Indledende samtale

Få en gratis vurdering af dit stressniveau

Hvis du ønsker en vurdering af din situation og af dine symptomer,  er du velkommen til en afklarende samtale på 40-45 minutter. 

Samtalen kan foregå over telefonisk, over Zoom eller hos mig i Værløse.

Under samtalen danner vi et overblik over din situation i forhold til 

  • hvor længe du har følt dig stresset
  • om du tidligere har været stresset
  • hvad der har udløst/fortsat udløser stress
  • dine stresssymptomer
 

Du vil kort modtage rådgivning og vejledning med udgangspunkt i din situation i forhold til, hvad du eventuelt kan gøre her og nu for at mindske den overbelastning, du er under.

Du får også mine anbefalinger for dit videre forløb. Herunder anbefaling af mulig sygemelding eller reduktion af arbejdstid, hvis der skulle være behov for det.

Hvis du henvender dig med en mildere form for overbelastning, kan der iværksættes en kortere og mere forebyggende indsats med henblik på at bremse en negativ udvikling og få skabt rum til, at du kan restituere.

Samarbejde med din arbejdsplads

I udgangspunktet er jeg ikke i kontakt med din arbejdsplads, medmindre du og din arbejdsgiver ønsker det, og din arbejdsplads tilbyder at betale dit stressbehandlingsforløb.

Ved involvering af din arbejdsplads kan din leder kontakte mig for at aftale nærmere.  

Der vil blive udarbejdet en samarbejdsaftale med fælles rammer og forventninger for forløbet. 

Hvis din arbejdsplads er involveret, kan jeg hjælpe med tilbagemelding til din leder med min vurdering af din grad af din stressbelastning, hvilke tiltag der skal iværksættes og en foreløbig prognose for forløbet ved eventuel hel- eller deltidssygemelding.

Afhængigt af forløbets længde kan vi ved tilbagevenden til dit arbejde efter en eventuel sygemelding udarbejde en indslusningsplan som sikrer, at du vender tilbage i et passende tempo med den rette type og mængde af arbejdsopgaver.

Jeg har tavshedpligt, så jeg deler kun det med din arbejdsgiver, som du som klient og jeg aftaler indbyrdes. Bemærk, at hvis det er din arbejdsplads, der finansierer forløbet tillægges 15% af selve forløbets pris og herefter tillægges 25% moms.

Book en tid til indledende samtale

Du kan booke en tid ved enten at booke tiden direkte her.. Eller udfylde og sende formularen herunder, så kontakter jeg dig snarest muligt. Du er også velkommen til at ringe på telefon 31 24 34 01 og lægge en besked, så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt.

Den Professionelle Stemme - undervisning ved Mette Weinreich

Mette Weinreich – Stresscoach & mindfulnessinstruktør