Ti misforståelser om mindfulness

Misforståelser om mindfulness er jeg igennem årene stødt på med jævne mellemrum. Både som privatperson, stresscoach og som mindfulnessinstruktør på mine hold.

I dette blogindlæg vil jeg forsøge at punktere ti af de misforståelser, jeg oftest er stødt på.

Min nysgerrig bliver altid vakt, når jeg opdager en forestilling, der bunder i en misforståelse.

Misforståelser har det jo med at opstå, hvor mennesker kommunikerer. Så det er egentlig ikke selve misforståelsen, der gør mig nysgerrig, men det der sker bagefter.

Det, jeg bliver nysgerrig omkring, er, hvor meget vores forestilling om noget, påvirker vores indstilling og holdninger, valg og adfærd.

Vores forestilling om, hvordan noget er, har en kæmpe indflydelse på den måde, vi opfatter og oplever noget på.

I mindfulness taler man om en indstilling, der hedder beginners mind – nybegynders øjne. Det er en indstilling, hvor man åbent og uden forestillinger møder øjeblikket, som det er. Med helt friske øjne.

Jeg inviterer dig her med på en gennemgang af de misforståelser, jeg oftest har hørt. Du er velkommen – meget gerne med nybegynders øjne:

Misforståelse…

#1 Mindfulness er noget alternativt hurlumhej, der ikke virker!

Den kan vi skyde til vægs let og elegant. I gennem de sidste 30 år er mindfulness og mindfulness meditation blevet undersøgt på en lang række områder og der er tung evidens for, at mindfulness virker.

Man har fundet i talrige undersøgelser, at en regelmæssig mindfulnesspraksis forbedrer det psykiske og fysiske velbefindende og reducerer stress, angst og depression.

I nogle studier har man undersøgt hjernen og fundet neurale forandringer før og efter en defineret periode med mindfulness meditation hos personer, der ikke tidligere havde erfaring med mindfulness. Forandringerne er i mange studier observeret over en periode på 8 uger.

Det, der er altafgørende for om mindfulness ”virker”, er hyppighed, varighed og vedholdenhed i forhold til, hvor ofte og hvor længe, man praktiserer. Dertil kommer selvfølgelig også kvaliteten af ens praksis.

#2 Man skal være spirituel eller religiøs for at få noget ud af mindfulness

Nej, du skal bare være det menneske, du er.

Åbenhed, nysgerrig og motivation er derimod vigtigt.

Mindfulness er opmærksomheds- og nærværstræning, der ikke knytter sig til en bestemt religion. Du behøver heller ikke at være spirituel, troende eller have en bestemt religiøs baggrund.

Vi har alle en opmærksomhed, vi bruger hver dag til at navigere i gennem dagen og livet. Det er din opmærksomhed, du med mindfulness får mulighed for at lære at blive bevidst om. Især i forhold til, hvad du retter din opmærksomhed mod og lader den blive optaget af.

#3 Du skal bare på et mindfulnesskursus, så kan du bedre håndtere arbejdspresset (hilsen din leder)

Jo den har jeg hørt på et par af mine hold.

Egentlig er rationalet bag hensigten ikke helt ved siden af. For mindfulness er stressreducerende og forbedrer evnen til at være opmærksom og til at rette opmærksomheden bevidst mod noget bestemt.

Når man er presset, kan der opstå stressreaktioner på grund af det, der udløser stress, f.eks. mængden af opgaver eller manglende medbestemmelse omkring indholdet af opgaver.

Men der kan også opstå stressreaktioner på grund af tanker og følelser omkring det at være presset og mærke stress. Altså mentale, følelsesmæssige og fysiske reaktioner på selve stressreaktionerne.

Med mindfulness får du mulighed for at lære at forblive iagttagende og nærværende i forhold til, hvad der sker i dig, når du mærker pres og stress.

Så i stedet for at gå med en stressreaktion, hvor du bliver reagerende, kan du gå ind i en rolle som et nærværende, iagttagende vidne til det, der sker i dig.

Du kan også blive mere bevidst om, hvad du bruger din opmærksomhed på og bedre vælge bevidst, hvad du fokuserer på.

Begge dele kan betyde, at du bedre vil kunne modstå stress og pres.

Men er det menneskeligt set en god tilgang?

Hvis formålet med, at du får et mindfulnesskursus af din arbejdsplads er, at du efterfølgende bedre skal kunne håndtere krav og pres, så vil jeg på allervenligste vis opfordre både dig og din leder til også at være nysgerrige omkring arbejdsvilkårene, mængden af arbejdsopgaver, arbejdsmiljøet og kulturen på din arbejdsplads.

Det behøver ikke kun at være dig, der skal lære at håndtere pres og stress. Det behøver det faktisk slet ikke at være.

Der kan være forhold på arbejdspladsen, der trænger til en justering. Vi skal ikke kunne holde til alt.

Kærlig hilsen stresscoachen.

#4 Det handler om at tømme sit hoved for tanker

Jeg har oplevet flere kursister, der tidligere har forsøgt at meditere, men er endt med at stoppe igen. En af årsagerne har været, at de ikke kan få tankerne ud af deres hoved.

Flere er gået med den tro, at de ikke kan lære at meditere, fordi de ikke kan få deres tanker til at gå væk.

Tanker er et vilkår, som vi hverken kan eller skal forsøge at få til at gå væk. Vi skal derimod tillade, at de opstår. De er en del af øjeblikket.

I stedet kan du med ret stor fordel lære at observere tankerne mere neutralt uden at smelte helt sammen med din tankeverden, hvor der ofte er en masse problemer og bekymringer.

I mindfulness træner man sin evne til at blive opmærksom på, at tankerne opstår, tillade at de er der og derefter give slip på dem igen.

#5 du bliver tom for følelser

Nej det gør du bestemt ikke. Det er lidt samme fortælling som med tankerne. Du bliver hverken tom for følelser eller følelseskold af mindfulness

Men der kan ske et skift i måden, du oplever dine følelser på.

Det skift sker i takt med, at du lærer at blive mere observerende i forhold til dine følelser og i takt med, at det bliver lettere at acceptere, at en given følelse er sådan, du har det lige nu.

Du får mulighed for at begynde at opleve, at der opstår et “rum” mellem dine følelser og dine reaktioner, hvor du når at blive bevidst og observerende ind i de følelser, der opstår, inden du når at reagere nærmest per automatik.

Du vil også kunne opdage, at følelser ikke nødvendigvis er sandheder. Det kan f.eks. være følelsen af, at du ikke er noget værd eller følelsen af ikke at være berettiget.

#6 Man skal sidde på en bestemt måde og have lukkede øjne

Der findes traditioner, hvor du sidder på en bestemt måde, det er rigtigt. Men teknisk set kan du meditere, om du sidder på en pude, på en stol, i din sofa eller ligger ned, hvis du kan holde dig vågen liggende.

Der er mange mennesker med knæ- og rygproblemer og mennesker med kroniske smerter, der ikke kan holde til at sidde på en meditationspude. De kan sagtens være mindfulle og lære at meditere alligevel.

Du behøver faktisk heller ikke have øjnene lukkede. Du kan have øjnene halvt åbne eller helt åbne og fokusere din opmærksomhed på for eksempel din, krop, åndedrættet eller dine sanser.

Det helt grundlæggende er, at du er vågen og bevidst opmærksom.

#7 man skal opnå en bestemt tilstand for at gøre det rigtigt

Faktisk tværtimod. Essensen af mindfulness er netop, at man møder det, der er lige nu med en accepterende og ikke-dømmende tilgang.

Det gælder også for den tilstand, du er i, selvom det kan være ret svært at acceptere og lade være med at bedømme og vurdere, hvis man har det skidt.

Jeg vil prøve at komme med et eksempel:

Du beslutter dig for at sætte dig ned og meditere, men i stedet for at opnå den ønskede ro, mærker du i stedet en uro eller et indre ubehag, som du næsten ikke kan holde ud at sidde i.

Den vante reaktion for mange ville være at mærke modstand og gå ind i tanker om, hvorfor de nu har det på den måde. Men med modstanden bliver sindet aktiveret til tanker, der kan intensivere følelsen og give flere tanker.

Ved at forblive observerende og accepterende overfor den tilstand, du er i, får du mulighed for to ting:

Før det første får du mulighed for at øve dig på at kunne være i, rumme og acceptere følelser og tilstande, som er svære eller tunge.

De er alligevel en del af livet, så vi slipper ikke udenom. Og vi kan ikke handle os ud af alt i dette øjeblik.

For det andet får du mulighed for at opdage, at hvis du tillader uønskede følelser og tilstande at være der uden modstand og forbliver observerende, accepterende og ikke-dømmende og trækker vejret igennem dem, så vil følelsen eller tilstanden stille og roligt aftage.

#8 det er hvile og afspænding

Kort og godt nej.

Mindfulness er ikke hvile og afspænding. Mindfulness betyder netop fuld af opmærksomhed. Så at være mindful er en vågen opmærksomhed, hvor du er bevidst om, at du er nærværende.

Hvis du hviler eller laver en afspænding, er der stor sandsynlighed for, at du døser hen. Hvis du døser hen, er du ikke vågen og dermed heller ikke opmærksom på øjeblikket. I den tilstand får du ikke trænet dig selv og din hjerne til at være opmærksom lige nu.

Der er absolut intet galt med afspændinger. Jeg laver selv afspændinger på mine mindfulnesshold, men det er vigtigt lige at være skarp på forskellen.

#9 det er egoistisk og selvoptaget at bruge tid på

But why? Den her vækker min nysgerrighed. Måske ligger det dybt i mange af os, at vi ikke må bruge tid på noget, der umiddelbart ikke er produktivt.

Nej, du får ikke sat en masse flueben på to-do-listen og du bruger noget tid på at gå fra familien og sætte dig for dig selv.

Men ud af mindfulness vokser ofte omsorg og medfølelse. Mindfulness er derfor noget af det mindst egoistiske, jeg kan komme i tanke om.

Du har måske hørt om mindful compassion og mindful self-compassion? Compassion er omsorg og medfølelse. Ikke medlidenhed, men medfølelse.  

Hvorfor sker det?

Fordi vi gradvist kommer mere og mere i kontakt med vores grundtilstand, som er balance. Når stresshormonerne lægger sig og hjernen switcher ud af overlevelses-mode og over i balance-mode, er der mere klarhed og overskud.

Og det er min påstand, som måske er på min egen regning, at når vi er i balance, så er et af menneskets mest naturlige behov at udvise omsorg.

For langt de fleste mennesker giver det mening og værdi at være noget for andre, men det er ikke altid at overskuddet er der til at være noget for andre, når vi selv er i underskud.

#10 meditation og mindfulness er det samme

Ikke helt. Den er lidt tricky.  

For det første findes der andre retninger inden for meditation, som ikke er mindfulness.

Meditation er en praksis – en slags træning af dig selv, din hjerne og krop, hvor du bruger din opmærksomhed på noget bestemt.

I mindfulness meditation øver man sig på at rette opmærksomheden mod noget, du kan opleve i dette nu.

Men mindfulness er ikke kun meditation. Mindfulness er en vågen, bevidst opmærksomhed i øjeblikket.

Du behøver ikke at meditere for at møde eller være i øjeblikket på denne måde.

Du kan stå i supermarkedskøen og være mindful. Du kan gå en tur og være mindful. Du kan spise, tale og lytte og være mindful. Det er, hvad man kalder uformel praksis.

Jo mere, du træner mindfulness under meditation, hvor evnen til at være mindful kultiveres, fordi du ikke laver andet samtidig, jo lettere vil det blive at være i livet på denne måde.

Så har du læst….

….. de 10 misforståelser, jeg hyppigst er stødt på.

Hvis du har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte mig eller skrive en kommentar.

Hvis det har fanget din interesse og du har fået lyst til at komme længere ind i mindfulness, kan du læse mere om mit 8-ugerskursus via linket nedenfor. Næste hold starter midt i maj.

Tak fordi du læste med!

Mange hilsner

Mette, mindfulnessinstruktør og stresscoach

Del denne artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Skriv et svar