8-ugers kursus i mindfulness i Værløse

Lær at forebygge og mindske stress med mindfulness meditation

For dig der længes efter indre ro, øget livsglæde og mere balance.

8-ugers kursus i mindfulness - bliv opmærksom og nærværende i livet

Mindfulness og mindfulness meditation er anerkendt verden over og har været praktiseret i årtusinder som en vej til mental og følelsesmæssig klarhed og balance. 

Mindfulness bygger på en dyb indsigt og forståelse af, at årsagen til at vi føler os stressede, triste og ulykkelige ofte hænger direkte sammen med vores stærke tilknytning til vores tanker, der størstedelen af tiden handler om fortid eller fremtid.  

Når vi er opslugte af vores tanker er vi fraværende og ikke tilstede i det nu, vi befinder os i. 

I stedet er vi optaget af fortrydelser, sorger og hændelser i fortiden eller bekymringer og nervøsitet for fremtiden. 

Det fraholder os fra at være nærværende, sansende og livfuldt til stede i det øjeblik, vi er i. Det betyder, at vi let kommer til at se øjeblikket gennem fortidens briller og dermed ikke opdager, hvad øjeblikket indeholder og hvilke muligheder, der åbner sig for os. 

Mindfulness meditation virker

I løbet af de sidste 30 år er effekten af mindfulness meditation dokumenteret på en lang række områder. Især i forhold til at

  • mindske stress, angst og depression
  • forbedre koncentrationsevnen
  • forbedre det psykiske og fysiske velbefindende 
  • mærke større livsglæde og forbedret livskvalitet.
 

På dette 8-ugers kursus vil du få en grundig indføring i mindfulness og i mindfulness meditation – både teoretisk og praktisk.

Kurset gør det muligt for dig at integrere mindfulness og meditation i din egen hverdag, som en ny og nærværende måde at være i øjeblikket og møde livet på.

Mindfulness meditation

Mindful - hvornår er man det?

At være mindful betyder, at du er fuld af opmærksomhed. 

Når du træner dig selv i at være mindful, træner du din evne til at være opmærksom, nærværende og sansende lige nu og her og fra det ene øjeblik til det næste. 

Det lyder simpelt, men det er i virkeligheden ret komplekst.

Sindet har nemlig en iboende tendens til vandre i mere eller mindre rastløse og usammenhængende tanker. Vores tanker udløser tilsvarende følelser, der igen stimulerer til flere tanker.

Vi kommer desuden ofte til at sidestille tankerne med sandheder, som vi reagerer på. 

Mange af vores tankemønstre er vi slet ikke bevidste om. 

Det kan have den konsekvens, at dine tanker kommer til at dominere din adfærd, valg og beslutninger og dermed dit liv.

Når du øver dig i at være mindful og til stede, har det følgende fordele for dig:

Mindre uro og stress

Mindfulness meditation er dokumenteret effektiv i forhold til at reducere stress og tankemylder. Når du fjerner din opmærksomhed fra indholdet af dine tanker og i stedet bliver nærværende og opmærksom på din vejrtrækning, din krop og dine sanser, falder sindet og kroppen stille og roligt til ro.

Øget klarhed og overskud

Med regelmæssig mindfulness meditation får du lettere ved at holde din opmærksomhed forankret i det øjeblik, du er i, hvilket giver en øget mental klarhed, bedre koncentrationsevne og større overskud.

Øget personlig centrering

Når du træner dig selv i at være nærværende og til stede, slukker du for den indre autopilot og for vanemæssige reaktioner og gamle tankemønstre, der kan koste en masse energi og kræfter. Det bliver gradvist nemmere at "blive hjemme" i dig selv og forblive centreret i svære og udfordrende situationer.

Sådan forløber et 8-ugers kursus i mindfulness

Indhold på kurset

Holdundervisning

Kurset afholdes som holdundervisning. Normalt er gruppens størrelse på mellem 4-10 personer. 

Grundet restriktioner på grund af corona, holdes holdet lige nu på 4-5 deltagere for at sikre, at der er god plads mellem stolene. 

Gruppens funktion er ikke terapeutisk, men derimod erfaringsudvekslende. 

Forudsætninger for at deltage

Den eneste forudsætning for at deltage er, at du er motiveret og er parat til at afsætte tid til at få meditation integreret i din hverdag. 

Hvis du ønsker en effekt af kurset, er det helt grundlæggende, at du prioriterer at meditere hjemme 20-40 minutter mindst 5 dage om ugen. 

Meditationerne og undervisningen på kurset er helt verdsliggjorte og knytter sig ikke til en bestemt trosretning.

Hvis du lige nu er meget stresset eller lige akkurat er blevet sygemeldt med stress, vil jeg bede dig kontakte mig, inden du tilmelder dig. 

weekendkursus i mindfulness meditation Mette Weinreich
Holdundervisning hos Mette Weinreich Counseling i Værløse

Tid og sted

Kurset foregår over 8 lektioner af 2 1/2 times varighed. Bemærk at den 6. undervisningsgang er forlænget til 4 timer. 

Se datoer og tider under hvert kursus længere nede på siden.

Kurset afholdes i mine lokaler på Kirke Værløsevej 38 i Værløse. 

Der er parkering ved døren. Bygningen ligger cirka 15 min (1,1 km) fra Værløse Station. 

Kurset er baseret på det veldokumenterede MBSR-program.

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) blev udviklet af Jon Kabat-Zinn i 1979. MBSR er et 8-ugers program.

Netop de 8 uger er veldokumenteret i forhold til at kunne nå at vende stressbetingende neurale forandringer om i hjernen igennem regelmæssig meditation.

Ønsker du en kort introduktion for at kunne meditere på egen hånd, kan du læse mere om mit Weekendkursus ved at klikke på linket nedenfor.

På et 8-ugers kursus i mindfulness får du

Lektioner på mindfulnesskurset - det lærer du:

Lektion 1 - Ind i mindfulness

Hvad er mindfulness. De 7 indstillinger i mindfulness som accept, ikke-dømmen, given slip m.fl. 

Doing-mode versus being-mode.

Lektion 2 - sansning vs. perception

Hvad er meditation – elementer og faser i meditation. 

Bevidst sansning og perception i kontrast til den mentale autopilot

Lektion 3 - Tanker og tankemønstre

Bevidstgørelse af tanker og tankemønstre og koblingen ml tanker, følelser, krop og adfærd.

Lektion 4 - Stress

Mindfulness og stress. Den ubevidste stressreaktion overfor den mindfulnessbaserede stressrespons. 

Lektion 5 - Mindfulness og kroppen

Mindful bevægelse, åndedræt, yoga og afspænding.

Lektion 6 - lang lektion i stilhed

Tilstanden af mindfulness kultiveres og intensiveres. 4 timers praksis i stilhed. Sindet og vores bevidsthed – indsigt.

Lektion 7 - Stadier i forandring

Gennemgang af stadier i forandring og mentale forudsætninger for at kunne ændre vaner og skabe forandring.

Lektion 8 - hvordan fortsætter du din praksis?

Opsamling på de 8 uger. Hvordan holder du fast i din meditationpraksis?

Det siger tidligere deltagere:

Se datoer og tilmeld dig her

Ingen nye datoer er planlagt: 

TILMELDING ER LUKKET

Din investering i mere ro og nærvær:

4.000 kr. for private (mulighed for ratebetaling i 2 rater)

4.000 kr + moms for virksomheder

Det er muligt at betale i to rater

Ved tilmelding accepterer du Mette Weinreichs handelsbetingelser. Se nederst på siden.

Jeg vil meget gerne tale med dig for en afklarende snak og forventningsafstemning over telefonen, før du tilmelder dig kurset.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt.
Du er også velkommen til at ringe på 31 24 34 01 eller sende en sms.

Om Mette Weinreich

Jeg er uddannet mindfulnessinstruktør med en 1-årig uddannelse hos Helhedspsykologi ved psykolog Emil Noll og certificeret Matzau Stresscoach ved Matzau Erhvervspsykologer. 

Jeg har desuden en 3-årig læreruddannelse i Alexanderteknik, som er en metode til motorisk og mental vane- og adfærdsændring, hvor der arbejdes med at opnå en bevidst og bedre brug af sig selv mentalt og fysisk. 

Endelig er jeg uddannet Cand. mag i Audiologopædi (tale-hørevanskeligheder) med speciale i stemmevanskeligheder og oprindeligt uddannet klassisk sanger.

Jeg har efterhånden afholdt i nærheden af 20 kurser i mindfulness meditation som korte weekendskurser, lange 8-ugers stressreduktionskurser og 4-ugers fortsætterhold. Dertil workshops i mindfulness meditation bestilt af virksomheder.

Det er mit ønske at hjælpe andre med at finde hjem til en ro og centrering i dem selv, så de kan opdage, hvordan livet kan favnes og mestres igennem bevidst opmærksomhed.

Jeg er optaget af at fusionere høj faglighed med menneskelighed og intuition.

Det er min overbevisning, at vi trives, er gladest og bruger os selv bedst, når vi tillader os at fylde livet med det, der er i overensstemmelse med vores værdier og rør sig i hjertet.

Når vores retning i livet udgår fra hjerte og værdier, kan vi bruge os selv uden at blive drænet, men i stedet få energi og blive fyldt op.

Jeg har i over 15 år beskæftiget mig med vane- og adfærdsændring igennem øget opmærksomhed, indsigt og bevidsthed. Jeg har beskæftiget mig med ændring af adfærd og vaner på både det motoriske, mentale og følelsesmæssige plan. 

I mit eget liv har jeg gennemlevet svær stress på grund af længerevarende livskriser og ved fra personlig erfaring, hvordan krop og  sind påvirkes af både hverdagens og livets omskiftelighed. 

Jeg har en daglig meditationspraksis og en dyb forståelse af, hvad mindfulness og meditation kan skabe af forandringer i måden livet opfattes og leves på.

Har du spørgsmål til kurserne eller til mindfulness, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich - stresscoach og mindfulness instruktør

Vil du på 8-ugers kursus i mindfulness?

Jeg holder til i Værløse, som ligger i den fineste nordsjællandske natur mellem Søndersø, Præstesø, Farum Sø og skønne skovområder. 

Jeg bruger gerne naturen til stressreducerende gående meditation med mine mindfulnesshold.


Handelsbetingelser - retningslinjer for tilmelding, betaling, fortrydelse og refusion

Tilmelding
Tilmelding sker online ved at udfylde tilfmeldingsformularen. Betaling sker ved tilmelding. Du modtager hermed en mail med bekræftelse på din tilmelding. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på kontakt@metteweinreich.dk, Hvis du ønsker en opringning er du velkommen til at skrive dette i mailen.

Betaling: Betaling sker ved tilmelding. Jeg sender derefter en faktura, der fungerer som en kvittering til dig efter din tilmelding. 

RaterDer er mulighed for at betale 8-ugers kurset i to rater. Hvis du ønsker dette, kan du kontakte mig på kontakt@metteweinreich.dk. Første rate betales ved tilmelding eller senest 3 uger før kursusstart. Anden rate betales senest 4 uger inde i kurset. Bemærk, at du ved tilmelding forpligter dig til at betale det fulde beløb for kurset. Du får tilsendt et betalingslink. Anden rate trækkes automatisk.

Fortrydelse/afmelding: Ved afmelding op til 3 uger før kursusstart refunderes kursusprisen fratrukket et gebyr på 300kr. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart refunderes halvdelen af kursusafgiften. 

Ved afmelding senere end 1 uge op til kursusstart refunderes beløbet ikke, men du har mulighed for at starte på et senere kursus. 

Kursusgange hvor du ikke kan komme: Prisen for de kursusgange, hvor du ikke kan komme, refunderes ikke og undervisningen erstattes ikke. 

Afbrydelse af kursus: Hvis du af forskellige årsager vælger at afbryde et 8-ugers kursus refunderes kursusgebyret ikke. 

Ved undervisers sygdom el lign: hvis aflysning af en kursusgang er nødvendig grundet sygdom eller lign. erstattes undervisningen ved at datoerne rykkes en uge, så kurset afsluttes på samme ugedag, men en uge senere end planlagt.

Betalingsoplysninger:

bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 

MobilePay: 18951