Få hjælp specialiseret hjælp til stress

Online eller i Værløse, Nordsjælland

Et stressforløb er til dig, der har været stresset gennem længere tid, har moderate til svære symptomer på stress og/eller har haft et stresssammenbrud og er sygemeldt.

Du får et stressforløb, der passer til dine behov og din grad af stress.

Stressbehandling kan

Se min online masterclass:

“Sådan kan du som kvinde hele din hjerne og få dig selv tilbage efter langvarig stress”.

Du kan tilmelde dig masterclassen via linket her:

Stressbehandling er hjælp til at komme gennem langvarig stress

At være ramt af stress og eventuelt opleve et stresssammenbrud kan både være kaotisk, overvældende og forbundet med mange bekymringer om job, familie og fremtid.

Mange stressramte går med følelser som utilstrækkelighed og skyld over ikke at kunne overskue hverdagen. 

Mange stressramte har også tanker og tvivl om, de nogensinde får det godt og bliver sig selv igen.

Det er helt normale følelser og reaktioner ved stress, men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at rumme dem. 
 

Få det godt igen efter svær stress

Det er bestemt muligt at få det godt og endda komme gennem et stresssammenbrud som et helt og styrket menneske.

Hvis du lige nu er ramt af et stress-sammenbrud er den første indledende indsat meget enkel: ro til restitution. 

Din hjerne, nervesystem og krop skal have tid komme sig og hele. 

Og du skal have tid til at hele som menneske. 

Men restitution kan og skal ikke stå alene. Det er mindst ligeså vigtigt, at du får skabt indsigt og læring af dit stressforløb, så du undgår stress i fremtiden. 

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Jeg er uddannet stresscoach fra Matzau Erhvervpsykologer, meditations- og mindfulnessinstruktør. 

Derudover har jeg over 20 års samlet erfaring fra tidligere uddannelser og ansættelser i personlige forandringsprocesser gennem bevidste vane- og adfærdsændringer.

Jeg har gennem årene hjulpet over 200 mennesker med alt fra fysiske og funktionelle problemstillinger, mistrivsel og stress.

Jeg har i min tilgang til stress specialiseret mig i og har fokus på, hvordan stressbetingede forandringer i hjernen kan vendes, så hjernen kommer i balance. 

En velfungerende hjerne med en veletableret forbindelse til kroppen fremmer trivsel og balance.

Jeg har desuden selv været hårdt ramt af stress pga ufrivillig barnløshed, tab, sorg og traumer, sygdom, arbejdsrelateret stress og skilsmisse og ved derfor af egen direkte erfaring, hvad du gennemgår. 

En kombination af ydre og indre faktorer

Det er min erfaring, at stressramte med langvarig og/eller svær stress ofte er ramt på flere områder i deres liv.

På det ydre plan kan det være forhold omkring arbejdsliv, familieliv, helbred og økonomi. 

Det kan handle om at føle sig magtesløs, mangle ressourcer og mulighed for at finde holdbare løsninger. 

Det kan også handle om pludselige eller større forandringer, manglende medinddragelse og beslutningskompetencer i hverdagen

stressbehandling-mette-weinreich
Stressbehandling i Værløse

Indre faktorer

På et indre plan er det min erfaring, at mange stressramte ubevidst kan komme til at fastholde dem selv i stress gennem et loop af nedbrydende stressudløsende og stressvedligeholdende tanke- og reaktionsmønstre. 

I gennem opmærksomheds- og nærværstræning arbejder vi i stressbehandlingen med at skabe bevidsthed om, at tankemønstre og følelsesmæssige reaktioner meget ofte er ubevidst og indlært adfærd, der er blevet en del af vores selvopfattelse. 

Jeg hjælper dig som stressramt med at få skabt bevidsthed om, hvilke ubevidste tanke- og reaktionsmønstre, der kan fastholde dig i både ydre rammer og indre fortællinger, der udløser stress.

Stressbehandling
Afspænding og kropsterapi

Stressbehandling inkluderer kroppen

Balance og kropslig afspændthed kan føles utryg og ukendt for en hjerne og krop, der har været påvirket af svær og langvarig stress.

Hjernen og kroppen skal vænne sig til, at balance er den nye norm. Det kan tage tid og kan ikke forceres.

Det er enormt vigtigt at inkludere kroppen i arbejdet, fordi fysiske spændingsmønstre og ubehag også påvirker den stressramte psykisk med tanker og følelser, der handler om at have det fysisk dårligt. 

Jeg arbejder både kropsterapeutisk med regulering af fysiske spændingsmønstre og med bevidstgørelse gennem opmærksomhedstræning på kroppen og åndedrættet.  

Du lærer derved selv som stressramt at opdage og slippe fysiske spændingsmønstre og balancere åndedrættet.

Stressbehandling - hvordan er udviklingen i forløbet?

Tid til ro og restitution

Den første indsats er rettet mod at hjælpe dig, din krop og hjerne til at give slip. Du får hjælp, vejledning og konkrete redskaber til dette.

Din krop skal falde til ro og dine stresshormoner skal lægge sig. Ikke mindst skal din hjerne sætte tempoet ned.

Din hjerne er i alarmberedskab og giver dig signaler om, at du er i fare. Den tror, du skal kæmpe for overlevelse.

Derfor kan det være enormt svært at give slip og finde netop den ro, du meget har så brug for.

 

Indsigt og læring

Når den mest akutte stress har lagt sig, begynder vi at undersøge årsagerne til, at du er blevet stresset.

I gennem indsigt og forståelse får du skabt læring, så du kan undgå stress i fremtiden. 

Det sker både via samtale, coaching, meditation, kropsarbejde og åndedrætsregulering. 

Derudover er det vigtigt at få skabt nødvendige forandringer i din hverdag, så der er plads og tid til dig, så dit liv kommer i balance. 

Tilbage til hverdagen

Når du er klar, fokuserer vi på, at du gradvist skal genoptage hverdagen i et passende tempo. 

Dine indsigter skal skal implementeres i hverdagen som ny adfærd, så du forbliver i balance og undgår at blive stresset igen.

Afhængigt af forløbets længde, kan jeg hjælpe dig med at udarbejde en plan for gradvis tilbagevenden på dit arbejde. 

Du kan læse mere længere nede på siden om muligt samarbejde med din arbejdsplads.

Heldhedsorienteret stressbehandling - hvad indeholder det?

Efter stressbehandling hvor står du så?

Jeg lægger mig i selen for, at du kommer ud af stress. 

Hvis du tager din stress alvorligt, er det muligt at folde et stressforløb ud, som en invitation til selvkærlig forandring.

 

Bagefter vil du stå stærkere, fordi du

stressbehandling mette weinreich

Hvor længe det tager dig at blive stressfri og parat til at vende tilbage til hverdagen afhænger af flere faktorer.

Det har jeg skrevet et blogindlæg om, som du kan læse ved at klikke på linket nedenfor.

Samarbejde med din arbejdsgiver

Jeg er ikke i kontakt med din arbejdsplads, hvis du henvender dig som privatperson. 

Hvis både du og din arbejdsplads ønsker det, er det muligt at lave en aftale med din arbejdsplads, hvor din leder bliver involveret. 

Hvis der indgås en aftale med din arbejdsplads, vil jeg have tavshedspligt overfor dig. 

Jeg videregiver kun oplysninger efter tydeligt samtykke fra dig og efter nøje aftale omkring, hvad der bliver formidlet til din leder.

Det kan være en stor hjælp for begge parter og desuden sikre en gradvis og opbyggelig tilbagevenden til arbejdet. Både hvad angår optrapning i tid og i valg af arbejdsopgaver, så du ikke kommer tilbage til komplekse og omfattende opgaver, som noget af det første. 

Det siger mine klienter om deres forløb:

Forløb til sværere grader af stress

Forløbet inkluderer:

  • Den indledende stress-screening a 90 minutters varighed (værdi 1500kr)
  • 8 individuelle samtaler a 60-75 minutters varighed (værdi 9.600 kr)
  • 8 moduler fra onlineforløbet Stressfri og Hjernesund (værdi 3.750kr)
 

Samlet værdi 14.850 kr.

 Din investering 

12.300 kr

Mulighed for ratebetaling i op til 3 rater.

Stressbehandling i Værløse

Jeg tilbyder primært onlineforløb og har stor erfaring med at skabe et fortroligt rum online over Zoom. 

Hvis du bor i nærheden holder jeg til i Værløse, som ligger i den fineste nordsjællandske natur mellem Søndersø og Farum Sø og skønne skovområder. 

Jeg bruger gerne naturen på stressreducerende og mindfulle walks n’ talks med mine klienter. 

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich, Stresscoach og mindfulnessinstruktør