Hvad er stress?

Stress

Ordet stress bliver brugt i mange forskellige sammenhænge om alt fra almindelig travlhed i hverdagen eller i bestemte situationer, hvor man skal præstere noget ekstra – til alvorlig og langvarig stress, der kan have omfattende konsekvenser for den stressramtes helbred og livssituation.

Stress kan udvikle sig gradvist over tid, så vi måske ikke selv opdager, at vi er blevet stressede, men gradvist kan vi miste kontakten mere og mere til os selv.

Stress kan gøre det nærmest umuligt, at lytte indad og være i kontakt med sin egen indre viden om, hvad der er rigtigt og forkert.

Når man er stresset igennem længere tid, ændres hjernens fysiologi, hvilket betyder, at vi kan ændre adfærd ret markant. Der opstår flere negative tanker, der kan køre i ring og det kan være forskrækkende og foruroligende at opleve pludselige følelsesmæssige udbrud, som vi måske ikke engang selv forstår.

Overblikket og evnen til at strukturere og planlægge simple ting kan være væk og hvis vi oplever et decideret stresssammenbrud, kan det opleves, som et kontroltab og tab af sin kendte hverdag.

Hvad udløser stress?

Stressudløsende faktorer indeholder ofte en uoverensstemmelse mellem ydre forhold og den indre oplevelse af at have mulighed for eller kompetencer og ressourcer til at håndtere situationen.

Stressudløsende faktorer kan f.eks. være:

  • mængden af arbejdsopgaver, der overstiger den tid, man har til at løse dem.
  • at man bærer et stort ansvar, som man ikke personligt eller fagligt føler, at man kan er klædt på at til kunne løfte.
  • en uoverensstemmelse mellem det ansvar, man bærer og hvad man har af reel mulighed for at handle og tage beslutninger.
  • pludselige eller store forandringer enten på arbejdet eller i privatlivet (flytning, skilsmisse, sygdom, afskedigelse).
  • at man befinder i sig en fastlåst, afventende eller uafklaret situation, man ikke selv har indflydelse på – f.eks. arbejdsløshed eller sygdom.
  • uigennemsigtbarhed og manglende indsigt, i hvad der sker af forandringer og tiltag og oplevelsen af manglende medinddragelse.
  • uoverensstemmelser mellem sig selv og egne værdier på den ene side og de værdier, der præger omgangsmåden i ens omgivelser.
Stressbehandling, mindfulness og meditation.

Akut og kortvarig stress

Akut og kortvarig stress er fra naturen side en normal og hensigtsmæssig reaktion i situationer, hvor der enten kan være fare på færde, eller hvor vi skal yde noget ekstra som ved en vigtig jobsamtale eller en kortere periode, hvor der er meget at se til.

Den naturlige kortvarige stress-reaktion aktiverer vores “fight or flight”-reaktion (kæmp eller flygt) med en reaktion i de neurologiske og hormonelle systemer, der aktiverer hjernen og kroppen, så vi kan yde mere både mentalt og fysisk i en kortere periode.

Hvis belastningen fortsætter og man ikke har mulighed for at få ro og restituere, kan belastningen udvikle sig til alvorlig stress, hvor man er direkte overbelastet og risikerer et stresskollaps.

Konsekvensen af langvarig overbelastning

Konsekvensen af langvarig overbelastning er ofte, at man gradvist mister kontakten til sig selv. Man vænner sig til at leve med fysiske og mentale symptomer på stress som en slags ny norm, indtil krop, hjerne og nervesystemet ikke kan holde til presset længere og lukker ned. Herved opleves det, som kan beskrives som et stresskollaps. 

Hvis man går ned med stress, kan det opleves som voldsomt ubehageligt og som et kæmpe tab af kontrol. Overblikket over basale hverdagsting kan være helt tabt og man kan pludselig ikke tage stilling til selv simple ting. Måske kan man ikke komme ud af døren eller endda ud af sin seng om morgenen. 

Den gode nyhed er, at en stressbelastning ikke behøver at ende med at blive til en permanent begrænsning af, hvad man magter og kan overskue på sigt. I langt de fleste tilfælde kan man komme sig helt, hvis man tager sin overbelastning alvorligt og giver sin krop, hjerne og psyke lov og tid til at hele helt.

En overbelastning kan med ro, tid og en nænsom indsats vendes helt om og ende med at give en værdifuld indsigt i egne grænser, ressourcer og værdi.

Omfanget af stress i Danmark

Alle kan blive ramt af stress. Det moderne menneske har ofte mange gøremål og en fyldt kalender og ydermere lever vi i et præstationssamfund, hvor vi ofte skal være mere af det ene eller andet, men hvor vi sjældent bare er.

Det er vigtigt at understrege, at travlhed og stress er to forskellige ting. Man kan sagtens have mange aftaler, mange arbejdsopgaver eller ansvarsområder og trives og opleve at være i flow uden at være stresset.

Omvendt kan man leve en stille hverdag, men sidde i en situation, hvor man føler sig handlingslammet og fastlåst som for eksempel langvarig sygdom eller arbejdsløshed, hvor der kan opstå stress.

Stress bliver efterhånden omtalt som en folkesygdom. At stress er udbredt, kan man se på Stressforeningens hjemmeside, hvor det fremgår, at 35.000 danskere dagligt er sygemeldt på grund af stress. 500.000 føler sig udbrændt på jobbet, mens 430.000 dagligt oplever symptomer på stress.

Omfanget af konsekvenserne ved stress er, som tallene ovenfor antyder, enorme både på det personlige plan for de mennesker, der oplever stress, og på et samfundsmæssigt plan. Stressforeningen vurderer, at der årligt er 1,5 milloner ekstra sygefraværsdage på grund af stress.