet kan i sjældne tilfælde afbrydes, men da vil det være en vurdering foretaget af Mette Weinreich.

Forudsætninger ved tilmelding til forløbet: du er indstillet på at gøre dit ved at følge forløbet og få mediteret. Du er indstillet på, at vedholden er en præmis for varig forandring. Mette Weinreich forpligter sig på sin side til at sørge for relevant, tydeligt og opdateret materiale i forløbet.

Ved undervisers sygdom el lign: hvis aflysning af en onlinesession i gruppeforløbet er nødvendig grundet sygdom eller lign. tillægges den mistede undervisningsgang i den sidste ende af den enkelte deltagers gruppeforløb.

Ved Mette Weinreichs ferie og lignende sættes gruppeforløbet på standby for de berørte deltagere. 

Betalingsoplysninger: Ønskes forløbet betalt i en overførsel kan det ske via bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 

Ved ratebetaling sker trækningen automatisk via Pensopay.