Individuel stressbehandling

Individuelle forløb til dig, der oplever stress

Stressbehandling i Værløse, Nordsjælland.

Jeg tilbyder en indledende samtale med en samlet vurdering af din stressbelastning.


Jeg tilbyder efterfølgende 1:1 stressbehandlingsforløb med rådgivning, samtale og coaching.

Der er mulighed for at vælge forløb med meditationsundervisning og en kropsbaseret tilgang med fokus på afspænding og åndedrætsarbejde.

Der er mulighed for onlineforløb over Zoom.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende gratis samtale omkring din stress på telefon 31 24 34 01.

Den Professionelle Stemme - undervisning ved Mette Weinreich
Mette Weinreich, certificeret stresscoach ved Matzau Erhvervpsykologer, mindfulness og meditationslærer samt lærer i Alexanderteknik.

Hvorfor vælge et stressbehandlingsforløb?

Formålet med et stressbehandlingsforløb er, at du bliver stressfri. Ikke bare her og nu, men på sigt. 

I første omgang skal der skabes rammer til ro og restitution og dernæst erkendelse og indsigt. 

Fordi stress kan udvikle sig over tid, kan man vænne sig til at leve med diverse stresssymptomer. Derfor kan erkendelsen af, at man er stresset og sværhedsgraden af overbelastningen være svær selv helt at få øje på.

Du kan danne dig et overblik over dine stresssymptomer ved at gennemgå listen af stresssymptomer her.

Det er helt grundlæggende for din videre vej frem og for din opretholdelse af indre balance og ligevægt, at du, din hjerne og krop får lov til at komme sig efter en stressbelastning. 

Det er meningsfuldt for os som mennesker at opleve, at vi gør en forskel, kan få en hverdag til at fungere og løfter det, vi er ansat til. Så der kan være mange gode grunde til, at kæmpe med næb og klør for at holde fast i hverdagen og undgå en sygemelding eller vende hurtigt tilbage til arbejdet, hvis du har været sygemeldt. 

For dit fysiske og mentale helbred er det dog vigtigt, at du får den ro, du har brug for og hverken får startet for tidligt op efter en eventuel sygemelding, eller får fyldt for mange eller for komplekse ting i kalenderen for hurtigt. 

Hvis du fortsat er helt eller delvist i arbejde kan det være nødvendigt, at du får lavet klare aftaler og tydelige rammer og struktur omkring arbejdstid, mulighed for hjemmearbejde samt karakteren og omfanget af arbejdsopgaver med din leder.

For at historien ikke skal gentage sig selv, er læring af dit stressforløb meget vigtig for at få en indsigt i, hvad der har været årsag til, at du har udviklet stress. 

At du har udviklet stress behøver ikke nødvendigvis at have noget at gøre med, at du sætter høje krav til dig selv, er perfektionistisk anlagt eller hypersensitiv.

Der kan være mange ydre faktorer, som kan være stressudløsende, som f.eks. komplekse forhold på dit arbejde og dine arbejdsopgaver, din aktuelle livssituation (arbejdsløshed, skilsmisse, flytning, sygdom) og private familieforhold, der kan virke som uløselige eller uoverstigelige problemstillinger.

Du kan læse mere om, hvad der udløser stress her.

Hvis du vil minimere risikoen for, at du udvikler stress igen, er det vigtigt

 • at du får hjælp til at håndtere en sygemelding mest hensigtsmæssigt og får skabt ro til restitution
 • at få afklaret hvilke symptomer du skal være opmærksom på, så du kender din måde at reagere på.
 • at undersøge hvad der ligger til grund for, at du udviklede stress af både ydre og indre faktorer 
 • at du får en grundig viden om og forståelse for, hvad stress er
 • at du vender gradvist tilbage til hverdagen og arbejdet på det rigtige tidspunkt med den rigtige mængde og karakter af opgaver.
 
Slip af med stress. Stressbehandling hos Mette Weinreich Counseling

Hvor lang tid tager det at blive stressfri?

Hvor lang tid det tager at nå til genoprettelse af balance både psykisk og fysisk er individuelt, og afhænger blandt andet af omfanget og varigheden af din stressbelastning. 

Helt konkret sker der strukturelle ændringer i hjernen under længerevarende stresspåvirkning. Det er derfor ret væsentligt, at din hjerne og nervesystem får tid til ro og restitution, så du kommer ud af den overlevelsestilstand, som stress helt grundlæggende er. 

Hjernen er heldigvis plastisk, så de forandringer der er opstået som følge af stress er ikke permanente, men kan i langt de fleste tilfælde vendes. Mindfulness meditation er dokumenteret effektiv i forhold til, at genoprette forandringer i hjernen efter en stressbelastning.

Hvis du er sygemeldt, er det vigtigt at få hjælp til at håndtere din sygemelding hensigtsmæssigt, så du ikke bare overlades til dig selv uden konkret vejledning og uden viden om, hvad du skal gøre.  God og konkret vejledning og hjælp kan sikre din restitution og afkorte din stresssygemelding

Jo mere behovet for ro til restitution respekteres af dine omgivelser og af dig selv, des hurtigere kan du komme ind i en god process med genoprettelse af balance fysisk og psykisk.

For ikke at falde tilbage i den hverdag og de forhold, der udløste stress i første omgang, skal der formentlig ske nogle forandringer i dit liv. Ikke bare udadtil på dit arbejde eller i dit privatliv, men formentlig også indadtil. 

Ikke alene kan det tage tid at få hjerne og nervesystem i balance. Det kan også tage tid at få grundlagt nye stabile og stressreducerende vaner og adfærdsmønstre. 

Det er vigtigt, at processen ikke forceres og at der er tid, ro og ikke mindst vilje fra din side til dette arbejde. 

Omvendt er det også vigtigt, at processen ikke forhales, så du mister følingen med dig selv, som en person der kan mestre hverdag og arbejdsliv.

Hvad får du i et stressbehandlingsforløb?

 • hjælp til at få etableret faste rammer og ro i den første mest akutte fase.
 
 • en fast og vedholdende støtte igennem en svær og forvirrende tid
 
 • en større indsigt i dine stresssymptomer og -reaktioner, så du opdager dem hurtigere og nemmere fremover
 
 • viden om stress og hvordan krop og hjerne påvirkes
 
 • indsigt i hvilke faktorer, der udløser stress 
 
 • indsigt i hvad der udløser stress hos dig
 
 • coaching med henblik på at skabe indsigt om egne personlige fortællinger, der kan fastholde dig i situationer og rammer, der udløser stress.
 
 • hjælp til at etablere nye stressreducerende vaner og adfærd 
 
 • hjælp til at få skabt nødvendige forandringer i din hverdag
 
 • afklaring af egne værdier som du kan navigere sikkert efter fremover
 
 • vurdering af hvornår og hvordan du vender tilbage på arbejdet
 
 • hvis du vælger forløb med mindfulness og/eller kropsterapi: konkrete meditationer,  teoretisk viden om mindfulness, konkrete vejrtræknings- og afspændingsøvelser.

Med Mette som personlig og indsigtsfuld coach er jeg nu godt i gang med at returnere til arbejdet efter en længerevarende, stress-relateret sygemelding. Væsentligt klogere på mig selv.

For yderligere at blive mere robust har jeg valgt at fortsætte hos Mette lidt endnu. Jeg anbefaler Mette på det varmeste.

Dorthe Hansen, Værløse

Indledende samtale

Alle stressbehandlingsforløb indledes med en samtale, hvor vi danner et samlet overblik over din situation i forhold til

 • hvor længe du har følt dig stresset
 
 • hvad der har udløst og fortsat udløser stress i dit arbejds- og privatliv.
 
 • hvad der virker stressreducerende for dig
 
 • dine stresssymptomer
 

Der vil blive lavet en samlet vurdering af graden af din stressbelastning, hvorefter du får en anbefaling for det videre forløb. 

Du vil også modtage råd og vejledning om, hvad du kan gøre her og nu for at mindske den stressbelastning, du er under. 

Samtalen kan fungere som en stressvurdering og er helt uforpligtende i forhold til efterfølgende stressbehandlingsforløb.

Læs mere om den indledende samtale her

Stressbehandlingsforløb

Der er mulighed for at vælge enkelte sessioner eller et hele forløb. Det anbefales at vælge et forløb som en ydre ramme, der kan være med til at give tid og ro til, at du kommer dig helt. 

Alle forløb inkluderer rådgivning, vejledning, samtale og coaching. Men der er også mulighed for at tilvælge meditationsundervisning og kropsterapeutisk arbejde, hvor der arbejds med afspænding og fysisk give slip samt med åndedrættet. Det behøver du ikke at tage stilling til på forhånd. 

Bemærk, at  sessioner og forløb der inkluderer meditationsundervisning og kropsterapeutisk arbejde er længere, så der er tid til at komme ordentlig i dybden med de forskellige området.

 
 

Onlineforløb

Den indledende samtale og behandlingsforløbene “Akut stressbehandling/Forebyggelse” samt Stressfri 1 og 2 kan foregå både ved fysisk fremmøde eller online. 

Stressfri 3 der indeholder afspænding og kropsterapi kan kun foregå ved fysisk fremmøde.

Tilbage på arbejdet

De længere og større forløb kan strækkes over 3-5 måneder. Det giver mulighed for, hvis du har været sygemeldt, at du kan få støtte i processen med at vende tilbage på arbejdet. 

Hvis du har været sygemeldt, kan jeg også hjælpe med at udarbejde en indslusningsplan med gradvis optrapning i arbejdstid og hensynstagen til valg af arbejdsopgaver, så du vender tilbage til en tydelig struktur med tilgængelige og konkrete opgaver og ikke med det samme får de tunge og meste komplekse opgaver.

Samtidig kan vi også sikre os, at du gradvist får din viden og nye vaner – mentale som adfærdsmæssige – integreret i din hverdag, så du undgår at ryge tilbage i gamle mønstre og spor.

Samarbejde med din arbejdsgiver

I udgangspunktet er jeg ikke i kontakt med din arbejdsplads,  hvis du henvender dig som privatperson. Men hvis både du og din arbejdsplads ønsker det, er det muligt at lave en aftale med din arbejdsplads, hvor din leder bliver involveret. 

Det kan være en stor hjælp for begge parter og sikre en gradvis og opbyggelig tilbagevenden til arbejdet. 

Læs mere her.

Ønsker du tid til en stressvurdering?

Hvis du ønsker tid til en indledende samtale, kan du kontakte mig ved sende mig en mail via dette link

Du er meget velkommen til at ringe for en uforpligtende samtale og afklaring af, hvad jeg kan hjælpe dig med.

Du kan ringe på tlf 31 24 34 01.