For virksomheder

Er en medarbejder ramt af stress?

Stressbehandling og forebyggende forløb

Jeg indgår samarbejdsaftaler med små- og mellemstore virksomheder, der ønsker en ekstern stresskonsulent i forbindelse med en stressramt medarbejder.

Jeg tilbyder både forebyggende forløb af forskellig varighed samt stressbehandlingsforløb af 2 – 4 mdrs varighed ved stresssammenbrud og sygemelding.

Forløbet indledes med en afklaringssamtale med den stressramte medarbejder, hvor jeg foretager en vurdering af graden af overbelastning og sætter en foreløbig prognose for forløbet.

Jeg har tavshedspligt overfor medarbejderen.  Efter aftale med jeres medarbejder i forhold til, hvad jeg må gå videre med, vil jeg give jer en regelmæssig tilbagemelding på udviklingen i forløbet og dermed være et bindeled mellem jer som virksomhed og den stressramte.

Formålet med forløbet er udover at sørge for at jeres medarbejder bliver stressfri, også at skabe indsigt og være oplysende og afklarende i forhold til årsagen til udviklingen af stress hos medarbejderen.

Afhængigt af udviklingen i forløbet kan jeg i 3- og 4-måneders forløbene være behjælpelig med at udarbejde en plan for tilbagevenden på arbejdet. Planen vil tage højde for gradvis optrapning i tid og valg af arbejdsopgaver, så der sikres en hensigtsmæssig og tryg opstart på arbejdet igen.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale