Hvordan kan mindfulness meditation nedregulere stress?

Det korte svar er, at mindfulness og mindfulness meditation øger vores evne til at være nærværende og tilstede i livet.

Men mindfulness handler ikke kun om nærvær og tilstedeværelse, men også om vores forhold til vores tanker, følelser, reaktions- og adfærdsmønstre.

Derudover findes en række tilstande, der kan ændre den måde, vi oplever og møder det, der sker både indeni os og omkring os.

Nedenfor har jeg for overblikkets skyld delt årsagerne til, at mindfulness er stressreducerende ind i forskellige temaer.

Nærvær og tilstedeværelse:

Mindfulness betyder fuld af opmærksomhed eller fuld af nærvær.

Vi bruger vores opmærksomhed hele dagen. Oftest er vi bare helt ubevidste eller uopmærksomme på, hvad vi er bruger vores opmærksomhed på.

Mindfulness indebærer en bevidsthed om at være opmærksom lige nu og her. Så du ved, at du er opmærksom. Eller du er opmærksom på at være opmærksom.

Mindfulness meditation er på mange måder opmærksomhedstræning, hvor du øver dig på at lade din opmærksomhed dvæle i øjeblikket.

Alene det at være nærværende i øjeblikket, kan være stressreducerende, fordi opmærksomheden flyttes væk fra vores indre liv med tanker, som kan udløse følelsmæssige og fysiske reaktioner igen og igen og igen.

At være nærværende, sansende tilstede i dette nu er ofte langt mindre komplekst end vores tanker om dette nu eller vores tanker om fortid og fremtid.

Dette leder mig til næste punkt – nemlig tankerne.

Tankerne – vores forhold til tankerne og indholdet af dem.

Alt for mange mennesker lider unødigt på grund af overtænkning og gentagne negative tanker, der kører i ring.

Tanker udløser følelser, der udløser reaktioner, der for hjernen er lige så stressudløsende og stressvedligeholdende som oplevelsen af de udefrakommende stressfaktorer, vi måtte have i hverdagen.

Hjernen kan ikke ret godt kende forskel på, om du oplever en situation, der udspiller sig omkring dig, eller om du tænker på en situation, der ligner.

Det betyder, at tanker der kører i ring og som fremkalder billeder på nethinden og udløser psykiske og fysiske reaktioner, har ret stor konsekvens for vores helbred og livskvalitet.

Vi kommer meget ofte til at sidestille tanker med sandheder, fordi vores tanker er så tæt på os.

Men spørgsmålet er netop, om vores tanker er sandheder?

Vores tanker er virkelige slet og ret, fordi vi har dem.

Men tankerne afspejler langt fra altid virkeligheden.

Vores tanker er ofte en refleksion af det, vi ved i forvejen og af det vi tidligere har lært og dannet erfaring omkring.

Vores tanker er præget af vores samlede erfaring, viden, holdninger og normer skabt af vores kulturelle, politiske og religiøse baggrund. Derudover reflekterer vores tanker meget ofte det, andre har lært os om os selv og andre mennesker, og det vi har lært os om os selv og andre mennesker.

Vores grundlæggende tilstand er også afgørende for både kvaliteten og indholdet af tankerne, samt vores forhold til dem.

Hvis vi er stressede, er vi påvirket af en kamp/flugt-tilstand i hjernen og kroppen.

Det betyder, at vi fysiologisk er kodet til at være på udkig efter potentielle farer, hvilket gør os mindre tillidsfulde, og mere på vakt og på udkig efter trusler.

Vi kommer med andre ord meget ofte til at tolke det, vi oplever gennem nogle briller, der er farvet af vores samlede viden, erfaringer og tilstand.

Vores tolkning er langt fra ofte et spejl af det, der rent faktisk sker i øjeblikket, men af det vi tror, vi ser, hører, mærker osv.

Det første skridt er at lære at lade tanker være tanker og at begynde at observere tankerne, som om vi var et venligt vidne til dem.

Kontrasten som mange af os lever i er, at vi tror, at indholdet af vores tanker beskriver os selv og vores virkelighed, fordi vi har en alt for stærk tilknytning til tankerne og tror fuldt og fast på indholdet af dem. 


De 7 indstillinger i mindfulness

Fra min instagramkonto @metteweinreich.dk.

Udover at være bevidst nærværende, får man med mindfulness også mulighed for at lære at være i øjeblikket på en anden måde.

Du har måske hørt, at mindfulness er at være tilstede i nuet på en bevidst og accepterende og ikke-dømmende måde.

Accept og ikke-dømmen er to af flere indstillinger som udgør fundamentet i en mindfulnesspraksis.

Udover accept og ikke-dømmen er de øvrige tilstande ikke-stræben, nybegynders øjne, at give slip, tillid og tålmodighed.

At møde det øjeblik vi er i

  • med en bevidsthed om, at dette øjeblik er nyt
  • uden at stræbe efter, at det skal være noget andet, end hvad det er og
  • uden at bedømme, det vi møder, men
  • i stedet møde det med en dyb accept af at dette øjeblik lige nu og her ikke kan være anderledes…

…det er essensen af mindfulness.

At bevidst vælge at praktisere de 7 indstillinger kan hjælpe os med at være i øjeblikket, som det er.

Med en indstilling af nybegynders øjne, hvor vi nysgerrigt og åbent ser på øjeblikket med friske øjne, bliver det nemmere at øje på nye muligheder og aspekter, som vi måske ikke havde været opmærksomme på før.

Derudover er disse tilstande stressreducerende.

Ved at give slip på modstanden gennem accept og ved at undlade nærmest automatiseret at bedømme og vurdere øjeblikket og undlade at stræbe efter at øjeblikket skal være anderledes SAMTIDIG med at øjeblikket mødes med nysgerrighed, tillid og tålmodighed, får sindet og nervesystemet mulighed for stille og roligt at falde til ro.

Hvis du vil læse mere om mit 8-ugers mindfulnessbaserede stressreduktionskursus kan du klikke på billedet nedenfor.

Næste hold er et formiddagshold for stressramte, som starter den 18/8 kl 9.30.

Læs mere om kurset ved at klikke på billedet!

Del denne artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv et svar