Stressfri 2:

Mind Your Stress

Beskrivelse af forløbet

Alle stressbehandlingsforløb indledes med en samtale, hvor der laves en samlet stressvurdering. Læs mere her.

Forebyggende eller genopbyggende

Dette forløb kan lige som Stressfri 1 bruges forebyggende, hvis du er i en begyndende overbelastning og ønsker at fange en negativ udvikling i opløbet. 

Vi vil undersøge, hvad der er stressudløsende og stresshæmmende faktorer i din hverdag og du vil blive rådgivet og vejledt i, hvordan du kan reducere den belastning, du oplever lige nu.

Der vil desuden blive arbejdet med en mere coachende tilgang med det formål, at du kommer ud af dit stressforløb med en større indsigt omkring dig selv. 

Det er vigtigt at få afklaret, om du har tanke- og adfærdsmønstre, der kan udløse, forstærke eller holde dig fast i en stressreaktion.

Dette har til formål, at du fremover selv kan forebygge stress og forblive stressfri.

Hvis du skal sygemeldes eller er sygemeldt

Under stressbehandlingsforløbet Mind Your Stress vil du, modtage rådgivning og vejledning i, hvordan du skal forholde dig i den første mere kritiske fase under din sygemelding i forhold til dit arbejde, din familie og hvordan du får skabt rammer i din hverdag, så du kan få ro til at restituere. 

Ro og tydelige rammer er fuldstændig grundlæggende, for at du kan komme dig. Du vil få hjælp og støtte til at holde fast i disse rammer, så du ikke vender tilbage til hverdagen, før du er klar.

 

Samtale og coaching

 

Når den akutte stress har lagt sig og din hjerne og dit nervesystem er faldet til ro, vil vi via samtale og coaching gå dybere ind i hvilke stressudløsende faktorer du oplever i dit arbejds- og privatliv og hvordan de påvirker dig. 

Der skal også dannes et overblik over, hvilke ændringer, der skal foretages og indføres i din hverdag, så du på sigt kan undgå stress og forblive stressfri i fremtiden. 

Gradvist vil vi også arbejde med at få (gen)etableret din evne til at mærke dig selv, dine grænser og få skabt klarhed over, hvilke værdier der er vigtige for dig i dit liv. Værdier som du kan navigere efter fremover.  

For at du på sigt kan forblive stressfri, er det også vigtigt at få undersøgt, om der er uerkendte tanke- og adfærdsmønstre, der gør, at du lader dig presse udover dine kræfter og ressourcer og ikke får sagt nej eller fra.

Det er rigtig vigtigt i denne process at opnå en accept af – hvis den mangler – at hverken du eller nogen anden skal kunne vide, løfte, bære, nå og klare alt selv. 

Formålet med dette arbejde er at sikre, at du kommer ud af dit stressforløb med en større indsigt omkring dig selv og dine tanke- og adfærdsmønstre.

Især de tanke- og adfærdsmønstre der kan udløse, forstærke eller holde dig fast i en stressreaktion, så du fremover undgår at blive stresset igen.

 

Med Mette som personlig og indsigtsfuld coach er jeg nu godt i gang med at returnere til arbejdet efter en længerevarende, stress-relateret sygemelding. Væsentligt klogere på mig selv.

For yderligere at blive mere robust har jeg valgt at fortsætte hos Mette lidt endnu. Jeg anbefaler Mette på det varmeste.

Dorthe Hansen, Værløse
Stressfri 2 - stressbehandling hos Mette Weinreich

Mindfulness og meditation

Når den meste akutte stress har lagt sig, vil vi i forløbet begynde at arbejde med mindfulness og meditation. 

Da mindfulness og meditation er dokumenteret effektiv i forhold til blandt andet reduktion af stress, forbedret koncentration og øget psykisk velbefindende, er der i dette forløb inkluderet undervisning i mindfulness og meditation samt sansetræning.

Mindfulness meditation forbedrer evnen til at fokusere på øjeblikket og til at forholde sig mere bevidst observerende og iagttagende i forhold til tankerne og det, der sker lige nu og her. 

Det er en kontrast til mere ubevidste og automatiserede tankemønstre og reaktioner, som kan være enormt energikrævende og vedligeholde dit nervesystem i alarmberedskab. 

Med mindfulness vil du lære at respondere mere bevidst og nærværende på det sker i øjeblikket, som kontrast til tidligere automatiserede reaktioner.

Mindfulness og meditation styrker også din evne til at mærke dig selv og hvad der er vigtigt og rigtigt for dig i dit liv. Dette vil være med til at forebygge, at du bliver stresset igen senere i livet.

Du vil få udleveret lydfiler, du kan meditere efter hjemme samt skriftligt materiale med en teoretisk beskrivelse af mindfulness og meditation. 

Tilbage til hverdagen

Afhængigt af forløbets længde kan jeg støtte dig i din vej tilbage på arbejdsmarkedet i forhold til anbefalinger til indslusningsplan og arbejdsopgaver.

Andre muligheder

Hvis du primært ønsker rådgivning og coaching og mindre fokus på meditation kan du vælge forløbet Stressfri 1 – Counseling & Coaching

Hvis du ønsker mindfulnessundervisning og en mere kropsbaseret tilgang, kan du læse mere under stressbehandlingsforløbet Stressfri 3 – Body-Mind Stress Release.