Stressfri 1:

Counseling & Coaching

Stressfri 1
Counseling & Coaching

Indhold på stressbehandlingsforløbet:

Alle stressbehandlingsforløb indledes med en samtale, hvor der laves en samlet stressvurdering. Læs mere her.

Forebyggende stressbehandling

Dette forløb kan bruges forebyggende, hvis du ønsker at fange en negativ udvikling i opløbet. 

Vi afklarer, hvad der er stressudløsende og stresshæmmende faktorer i din hverdag og du vil blive rådgivet og vejledt i, hvordan du kan reducere den belastning, du oplever lige nu.

Der vil desuden blive arbejdet med en coachende tilgang med henblik på at skabe en større indsigt omkring dig selv. 

Det gælder især hvilke tanke- og adfærdsmønstre, der kan udløse, forstærke eller fastholde dig i en stressreaktion. 

Dette har til formål, at du fremover selv kan forebygge og undgå stress og forblive stressfri.

Stressbehandling

Hvis du skal sygemeldes eller er sygemeldt

Hvis du er sygemeldt, vil du modtage rådgivning og vejledning i, hvordan du skal forholde dig under din sygemelding i forhold til dit arbejde og din familie. 

Du får også hjælp til, hvordan du får skabt rammer i din hverdag, så du kan få ro til at restituere. 

Ro og tydelige rammer er fuldstændig grundlæggende for, at du kan komme dig. 

Du vil få hjælp og støtte til at holde fast i disse rammer, så vi sikrer, at du ikke vender tilbage til hverdagen, før du er klar.

Samtale og Coaching

Når den akutte stress har lagt sig og din hjerne og dit nervesystem er faldet til ro, vil vi via samtale og coaching gå dybere ind i hvilke stressudløsende faktorer du oplever i dit arbejds- og privatliv og hvordan de påvirker dig. 

Der skal også dannes et overblik over, hvilke ændringer, der skal foretages og indføres i din hverdag, så du på sigt kan undgå stress og forblive stressfri i fremtiden. 

Gradvist vil vi også arbejde med at få (gen)etableret din evne til at mærke dig selv, dine grænser og få skabt klarhed over, hvilke værdier der er vigtige for dig i dit liv. Værdier som du kan navigere efter fremover.

Stressfri 3. Stressbehandling hos Mette Weinreich: Stressfri 1, counseling og coaching

For at du på sigt kan forblive stressfri, er det også vigtigt at få undersøgt, om der er uerkendte tanke- og adfærdsmønstre, der gør, at du lader dig presse udover dine kræfter og ressourcer og ikke får sagt nej eller fra.

Det er rigtig vigtigt i denne process at opnå en accept af – hvis den mangler – at hverken du eller nogen anden skal kunne vide, løfte, bære, nå og klare alt selv. 

Formålet med dette arbejde er at sikre, at du kommer ud af dit stressforløb med en større indsigt omkring dig selv og dine tanke- og adfærdsmønstre.

Især de tanke- og adfærdsmønstre der kan udløse, forstærke eller holde dig fast i en stressreaktion, så du fremover undgår at blive stresset igen.

Meditation

Da meditation er dokumenteret effektiv i forhold til stressreduktion, er der på dette forløb inkluderet enkelte meditationer samt sansetræning for at styrke evnen til at mærke kroppen og dermed også forbedre evnen til at mærke stresssymptomer, når de opstår.

Grundig mindfulness-undervisning er ikke inkluderet i dette forløb. Det kan du læse mere om under Stressfri 2. 

Tilbage til hverdagen

Afhængigt af  forløbets længde kan jeg hjælpe med at udarbejde en indslusningsplan for gradvis optrapning i arbejdstid og hensynstagen til hvilke arbejdsopgaver, du skal have i den første tid efter du er startet på arbejde igen. Det er vigtigt, at der er en tydelig plan for din tilbagevenden på arbejdet og at dine arbejdsopgaver er enkle, overskuelige og konkrete.

Andre muligheder

Hvis du ønsker mere intensiv mindfulnessundervisning og/eller en kropsbaseret tilgang, kan du læse mere under stressbehandlingsforløbene Stressfri 2 – Mind Your Stress og Stressfri 3 – Body-Mind Stress Release.

Der er til stressbehandlingsforløbet Stressfri 1 – Counseling & Coaching mulighed for at tilkøbe et 8-ugers mindfulnesskursus. Jeg vil i samarbejde med dig vurdere, hvornår du er parat til at deltage på kurset.

Hvis du er stresssygmeldt anbefales deltagelse på et 8-ugers mindfulnesskursus først, når du er kommet igennem de første indledende faser af dit stressforløb og den akutte stressbelastning har lagt si

Priser. Mindfulness og stressbehandling.
Priser og info

Tilkøb af mindfulness 8-ugers kursus på hold:

For stressbehandlingsklienter i individuelle forløb: 2900 kr. (Normalpris 3.300 kr.)

 

Involvering af din arbejdsplads:

Hvis det er arbejdsgiveren, der finansierer stressbehandlingsforløbet og der er aftalt tilbagemelding til arbejdsgiveren, tillægges 15 % af selve forløbsprisen i den samlede pris. Derefter tillægges moms.

Læs mere her.

Betaling kan ske ved bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 eller via MobilePay: 189515.