Stressfri 3:

Body Mind Stress Release

Det mest holistiske stressbehandlingsforløb hos Mette Weinreich.

Forløbet består af rådgivning, coaching, mindfulness-undervisning samt kropsterapi med afspænding og åndedrætsarbejde.

Beskrivelse af forløbet

Alle stressbehandlingsforløb indledes med en samtale, hvor der laves en samlet stressvurdering. Læs mere om den indledende samtale her.

Hvis du er sygemeldt

Under dette stressbehandlingsforløb vil du lige som på de øvrige stressbehandlingsforløb modtage rådgivning og vejledning i, hvordan du skal forholde dig i den første mere kritiske fase under din sygemelding i forhold til dit arbejde og din familie. 

Du får hjælp til at få skabt og holde fast i nogle rammer, der kan give dig ro og fred til at restituere. 

Ro og tydelige rammer er fuldstændig grundlæggende, for at du kan komme dig.

Vejrtrækning og kropslig afspænding

Stress får musklerne til at trække sig sammen og kroppen til at spænde op, så du er klar til kamp eller flugt. 

Du kan under stress opleve tiltagende spændingsrelaterede smerter i kroppen, kæbespændinger og hovedpine. 

Vejrtrækningen bliver ofte hurtig og overfladisk og du kan opleve lufthunger og manglende evne til at trække vejret helt igennem.

I dette forløb er der direkte fokus på din krop og på afspænding samt vejrtrækningsregulering. 

Via elementer fra Alexanderteknikken vil der blive arbejdet med kropslig afspænding og given slip samt fokus på at få etableret en dyb og rolig vejrtrækning. 

Der vil blive arbejdet via kroppen med at signalere til din hjerne og dit nervesystem, at det er trygt at give slip, spænde af og falde til ro.

Jeg guider dig  via hænderne og med verbale instruktioner til at rette din opmærksomhed mod kroppen – væk fra hovedet og tankerne-  og til at give slip og spænde af muskulært. 

Vi arbejder med din vejrtrækning og øger din bevidsthed omkring den afstressende effekt en rolig og dyb vejrtrækning har på dit nervesystem.

Hvis du netop er gået ned med stress og er voldsomt overbelastet, går vi meget stille og roligt til værks for at sikre, at du kan være med.

Stressfri 3. Stressbehandling hos Mette Weinreich: Stressfri 1, counseling og coaching

Samtale og coaching

Samtale og coaching indgår i dette forløb lige som på Stressfri 1 og Stressfri 2. 

Når den akutte stress har lagt sig og din hjerne og dit nervesystem er faldet til ro, vil vi via samtale og coaching gå dybere ind i hvilke stressudløsende faktorer du oplever i dit arbejds- og privatliv og hvordan de påvirker dig. 

Der skal også dannes et overblik over, hvilke ændringer, der skal foretages og indføres i din hverdag, så du på sigt kan undgå stress og forblive stressfri i fremtiden. 

Gradvist vil vi også arbejde med at få (gen)etableret din evne til at mærke dig selv, dine grænser og få skabt klarhed over, hvilke værdier der er vigtige for dig i dit liv. Værdier som du kan navigere efter fremover. 

Vær gerne opmærksom på, at fordi dette forløb også inkluderer kropsterapi og mindfulness, vil der være sessioner, hvor vi ikke når at komme omkring alt. 

Forløbet er derfor lagt an til at være længere og det anbefales at vælge 12 eller 15 sessioner. 

Stressbehandling hos Mette Weinreich: Stressfri 1, counseling og coaching

Mindfulness og meditation

Der i dette forløb inkluderet individuel undervisning i mindfulness og meditation samt sansetræning.

Mindfulness og meditation er dokumenteret effektiv i forhold til blandt andet reduktion af stress, forbedret koncentration og øget psykisk velbefindende. 

Mindfulness meditation vil forbedre din evne til at fokusere på øjeblikket og forholde dig mere bevidst observerende og iagttagende i forhold til dine tanker og det, der udspiller sig omkring dig. 

Som en kontrast til mere ubevidste automatiserede tankemønstre og reaktioner, som kan være enormt energikrævende og aktivere dit nervesystem, vil du lære at respondere mere bevidst og nærværende på det, du oplever.   

Du vil få udleveret lydfiler, du kan meditere efter hjemme samt skriftligt materiale med en teoretisk beskrivelse af mindfulness og meditation.

Andre muligheder

Hvis du primært ønsker rådgivning og coaching kan du læse mere under forløbet Stressfri 1 – Counseling & Coaching.

Hvis du ønsker stressbehandling med rådgivning/coaching og mindfulnessundervisning uden en kropsbaseret tilgang, kan du læse mere under stressbehandlingsforløbet Stressfri 2 – Mind Your Stress.

Med Mette som personlig og indsigtsfuld coach er jeg nu godt i gang med at returnere til arbejdet efter en længerevarende, stress-relateret sygemelding. Væsentligt klogere på mig selv.

For yderligere at blive mere robust har jeg valgt at fortsætte hos Mette lidt endnu. Jeg anbefaler Mette på det varmeste.

Dorthe Hansen, Værløse
Priser og info

Stressfri 3 – forløb med sessioner 90 minutters varighed

Vær opmærsom på, hvis du både ønsker mindfulnessundervisning og kropsterapi, at der vil være mindre tid til samtale og coaching, da noget af tiden især i starten bruges på kropsarbejde og senere mindfulness. Derfor er forløbet længere i omfang end Stressfri 1.

Involvering af din arbejdsplads:

Hvis det er arbejdsgiveren, der finansierer stressbehandlingsforløbet og der er aftalt tilbagemelding til arbejdsgiveren, tillægges 15 % af selve forløbsprisen i den samlede pris. Derefter tillægges moms.

Læs mere her.

Betaling kan ske ved bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 eller via MobilePay: 189515.