Stemmeundervisning ved stemmevanskeligheder og halsgener

Der findes forskellige typer af stemmevanskeligheder som kan komme til udtryk på forskellig vis. 

Om dit stemmeproblem kommer til udtryk på den ene eller den anden måde, er det vigtigt, at du søger halslæge og bliver undersøgt, hvis du oplever hæshed, der varer i længere tid end 14 dage. 

Stemmevanskeligheder kan opstå akut som et traume på stemmen, eller de kan udvikle sig over tid. 

Akutte traumer kan opstå som følge af en såkaldt slagskade, hvor stemmebåndene presses hårdt i, slår hårdt mod hinanden og samtidig udsættes for et højt tryk af luft fra lungerne. Som ved pludselig, kald råb og skrig. Det kan give en skade i den slimhinde, der dækker stemmebåndene og høres, som en støj på stemmen. 

Funktionelle årsager til stemmeproblemer

Funktionelle stemmeproblemer er en type af stemmevanskeligheder, hvor den underliggende årsag til stemmen er måden, man bruger stemmen på. Altså en uhensigtmæssige stemme- og taleadfærd. Det kan for eksempel være, at man taler meget højt og kraftfuldt, at man taler meget og længe eller at man presser sig stemme unødigt.  Det skyldes ofte overbelastning af stemmen ved høje krav daglige krav til stemmen. 

Et funktionelt stemmeproblem kan udvikle sig over tid, hvor forværringen sker gradvist og være ledsaget af forskellige hals- og stemmegener, som du  kan læse mere om længere nede på siden.

Luftvejsinfektion som almindelige forkølelser og hoste kan også være årsagen til at stemmevanskeligheder udvikler sig. 

Når stemmen bliver hæs og klangfattig som følge af luftvejsinfektion, kan man komme til at kompensere i sin stemmefunktion og udvikle kompenserende stemmevaner, fordi man anstrenger sig for at få en god styrke og lyd frem.  Derved kan man komme til at overbelaste stemmen og skubbe til den muskulære balance i stemmefunktionen. 

Selvom infektionen forsvinder kan man have opbygget spændinger i hals, nakke, strube, svælg, kæbe og tunge som kan være svære at komme af med igen uden hjælp. 

 

Underliggende psykologiske årsager: 

Stemmen er enormt påvirkelig af hvordan vi har det psykisk. Vores stemmeklang og stemmefunktion afspejler ofte vores fysiske og mentale spændingsniveau.  

Stress, nervøsitet, angst, depression og lavt selvværd kan udløse stemmevanskeligheder og være den direkte underliggende årsag til visse typer af stemmelidelser.

Hvis vi er psykisk anspændte og pressede, kommer vi hurtigt til at spænde i skuldre, nakke, hals og kæbe.

Tendensen vil meget ofte være, at hvis vi presser os selv på andre områder i livet, kan vi også komme til at presse og spænde i stemmen unødigt. 

Omvendt kan lavt selvværd eller hvis man slet og ret ikke tager sig sin plads i verden resultere i en underspændt stemmefunktion, hvor stemmen bliver svag og luftfyldt.

Stemmeundervisning - en hensigtsmæssig holdning, en fri nakke og afspændt kæbe er vigtig for en fri og sund stemmefunktion

Neurologiske årsager til stemmevanskeligheder: 

Neurologiske sygdomme som parkinson, sclerose, ataksi og dystoni kan også være underliggende årsager til stemmeproblemer.

Afhængigt at sygdommen kan stemmevanskelighederne være af forskellig karakter.

Parkinson sygdom er ofte anledning til en svag og luftfyldt stemme, mens ataksi kan komme til udtryk ved en mere stakeret og anstrengt stemmefunktion.

Hormonelle påvirkninger: 

Hormonelle udsving og forandringer påvirker stemmen på forskellige vis.

Mange kvindelige professionelle stemmebrugere mærker markant forskel i deres stemmefunktion i løbet af en menstruationscyklus.

Hormonelle forandringer i forbindelse med overgangsalderen kan også påvirke stemmen.

Oftest er det slimhinden, der påvirkes af hormonelle udsving og forandringer. Der kan opstå ødemer (væskeophobning) slimhinden, så stemmebåndene svinger anderledes og stemmen føles tungere.

Stofskiftehormonerne påvirker også stemmefunktionen.

Har du lavt stofskifte skal du især være opmærksom, da nedsat stofskifte kan give en mørkere og mere ru stemme.

Det skyldes, at nedsat stofskifte kan give hævelser og ødemer i både hud og slimhinden. Lavt stofskifte kan også nedsætte din muskulære udholdenhed, give lufthunger og påvirke sekretproduktionen.

Hvis du bruger din stemme professionelt er det meget vigtigt, at du er velreguleret med dine stofskiftehormoner, hvis du er i behandling.

Stemme- og halsgener

Stemme- og halsgener er en række af symptomer i hals- og strubeområdet, som ofte ses ved stemmevanskeligheder. 

Hvis stemmen umiddelbart ser sund og rask ud ved en halslægeundersøgelse og i øvrigt lyder normal og de eneste symptomer er stemmegener, kaldes stemmeproblemet for fonasteni. Tidligere blev fonasteni omtalt som præstesyge, fordi det var hyppigt forekommende blandt præster, der anstrengte deres stemme ved at skulle tale en hel kirke op og prædike igennem længere tid. 

 

Stemmegener kan være 

  • hæshed – enten konstant eller i varierende grader i løbet af dagen og af en arbejdsuge
 
  • øget trang til at rømme sig
 
  • træthed i stemmen, når den bruges
 
  • tørhedsfornemmelse i mund og halsen
 
  • klumpfornemmelse – en følelse af for lidt plads eller at noget fylder i halsen
 
  • øget trang til at synke
 
  • problemer med at synke
 
  • ømhed og/eller smerter omkring struben 

Andre symptomer man kan være opmærksom på er tør krillerhoste, slim i halsen og halsbrand. 

Muskelspændinger

Muskelspændinger i skuldre, nakke, hals, strubeområdet, svælget og tungen er ofte til stede ved stemmevanskeligheder. 

Der kan være tale om kompenserende spændinger på grund af stemmeproblemet. Eller spændinger der var tilstede før stemmeproblemet og som er medvirkende til at stemmeproblemet har udviklet sig. 

Spændinger i hoved-halsområdet, hvad enten det er i nakken, kæbe eller tunge påvirker struben og strubens stilling påvirker andre muskelgrupper og strukturer i hovedhalsområdet. 

Derfor er en neutral muskeltonus meget vigtig for en god stemmefunktion. 

For eksempel kan nakkespændinger give anledning til kæbespændinger. Kæbespændinger påvirker tungebenets stilling ved at trække tungebenet op og bagud. 

Et højtsiddende tungeben påvirker strubens indstilling og trækker struben op. En højtstillet strube påvirker stemmefunktionen, der bliver mindre afspændt, fleksibel og udholdende. 

Hvis du har problemer med stemmen eller oplever halsgener

Hvis du oplever, at din stemme har forandret sig og du har hals- og stemmegener, så behøver det ikke være et vilkår, du skal leve med.

I mange tilfælde kan der gøres noget ved det.

Det er muligt at opnå en bedre stemmefunktion og i mange tilfælde normalisere stemmen igennem stemmeundervisning.

I første omgang laver vi en grundig udredning af din stemme, hvor der vil være fokus på at finde den underliggende årsag til dit stemmeproblem.

Derefter er det muligt at modtage stemmeundervisning, hvor der arbejdes med alt fra holdningskorrektion, regulering af spændingsmønstre og åndedrættet og gives stemmeøvelser for at forbedre stemmens evne til at spænde af eller opnå den rette spænding. Vi vil også arbejde med  stemmens fleksibilitet og udholdenhed.

Du er velkommen til at kontakte mig for en kort uforpligtende samtale.

Forud for samtalen vil jeg bede dig udfylde stemmescreeningen, som du finder linket til her.

Hvis du på forhånd har udfyldt stemmescreeningen, kan jeg hurtigere og bedre stille skarpt på, hvad der kan være dine udfordringer og vanskeligheder.

Den Professionelle Stemme - undervisning ved Mette Weinreich
Mette Weinreich - stemmelogopæd og stemmecoach