Stressbehandling

ved svær stress og sygemelding

Stressbehandling er til dig, der har svære symptomer på stress eller har haft et stresssammenbrud og er sygemeldt.

Stressbehandling kan

I videoen fortæller jeg lidt om svær stress og stressbehandling hos mig – Mette Weinreich i Værløse.

Stressbehandling er hjælp til at komme gennem en svær tid

At blive ramt at svær stress og stresssammenbrud kan både være kaotisk, overvældende og forbundet med mange bekymringer om job, familie og fremtid.

Mange stressramte går med følelser som utilstrækkelighed og skyld over ikke at kunne overskue og klare hverdagen. 

Mange stressramte har også tanker og tvivl om, de nogensinde får det godt og bliver sig selv igen.

Det er helt normale følelser og reaktioner ved stress, men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at rumme dem. 
 

Få det godt igen efter svær stress

Det er bestemt muligt at få det godt og endda komme gennem et stresssammenbrud som et helt og styrket menneske.

Den helt simple kur mod stress er ro til restitution. 

Din hjerne, nervesystem og krop skal have tid komme sig og hele. 

Og du skal have tid til at hele som menneske. 

Men restitution kan og skal ikke stå alene. Det er mindst ligeså vigtigt, at du får skabt indsigt og læring af dit stressforløb, så du undgår stress i fremtiden. 

Hvis du ikke er ramt af svær stress, men mærker en tiltagende overbelastning, som du ønsker hjælp til, kan du læse mere om forbyggende stresscoaching ved at følge linket nedenfor.

Hvordan hjælper jeg klienter i stressbehandling?

Jeg er uddannet stresscoach fra Matzau Erhvervpsykologer, meditations- og mindfulnessinstruktør. 

Derudover har jeg over 20 års samlet erfaring fra tidligere uddannelser og ansættelser i personlige forandringsprocesser gennem bevidste vane- og adfærdsændringer.

Jeg har i min tilgang til stress specialiseret mig i og har fokus på, hvordan stressbetingede forandringer i hjernen kan vendes, så hjernen kommer i balance. 

En velfungerende hjerne med en veletableret forbindelse til kroppen fremmer trivsel og balance.

En kombination af ydre og indre faktorer

Det er min erfaring, at stressramte med svær stress ofte er ramt på flere områder i deres liv.

På det ydre plan kan det være forhold omkring arbejdsliv, familieliv, helbred og økonomi. 

Det kan handle om at føle sig magtesløs, mangle ressourcer og mulighed for at finde holdbare løsninger. 

Det kan også handle om pludselige eller større forandringer, manglende medinddragelse og beslutningskompetencer i hverdagen.

 

stressbehandling-mette-weinreich
Stressbehandling i Værløse

Indre faktorer

På et indre plan er det min erfaring, at mange stressramte ubevidst kan komme til at fastholde dem selv i stress gennem et loop af nedbrydende stressudløsende og stressvedligeholdende tanke- og reaktionsmønstre. 

I gennem opmærksomheds- og nærværstræning arbejder vi i stressbehandlingen med at skabe bevidsthed om, at tankemønstre og følelsesmæssige reaktioner meget ofte er ubevidste og indlærte vaner, der er blevet en del af vores selvopfattelse. 

Jeg hjælper den stressramte med at få skabt bevidsthed om, hvilke ubevidste tanke- og reaktionsmønstre, der kan fastholde vedkommende i både ydre rammer og indre fortællinger, der udløser stress.

Stressbehandling
Afspænding og kropsterapi

Stressbehandling inkluderer kroppen

Balance og kropslig afspændthed kan føles utryg og ukendt for en hjerne og krop, der har været påvirket af svær og langvarig stress.

Hjernen og kroppen skal vænne sig til, at balance er den nye norm. Det kan tage tid og kan ikke forceres.

Det er enormt vigtigt at inkludere kroppen i arbejdet, fordi fysiske spændingsmønstre og ubehag også påvirker den stressramte psykisk med tanker og følelser, der handler om at have det fysisk dårligt. 

Jeg arbejder både kropsterapeutisk med regulering af fysiske spændingsmønstre og med bevidstgørelse gennem opmærksomhedstræning på kroppen og åndedrættet.  

Du lærer derved selv som stressramt at opdage og slippe fysiske spændingsmønstre og balancere åndedrættet.

Stressbehandling - hvordan er udviklingen i forløbet?

Tid til ro og restitution

Den første indsats er rettet mod at hjælpe dig, din krop og hjerne til at give slip. Du får hjælp, vejledning og konkrete redskaber til dette.

Din krop skal falde til ro og dine stresshormoner skal lægge sig. Ikke mindst skal din hjerne sætte tempoet ned.

Din hjerne er i alarmberedskab og giver dig signaler om, at du er i fare. Den tror, du skal kæmpe for overlevelse.

Derfor kan det være enormt svært at give slip og finde netop den ro, du meget har så brug for.

 

Indsigt og læring

Når den mest akutte stress har lagt sig, begynder vi at undersøge årsagerne til, at du er blevet stresset.

I gennem indsigt og forståelse får du skabt læring, så du kan undgå stress i fremtiden. 

Det sker både via samtale, coaching, meditation, kropsarbejde og åndedrætsregulering. 

Derudover er det vigtigt at få skabt nødvendige forandringer i din hverdag, så der er plads og tid til dig, så dit liv kommer i balance. 

Tilbage til hverdagen

Når du er klar, fokuserer vi på, at du gradvist skal genoptage hverdagen i et passende tempo. 

Dine indsigter skal skal implementeres i hverdagen som ny adfærd, så du forbliver i balance og undgår at blive stresset igen.

Afhængigt af forløbets længde, kan jeg hjælpe dig med at udarbejde en plan for gradvis tilbagevenden på dit arbejde. 

Du kan læse mere længere nede på siden om muligt samarbejde med din arbejdsplads.

Heldhedsorienteret stressbehandling - hvad indeholder det?

Efter stressbehandling hvor står du så?

Jeg lægger mig i selen for, at du kommer ud af stress. 

Hvis du tager din stress alvorligt, er det muligt at folde et stressforløb ud, som en invitation til selvkærlig forandring. 

 

Bagefter vil du stå stærkere, fordi du

stressbehandling mette weinreich

Hvor længe det tager dig at blive stressfri og parat til at vende tilbage til hverdagen afhænger af flere faktorer.

Det har jeg skrevet et blogindlæg om, som du kan læse ved at klikke på linket nedenfor.

Samarbejde med din arbejdsgiver

Jeg er ikke i kontakt med din arbejdsplads, hvis du henvender dig som privatperson. 

Hvis både du og din arbejdsplads ønsker det, er det muligt at lave en aftale med din arbejdsplads, hvor din leder bliver involveret. 

Hvis der indgås en aftale med din arbejdsplads, vil jeg have tavshedspligt overfor dig. 

Jeg videregiver kun oplysninger efter tydeligt samtykke fra dig og efter nøje aftale omkring, hvad der bliver formidlet til din leder.

Det kan være en stor hjælp for begge parter og desuden sikre en gradvis og opbyggelig tilbagevenden til arbejdet. Både hvad angår optrapning i tid og i valg af arbejdsopgaver, så du ikke kommer tilbage til komplekse og omfattende opgaver, som noget af det første. 

Det siger mine klienter om deres forløb:

Stressbehandling i Værløse

Jeg holder til i Værløse, som ligger i den fineste nordsjællandske natur mellem Søndersø og Farum Sø og skønne skovområder. 

Jeg bruger gerne naturen til stressreducerende og mindfulle walks n’ talks med mine klienter. 

Mine lokaler ligger 1,1 km eller et kvarters gang fra Værløse Station og kun 22 minutter i bil fra Rådhuspladsen i København. 

Der er gæsteparkering ved døren.

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich, Stresscoach og mindfulnessinstruktør