Stressbehandlingsforløb

Helhedsorienteret stressbehandling,
der tager hånd om hele dig

Jeg tilbyder forebyggende stresscoaching og stressbehandlingsforløb
med tid og ro til, at du bliver stressfri!

Mette Weinreich
Mette Weinreich - Stresscoach, afspændingslærer og mindfulnessinstruktør

At blive stressfri kræver forandring og forandring tager tid. 

Jeg tilbyder derfor stressbehandlingsforløb, hvor der netop er tid til at gå i dybden, fordi mit formål med forløbet er, at du bliver stressfri. Ikke bare nu men på sigt!

Jeg tilbyder forebyggende forløb med stresscoaching til dig, der vil fange en overbelastning i opløbet og stressbehandlingsforløb, hvis du er eller skal sygemeldes. 

Jeg tilbyder forbyggende stresscoaching enten som enkelte sessioner eller som forløb. Hvis du ønsker stressforebyggende forløb kan du læse mere her.

Hvis der er tale om sygemelding fra dit arbejde, ser jeg dig helst i forløb, hvor du forpligter dig overfor dig selv til at holde fast i din egen vej mod at få det bedre.  

Ved sygemelding:

Fordi tryghed og sikkerhed skal være i højsædet i starten af en eventuel sygemelding, får du hvis du vælger månedsforløb nem og direkte adgang til mig via individuelle sessioner, telefonsamtaler, mails eller sms.

Typisk er jeg i kontakt med en stressklient 2 gange i løbet af en uge i den første del af en sygemelding. 

Kontakten kan være med en individuel samtale ved fremmøde hos mig eller over Zoom/Google Meet. Derudover med en telefonsamtale, hvor jeg følger op på, hvordan det går. 

I forløbet får du den behandling, du har brug for som kan være:

rådgivning, vejledning, samtale og coaching, meditations- og mindfulnessundervisning og kropsterapeutisk behandling, der indeholder afspænding og åndedrætsregulering 

Du får den behandling, der vurderes at være hensigtsmæssig.

Hvis jeg skal kunne hjælpe dig til at blive stressfri, er mit krav til dig, at du forpligter dig overfor dig selv og følger de anbefalinger, jeg giver dig. 

Det er især vigtigt i starten, hvor det kan være svært at acceptere situationen og give slip og finde ro. 

Hvis du vælger klippekort, består forløbet “kun” det aftalte antal sessioner og inkluderer ikke ekstra sessioner og telefonopkald, sms og mails medmindre det er for at ændre tider.

Mette Weinreich Counseling, Kirke Værløsevej 38,1, Værløse

Hvad får du i et stressbehandlingsforløb?

 • hjælp til at få etableret faste rammer og ro i den første mest akutte fase.
 • en fast og vedholdende støtte igennem en svær og forvirrende tid.
 • en større indsigt i dine stresssymptomer og -reaktioner, så du opdager dem hurtigere og nemmere fremover.
 • viden om stress og hvordan krop og hjerne påvirkes.
 • indsigt i hvilke faktorer, der udløser stress.
 • indsigt i hvad der udløser stress hos dig.
 • coaching med henblik på at skabe indsigt om egne personlige fortællinger, der kan fastholde dig i situationer og rammer, der udløser stress.
 • hjælp til at etablere nye stressreducerende vaner og adfærd.
 • hjælp til at få skabt nødvendige forandringer i din hverdag.
 • afklaring af egne værdier som du kan navigere sikkert efter fremover.
 • vurdering af hvornår og hvordan du vender tilbage på arbejdet.
 • meditations- og mindfulnessundervisning samt lydfiler og øvelser
 • kropsterapi med afspænding og regulering af åndedræt med øvelser.

Hvor lang tid tager det at blive stressfri?

Hvor lang tid det tager at nå til genoprettelse af balance både psykisk og fysisk er individuelt, og afhænger blandt andet af omfanget og varigheden af din overbelastning.

Helt konkret sker der strukturelle ændringer i hjernen under længerevarende stresspåvirkning. Det er derfor ret væsentligt, at din hjerne og nervesystem får tid til ro og restitution, så du kommer ud af den overlevelsestilstand, som stress helt grundlæggende er.

Hjernen er heldigvis plastisk, så de forandringer der er opstået som følge af stress er ikke permanente, men kan i langt de fleste tilfælde vendes. Mindfulness meditation er dokumenteret effektiv i forhold til, at genoprette forandringer i hjernen efter en stressbelastning.

Hvis du er sygemeldt, er det vigtigt at få hjælp til at håndtere din sygemelding hensigtsmæssigt, så du ikke bare overlades til dig selv uden konkret vejledning og uden viden om, hvad du skal gøre. God og konkret vejledning og hjælp kan sikre din restitution og afkorte din stresssygemelding.

Jo mere behovet for ro til restitution respekteres af dine omgivelser og af dig selv, des hurtigere kan du komme ind i en god process med genoprettelse af balance fysisk og psykisk.

For ikke at falde tilbage i den hverdag og de forhold, der udløste stress i første omgang, skal der formentlig ske nogle forandringer i dit liv. Ikke bare udadtil på dit arbejde eller i dit privatliv, men formentlig også indadtil.

Ikke alene kan det tage tid at få hjerne og nervesystem i balance. Det kan også tage tid at få grundlagt nye stabile og stressreducerende vaner og adfærdsmønstre.

Det er vigtigt, at processen ikke forceres og at der er tid, ro og ikke mindst vilje fra din side til dette arbejde.

Omvendt er det også vigtigt, at processen ikke forhales, så du mister følingen med dig selv, som en person der kan mestre hverdag og arbejdsliv.

Stressbehandling hos Mette Weinreich: Stressfri 1, counseling og coaching

Tilbage på arbejde

Afhængigt af graden af din overbelastning og din fremgang, kan der i forløbene være mulighed for, at du kan få støtte i processen med at vende tilbage på arbejdet, hvis du har været sygemeldt.

Hvis du har været sygemeldt, kan jeg også hjælpe med at udarbejde en indslusningsplan med gradvis optrapning i arbejdstid og hensynstagen til valg af arbejdsopgaver, så du vender tilbage til en tydelig struktur med tilgængelige og konkrete opgaver og ikke med det samme får de tunge og meste komplekse opgaver lagt på dit skrivebord.

Samtidig kan vi også sikre os, at du gradvist får din viden og nye vaner – mentale som adfærdsmæssige – integreret i din hverdag, så du undgår at ryge tilbage i gamle mønstre og spor.

Samarbejde med din arbejdsgiver

I udgangspunktet er jeg ikke i kontakt med din arbejdsplads, hvis du henvender dig som privatperson. Men hvis både du og din arbejdsplads ønsker det, er det muligt at lave en aftale med din arbejdsplads, hvor din leder bliver involveret.
Det kan være en stor hjælp for begge parter og sikre en gradvis og opbyggelig tilbagevenden til arbejdet.