Et intensivt og helhedsorienteret stressforløb med fokus på
neural restitution efter svær og langvarig stress

Stressfri, Autentisk & Hjernesund

Få dig selv og din hjerne HELT ud af svær stress & lev i ro med dig selv

Stressfri, Autentisk & Hjernesund

Stressfri, Autentisk og Hjernesund er et helhedsorienteret stressforløb, der kan hjælpe dig ud af langvarig stress.

Forløbet tager udgangspunkt i hjernens neuroplasticitet og viden om, hvordan du gennem meditation og adfærdsændringer kan understøtte din hjernes restitution fra at befinde sig i en langvarig overlevelsestilstand til en tilstand af balance og fred.

 

Samtidig skaber du et nyt fundament i livet, der bygger på integritet og autenticitet, så du kan være og leve i ro med dig selv.

Stressfri, Autentisk & Hjernesund er blevet til ud fra min erfaring med  stressklienter, der har været gennem langvarige overbelastning eller gentagne perioder med stress. Jeg har gennem talrige stressforløb set, hvor svært det kan at komme helt ud af langvarig stress

Hjernen er længere tid om at komme sig efter langvarig stress. I en stressramt hjerne er der opstået neurale forandringer, så hjernen over tid bliver bedre og bedre til at være stresset. 

Det betyder, at den bliver overaktiv og overreagerende og det kan give den stressramte en oplevelse at sidde fast i stress uden kontrol over sin følelsesmæssige tilstand og reaktioner og med en general oplevelse af at have mistet kontakten til sig selv. 

Det kan også give vedvarende problemer med de med kognitive funktioner såsom nedsat hukommelse, overblik, evne til at strukturere og planlægge samt vanskeligheder med beslutningstagning, fokus og koncentration.

Den gode nyhed er, at det kan vende, så du kan få dig selv og dit liv tilbage!

Se min online masterclass: “Sådan kan du som kvinde hele din hjerne og få dig selv tilbage efter langvarig stress”. Du kan tilmelde dig masterclassen via linket her:

Hjernerestitution & Autenticitet

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich, Stresscoach, Mindfulnessinstruktør og mentor i personlig forandring

Vi og vores hjerne har en fænomenal evne til at restituere, hvis vi får mulighed for det. 

Vores hjerne kan restituere og hele ved at danne nye neurale netværk gennem erfaring og gentagelser. 

Hvis vi ved hvordan, kan vi udnytte hjernens egen indbyggede mulighed for fleksibilitet, så vi støtter og fremmer vores egen helingsproces efter stress. 

Hvis vi bruger denne fleksibilitet i kombination med vores bevidsthed, kan vi danne nye neurale netværk gennem nye fortællinger, handlinger og adfærd, der understøtter værdighed og autenticitet.

På forløbet Stressfri, Autentisk & Hjernesund vil du lære, hvordan du kan understøtte din egen helingsproces og få din hjerne, krop og sind i balance efter svær stress og vende helt hjem til dig selv med frihed til at være. 

Stress er en invitation til at skabe forandring

Stressfri, Autentisk & Hjernesund er dog ikke kun et restitutionsforløb til hjernen. Det er et forløb til hele dig, der mærker, at det er tid til forandring og transformation. 

Stress er nemlig ofte en invitation til at skabe nødvendig forandring. Autentisk forandring.

Noget skal forandres og være anderledes for, at du ikke vender tilbage til samme stressudløsende hverdag eller mønstre, som du blev stresset af i første omgang.

Stress opstår, når vi har bevæget os for langt væk fra os selv og vi igen og igen tilpasser os til vores omgivelser. Stress opstår, når vi konstant vender os væk fra os selv i tanker, ord, handlinger og ikke respekterer vores egne grænser og behov. Stress opstår også, når vi har fjernet os fra vores værdier, eller når der mangler mening og formål.

At blive stressfri er at begynde rejsen hjem til sig selv og begynde at praktisere egenomsorg – først og fremmest. At blive stressfri er også at skabe et autentisk fundament, hvor du kan være i ro med dig selv og give plads til den, du er.

I Stressfri, Autentisk & hjernesund har jeg fusioneret mit 8-ugers kursus i mindfulnessbaseret stressreduktion, et fortsætterkursus i meditation og mindulness samt indholdet i mine stressbehandlingsforløb med min over 20-årige viden og erfaring med personlig forandring gennem vane- og adfærdsændringer. 

Derudover har jeg spurgt mine mindfulnesskursister og stressklienter, hvad der har været vigtigt for dem og transformerende i deres proces og inkluderet deres feedback i forløbet

Se og hør et interview med Zita, hvor hun fortæller om sin vej ud af mange års stress og oplevelse af at være på forløbet Stressfri, Autentisk & Hjernesund.

Hvad forløbet bygger på..

Stressfri, Autentisk & Hjernesund er til dig der..

Fakta om forløbet

Opstart på forløbet:

Der er løbende opstart på forløbet, så du kan komme i gang, når du er klar til det.

Forud for opstart afholder vi en afklarende samtale for at være sikre på, at forløbet er det helt rigtige forløb til dig.

Varighed:

Varigheden af forløbet er enten 3 eller 6 måneder afhængigt af dit stressniveau og din historisk. Længden af forløbet er ffor at sikre, at du kommer helt ud af stress  og selv kan fastholde forandringen, når forløbet af slut. 

De fleste falder i fælden med at gå tilbage til  gamle vaner og reaktionsmønstre. 

På især 6 måneders forløbet vil du kunne nå at falde tilbage i gamle vaner og få hjælp til at komme tilbage på sporet igen. 

Individuelle sessioner: 

På 6 mdrs-forløbet får du i alt 14 individuelle samtaler inkl en grundig indledende stress-screening, hvor du ligeledes vil blive sat i gang med forløbet.  

Mellem de 14 samtaler er der også mulighed for begrænset opfølgning via mail og sms.

Forløbet starter med det individuelle forløb, så der kommer direkte fokus på dig og din situation. 

På 3 mdrs forløbet får du  i alt 8 samtaler inkl, stress-screeningen.

 

Onlineforløb med video-undervisning: 

Du får evigt adgang til en stor online læringsplatform, hvor du vil finde video, lydfiler og små opgaver.

Der vil du få gradvist adgang til meditationer, opgaver og videoer, som du kan se i dit eget tempo. 

Onlineforløbet er en struktureret gennemgang af de helt centrale elementer i forhold til stress. 

Fællesmeditationer

Du får i forløbet med det samme adgang til enten 3 eller 6 måneders fællesmeditationer i en onlinegruppe over Zoom.

Der er 3 ugentlige fællesmeditationer, som du selv vælger hvor meget du vil deltage i.

Tanken med fællesmeditationerne er at øge kontakten som en hjælp til at blive i sporet. Derudover er det en støtte til at få opbygget en solid meditationspraksis.

Da der er løbende opstart på forløbet, vil gruppen være i forandring.

Gruppen – live Zoom-sessioner!

På gruppekaldene over Zoom vil der være fællesmeditation, Q&As og  undervisning med udgangspunkt i konkrete og aktuelle hyppige problemstillinger, cases og temaer.

Derudover vil der være 1 ugentlig livesession med kortere meditationer.

Gruppens formål 

Formålet med gruppen er sparring og erfaringsudveksling  med andre i samme situation.

Gruppeundervisning er noget, jeg har stor erfaring med fra mine 8-ugers kurser i mindfulnessbaseret stressreduktion, hvor det har været meget givende for kursisterne, at lytte til og kunne erfaringsudveksle med andre i lignende situation. 

Bemærk, der er ikke tale om gruppeterapi, men om undervisning og erfaringsudveksling 

Tryghed og tavshedspligt:

Jeg gør alt, hvad jeg kan for at sikre et trygt rum for den enkelte deltager, som opleves som trygt at vende og belyse svære problemstillinger. Bemærk, der er ikke tale om gruppeterapi, men undervisning og erfaringsudveksling.

Jeg har tavshedspligt og lægger op til tavshedspligt indenfor gruppens rammer, så det der siges i gruppen, bliver i gruppen.

Det siger tidligere kursister og klienter

Onlineforløbet i Stressfri, Autentisk & Hjernesund
-
Forløbets røde tråd

Onlineforløbet er fundamentet i Stressfri, Autentisk & Hjernesund. 

Du får adgang til onlineforløbet for evigt, så du kan gennemgå modulerne og undervisningen i dit eget tempo og altid vil kunne vende tilbage og genopfriske din viden og holde dig i balance. I onlineforløbet finder du 10 moduler, der alle er nøje udtænkt i forhold til at understøtte dig og din helingsproces.

I platformen til onlineforløbet vil du kunne finde materiale og videoer, der svarer til mit 8-ugers kursus i mindfulness, mit fortsætterkursus i mindfulness samt tools og opgaver fra mine individuelle stressforløb.

Det får du adgang til og kommer igennem i onlinebiblioteket:

Introduktion, træning af din opmærksomhed & hjernerestitution

Modul 1: Råd, ro og restitution

Stress: råd og vejledning ved hel- og deltidssygemelding.
Få skabt rammer til ro og restitution.
Mindfulness: introduktion til mindfulness og opmærksomhedstræning for hjernen. Indstillinger i mindfulness.

Modul 2: Giv slip

Stress: Accept og giv slip. Om håndtering af dårlig samvittighed, skyld og skam.
Stabilt fundament: søvn, kost og motion.
Mindfulness: Hvad er meditation. Bevidsthedstræning: sansning og perception

Modul 3: Kend din stress

Stress: øget interoception, kend dine stresssymptomer og dine stressreaktioner
Mindfulness:
Fokus på kroppen, afspænding, let yoga, vagusnerveøvelser

Bevidsthed og læring

Modul 4: Stressorer

Stress: Ydre stressudløsende faktorer. En grundig gennemgang af stressorer i dit liv.
Mindfulness: Indre stressfaktorer. Sammenhængen mellem stress og dine tanker og tankemønstre.

Modul 5: Tanker og hjernen

Stress: Om hjerne og neuroplasticitet. Dine tankemønstre danner spor.

Mindfulness: det mindfulnessbaserede møde med tankerne. Et nyt og andet forhold til dine tanker og tankemønstre.

Modul 6: Stress i hjernen

Stress: Når stress påvirker hjernen. Stressfysiologi i hjernen og din trivsel. Den overreagerende hjerne.
Mindfulness: Den mindfulnessbaserede stressrespons vs automatiserede reaktioner.

Tilstandsskift - løft kroppen ud af stress - energiarbejde

Modul 7: Skift tilstand

Stress: Løft kroppen ud af stress. Indstillinger der udløser stress og indstillinger for balance

Mindfulness: fra modstand til accept

Modul 8: skift tilstand

Stress: et nyt forhold til dig selv. Fra selvtilsidesættelse til egenomsorg.

Mindfulness:
Compassion og meditationer for tilstandskift

Modul 9: Gamle spor

Stress: Tilknytningsmønstre og skyggesider. Mønstre der kan fastholde os i stress.
Mindfulness:
Given slip, rummelighed og accept dit fylde udtryk.

Dit nye ståsted - dine nye narrativer

Modul 11: Nye narrativer

Stress: Dannelsen af nye fortællinger om dig og overførsel af disse til hverdagens praktik.
Mindfulness:
Gode rutiner og hverdagspraksis

Modul 12: Formål

Stress: lidt mere åndelige spørgsmål om livsformål, værdier og integritet.

Mindfulness: et skridt dybere ind i bevidstheden. Hvem er du?

Modul 13: Intuition

Stress: om at mærke dit ja/nej og kende din egen sandhed og leve derefter. En muskel der skal trænes.
Mindfulness:
Sansetræning: mærk svarene i kroppen.

Hold fast i det nye, når hverdagen melder sig

Modul 14: Tilbagefald

Stress: om nye vaner og tilbagefald.
Mindfulness: om modstand, vedholdenhed og ståen fast

Modul 15: Forandring

Stress: Den svære forandring. Om uvished.
Mindfulness: forbered hjernen på forandring.

Modul 16: Hverdagen

Stress: når hverdagen melder dig. Om opstart og reaktioner.
Mindfulness: Opsamling og fastholdelse

Modul 17: Afslutning

Evaluering:
Hvor er du nu?
Hvad har du lært?
Hvor skal du hen?

Efter forløbet vil du

Om Mette Weinreich (født 1976)

Jeg er uddannet mindfulnessinstruktør med en 1-årig uddannelse hos Helhedspsykologi ved psykolog Emil Noll. 

Certificeret stresscoach fra en af landets førende stresscoachuddannelser ved Matzau Erhvervspsykologer

Jeg har desuden en 3-årig læreruddannelse i Alexanderteknik, som er en metode til motorisk og mental vane- og adfærdsændring, hvor der arbejdes med at opnå en bevidst og bedre brug af sig selv mentalt og fysisk. 

Endelig er jeg uddannet Cand. mag i Audiologopædi (tale-hørevanskeligheder) med viden om hjerne og nervesystemet og med stor erfaring i normalisering af funktionsnedsættelser gennem vane- og adfærdsændringer. 

I mine unge dage uddannet klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, hvor jeg fik en stor erfaring med den personlige mentale mestring i forhold til fri udfoldelse af talenter og kompetencer. 

Jeg har efterhånden afholdt i nærheden af 20 kurser i mindfulness meditation som korte weekendskurser, lange 8-ugers stressreduktionskurser og 4-ugers fortsætterhold. Dertil workshops i mindfulness meditation bestilt af virksomheder og hjulpet klienter med alt fra moderat til svær stress i individuelle forløb.

Jeg har i over 15 år beskæftiget mig med vane- og adfærdsændring igennem øget opmærksomhed, indsigt og bevidsthed. Jeg har beskæftiget mig med ændring af adfærd og vaner på både det motoriske, mentale og følelsesmæssige plan. 

I mit eget liv har jeg gennemlevet svær stress på grund af længerevarende livskriser og været gennem tab, sorg og traumer og ved fra personlig erfaring, hvordan hjerne, krop og  sind påvirkes af både hverdagens og livets omskiftelighed. 

Jeg har en daglig meditationspraksis og en dyb forståelse af, hvad mindfulness og meditation kan skabe af forandringer i måden livet opfattes og leves på.

 

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich - stresscoach og mindfulness instruktør

Har du spørgsmål til forløbet eller ønsker du en afklarende samtale?

Kontakt mig - det er helt uforpligtende

Send mig en besked, så svarer jeg hurtigst muligt på din henvendelse.

Tilmelding til kurser kan ske HER.

Handelsbetingelser - retningslinjer for tilmelding, betaling, fortrydelse og refusion

Tilmelding
Tilmelding sker online ved at udfylde tilmeldingsformularen. Derefter modtager du en mail med adgang til Velkomstmodulet på Stressfri og Hjernesund. Hvis du ikke kan få adgang efter kort tid til velkomstmodulet, kontakt da Mette Weinreich hurtigst muligt. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på kontakt@metteweinreich.dk. Hvis du ønsker en opringning er du velkommen til at skrive dette i mailen.

Betaling: Betaling sker ved tilmelding. Jeg sender derefter en faktura, der fungerer som en kvittering til dig efter din tilmelding. Betalingen sker ved tilmelding. Du modtager hermed en mail med bekræftelse på din tilmelding. 

RaterDer er mulighed for at betale Stressfri og Hjernesund i individuelt aftalte rater. 

Første rate trækkes automatisk ved tilmelding til forløbet. Øvrige rater trækkes derefter automatisk hver 4 uge. Bemærk, at du ved tilmelding forpligter dig til at betale det fulde beløb for forløbet. 

Fortrydelse/afmelding: tilmeldingen til forløbet sker efter en afklaringssamtale og betænkningstid. Tilmeldingen til forløbet er derfor forpligtende. 

Afbud til individuelle sessioner: afbud til individuelle samtaler skal ske indenfor 24 timer før aftalte tid. 

Gruppegange hvor du ikke kan komme: Prisen for de kursusgange, hvor du ikke kan komme, refunderes ikke og undervisningen erstattes ikke. Ved planlagt sommer- og juleferie, sættes dit gruppeforløb dog på standby.

Afbrydelse af forløbet: Hvis du af forskellige årsager vælger at afbryde Stressfri og Hjernesund refunderes forløbsprisen ikke. Forløbet kan i sjældne tilfælde afbrydes, men da vil det være en vurdering foretaget af Mette Weinreich.

Forudsætninger ved tilmelding til forløbet: du er indstillet på at gøre dit ved at følge forløbet og få mediteret. Du er indstillet på, at vedholden er en præmis for varig forandring. Mette Weinreich forpligter sig på sin side til at sørge for relevant, tydeligt og opdateret materiale i forløbet.

Ved undervisers sygdom el lign: hvis aflysning af en onlinesession i gruppeforløbet er nødvendig grundet sygdom eller lign. tillægges den mistede undervisningsgang i den sidste ende af den enkelte deltagers gruppeforløb.

Ved Mette Weinreichs ferie og lignende sættes gruppeforløbet på standby for de berørte deltagere. 

Betalingsoplysninger: Ønskes forløbet betalt i en overførsel kan det ske via bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 

Ved ratebetaling sker trækningen automatisk via Pensopay.