6-ugers online kursus over Zoom i mindfulnessbaseret stressforebyggelse

Forebyg stress - hold din hjerne i balance

For dig, der mærker tiltagende stress, som du ønsker at bremse i opløbet

6-ugers kursus i mindfulnessbaseret stressforebyggelse

Forebyg stress og hold din hjerne sund. Det er simpelthen så vigtigt for vores psykiske og fysiske trivsel. 

Stress udvikler sig ofte over tid, så vi gradvist vænner os til at være mere og mere stressede og til at leve med symptomer på stress. 

Vores forunderlige hjerne er plastisk og formbar, så den tilpasser sig omstændighederne. Det betyder, at den også tilpasser sig stress. Gradvist vil der opstå neurologiske forandringer i hjernen som følge af stress. 

Hjernen adlyder egentligt bare, hvad den bliver mødt af, så den bliver gradvist bedre og hurtigere til at udløse stress. 

Den får også gradvist sværere og sværere ved at dæmpe stressreaktionerne igen. Til sidst er det desværre muligt helt at glemme, hvad det vil sige at være i fysiologisk balance.

Derfor er det så vigtigt at forebygge stress, inden det ender med svær stress og stresssammenbrud.

Det er lige præcis, hvad “Forebyg stress – hold din hjerne i balance” handler om.

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Mette Weinreich, stresscoach, mindfulnessinstruktør og mentor i personlig forandring

Hvorfor udvikler vi stress?

Det er der rigtig mange forskellige holdninger til, men ifølge Psykiatrifondens hjemmeside, bliver vi stressede, fordi vi oplever, at ydre krav overstiger de ressourcer eller muligheder, vi har for at håndtere eller bære situationen. 

Det giver os noget at tage fat i, hvad angår stressforebyggelse: 

Der er nogle ydre faktorer der udløser stress og nogle indre reaktioner på de stressudløsende faktorer

På dette kursus kommer vi omkring begge dele! 

Du vil på kurset lære at identificere de ydre stressudløsende forhold i dit liv og du vil blive inviteret til at begynde at skabe forandring, hvor det er muligt. 

På den indre front vil vi med en mindfulnessbaseret tilgang arbejde med at lære at møde, de stressudløsende forhold på en mere nærværende og mindre reagerende måde. Derudover vil der være fokus på at skifte tilstand fra modstand og selvtilsidesættelse henimod et mere kærligt og omsorgsfuldt forhold til dig selv, så du mere og mere naturligt vælger stressudløsende forhold fra i dit liv.

Hvorfor se på de ydre forhold?

Handler stress ikke kun om at være modstandsdygtig og kunne stå stærk i modvind? 

Det er bestemt godt at være modstandsdygtig, men hvis vi går tilbage til definitionen på stress, så var der nogle ydre forhold, som vi reagerer på indadtil med stress.

Sagen er at rigtig mange stressramte bliver hængende i ydre forhold, der udløser stress alt for længe. 

Det kan der være mange årsager til. Indre som ydre. 

Det er enormt nemt at komme til at underkende effekten og konsekvensen af ydre stressudløsende faktorer og den samlede sum af overbelastning, som de giver i ens liv. 

Vi kan vænne os til meget og vi kan også vænne os til at leve på en bestemt måde, hvor de stressudløsende faktorer er blevet en norm i ens hverdag. Også selvom den norm er uhensigtsmæssig.

Derfor skal ydre stressudløsende forhold identificeres, så det er muligt at få et samlet overblik over, hvad der udløser mistrivsel og stress hos en. 

Vi kan blive nok så modstandsdygtige indadtil, men hvis vi konstant står i modvind, så bruger vi en masse energi og kræfter på at blot holde os oprejst. 

 

 

Stressforebyggelse

Vi MÅ godt fjerne os fra urimelige vilkår eller forhold, der strider mod vores værdier, så vi får fjernet noget af “den ydre støj”. 

Når vi får skabt forandring og fjernet noget af “den ydre støj”, vil der være mindre, som vi kan reagere på med stress indadtil. Helt naturligt.

Men der kan jo være forhold, vi ikke kan gøre noget ved. Derfor er det godt at vide, hvordan vi arbejde indadtil med et anderledes og mere bevidst reaktionsmønster, hvad angår stress.

Hvorfor det indre arbejde? Hvorfor Mindfulness meditation?

Det korte svar er: fordi det virker! 

I løbet af de sidste 30 år er effekten af mindfulness meditation dokumenteret på en lang række områder. Især i forhold til at

  • mindske stress, angst og depression
  • forbedre koncentrationsevnen
  • forbedre det psykiske og fysiske velbefindende 
  • mærke større livsglæde og forbedret livskvalitet.
 

På dette 6-ugers kursus vil du få en indføring i mindfulness og i mindfulness meditation – både teoretisk og praktisk.

Kurset gør det muligt for dig at integrere mindfulness og meditation i din egen hverdag, som en ny og nærværende måde at være i øjeblikket og møde livet på.

Du vil også lære, hvad der sker i hjernen under stress og hvilke sundhedsmæssige fordele mindfulness og mindfulness meditation har i forhold til stressreduktion og hjernesundhed.

Når du øver dig i at være mindful og til stede, har det følgende fordele for dig:

Mindre uro og stress

Mindfulness meditation er dokumenteret effektiv i forhold til at reducere stress og tankemylder. Når du fjerner din opmærksomhed fra indholdet af dine tanker og i stedet bliver nærværende og opmærksom på din vejrtrækning, din krop og dine sanser, falder sindet og kroppen stille og roligt til ro.

Øget klarhed og overskud

Med regelmæssig mindfulness meditation får du lettere ved at holde din opmærksomhed forankret i det øjeblik, du er i, hvilket giver en øget mental klarhed, bedre koncentrationsevne og større overskud.

Øget personlig centrering

Når du træner dig selv i at være nærværende og til stede, slukker du for den indre autopilot og for vanemæssige reaktioner og gamle tankemønstre, der kan koste en masse energi og kræfter. Det bliver gradvist nemmere at "blive hjemme" i dig selv og forblive centreret i svære og udfordrende situationer.

Sådan forløber Forebyg stress-hold din hjerne i balance

Indhold på kurset

Holdundervisning

Kurset afholdes som holdundervisning. 

Gruppens funktion er ikke terapeutisk, men derimod udveksling af erfaring. Der vil være en erfaringsudvekslingsrunde og en spørgerunde. 

Jeg lægger op til spørgsmål og refleksioner undervejs, hvor du på din side inviteres til at reflektere over din egen situation.  Du bestemmer selv, hvad du vil dele og hvad du vil holde privat. 

Dog vil jeg sige fra mine tidligere holdforløb, at jo mere aktiv de enkelte deltagere er, des mere levende bliver kurset og des større bliver udbyttet af forløbet.

Forudsætninger for at deltage

Den eneste forudsætning for at deltage er, at du er motiveret og er parat til at afsætte tid til både undervisningen, de små øvelser og at få meditation integreret i din hverdag. 

Hvis du ønsker en effekt af kurset, er det helt grundlæggende, at du prioriterer at meditere hjemme ca 20- 30 minutter helst 5 dage om ugen. 

Meditationerne og undervisningen på kurset er helt verdsliggjorte og knytter sig ikke til en bestemt trosretning.

 

Zoom

Tid og sted - Onlineundervisning over Zoom

Kurset foregår over 6 lektioner af 2 1/2 times varighed, som du kan deltage i direkte hjemme hos dig. Undervisningen foregår live over Zoom onsdage kl 17.00 – 19.30.

Du vil modtage et link til Zoom forud for kurset.

Bemærk UNDERVISNINGEN OPTAGES IKKE AF HENSYN TIL GDPR. Så du skal beregne at kunne deltage i undervisningen, som var det et hold med fysisk fremmøde.

Du skal kunne lukke lidt af og gå ind i et rum for dig selv i forhold til de, der er omkring dig. Men det er ikke en forudsætning, at der er helt stille. Men kan godt lære at meditere med lidt lyde andre steder i huset/lejligheden. 

 

OBS: Hvis du lige nu er meget stresset eller lige akkurat er blevet sygemeldt med stress, vil jeg bede dig kontakte mig, inden du tilmelder dig. 

Det siger tidligere deltagere på mine mindfulnesskurser:

Du får

Lektioner på "Forebyg stress-hold din hjerne sund" - det kommer du omkring:

Lektion 1 - Intro - stress og opmærksomhed

Stresshåndtering: Kend din stress og  symptomer. Kendte stressudløsende forhold. Hvilke har du i dit liv?

Mindfulness: Ind i mindfulness. Træning af din opmærksomhed. Doing-mode versus being-mode.

Lektion 4 - Bevidste reaktionsmønstre

Stressdelen: hvor godt må du egentlig have det? Om personlige mønstre, der fastholder os i stress.

Mindfulnessdelen: Den ubevidste stressreaktion overfor den mindfulnessbaserede stressrespons. 

Lektion 2 - Nærvær og ejerskab

Stresshåndtering:  om at tage ejerskab over tid, kalender, planlægning og daglige rutiner. 

Mindfulnessdelen: Hvad er meditation – elementer og faser i meditation. Bevidst sansning og perception i kontrast til den mentale autopilot.

Lektion 5 - Mindfulness og kroppen

Stressdelen: om at skifte tilstand og give slip på stress og travlhed og fortravlethed. Fra selvtilsidesættelse til tilvalg, egenomsorg og selvkærlighed.

Mindfulnessdelen: Mindful bevægelse, åndedræt, yoga og afspænding. Fokus på tilstandsskifte i kroppen- 

Lektion 3 - Tanker og tankemønstre

Stressdelen: den stressramte hjerne og hvordan den påvirker vores trivsel og udsyn.

Mindfulnessdelen: Bevidstgørelse af tanker og tankemønstre og koblingen ml tanker, følelser, krop og adfærd.

Lektion 6 - Relationer og stress

Stressdelen: stress i relationer og manglende udlevelse af værdier. Om undgåelse af forandring af frygt for det uvisse.

Mindfulnessdelen: Sindet og vores bevidsthed. Tilstanden af mindfulness kultiveres og intensiveres.  

Efter deltagelse på Forebyg stress-hold din hjerne i balance
vil du

Om Mette Weinreich (født 1976)

Jeg er uddannet mindfulnessinstruktør med en 1-årig uddannelse hos Helhedspsykologi ved psykolog Emil Noll og certificeret Matzau Stresscoach ved Matzau Erhvervspsykologer. 

Jeg har desuden en 3-årig læreruddannelse i Alexanderteknik, som er en metode til motorisk og mental vane- og adfærdsændring, hvor der arbejdes med at opnå en bevidst og bedre brug af sig selv mentalt og fysisk. 

Endelig er jeg uddannet Cand. mag i Audiologopædi (tale-hørevanskeligheder) med speciale i stemmevanskeligheder og oprindeligt uddannet klassisk sanger.

Jeg har efterhånden afholdt i nærheden af 20 kurser i mindfulness meditation som korte weekendskurser, lange 8-ugers stressreduktionskurser og 4-ugers fortsætterhold. Dertil workshops i mindfulness meditation bestilt af virksomheder. Derudover har jeg hjulpet individuelle stressklienter med alt fra moderate til svære grader af stress med at finde en vej igennem og komme ud af stress.

Det er mit ønske at hjælpe andre med at finde hjem til en ro og centrering i dem selv, så de kan opdage, hvordan livet kan favnes og mestres igennem bevidst opmærksomhed.

Jeg er optaget af at fusionere høj faglighed med menneskelighed og intuition.

Det er min overbevisning, at vi trives, er gladest og bruger os selv bedst, når vi tillader os at fylde livet med det, der er i overensstemmelse med vores værdier og rør sig i hjertet.

Når vores retning i livet udgår fra hjerte og værdier, kan vi bruge os selv uden at blive drænet, men i stedet få energi og blive fyldt op.

Jeg har i 20 år beskæftiget mig med vane- og adfærdsændring igennem øget opmærksomhed, indsigt og bevidsthed. Jeg har beskæftiget mig med ændring af adfærd og vaner på både det motoriske, mentale og følelsesmæssige plan. 

I mit eget liv har jeg gennemlevet svær stress på grund af længerevarende livskriser og ved fra personlig erfaring, hvordan krop og sind påvirkes af både hverdagens og livets omskiftelighed. 

Jeg har en daglig meditationspraksis og en dyb forståelse af, hvad mindfulness og meditation kan skabe af forandringer i måden livet opfattes og leves på.

Har du spørgsmål til kurserne eller til mindfulness, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Mette Weinreich Stresscoach og mindfulnessinstruktør
Underviseren på forløbet - Mette Weinreich

Se datoer og tilmeld dig her:

Din investering i dig:

OBS begrænset antal pladser.

Pris for private 2950 kr – EARLY BIRD VED TILMELDING FØR 5/1 SPAR 700 KR – PRIS FØR 5/1: 2250 KR

Pris for virksomheder 2950 kr ex moms 

Ved tilmelding accepterer du Mette Weinreichs handelsbetingelser. Se nederst på siden.

Jeg vil meget gerne tale med dig for en afklarende snak og forventningsafstemning over telefonen, før du tilmelder dig kurset.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt.
Du er også velkommen til at ringe på 31 24 34 01 eller sende en sms.

Hvis du skulle komme fordi..

Jeg holder til i Værløse, som ligger i den fineste nordsjællandske natur mellem Søndersø og Farum Sø og skønne skovområder. 

Jeg bruger gerne naturen til stressreducerende gående meditation med klienter og kursister.

Mine lokaler ligger 1,1 km eller et kvarters gang fra Værløse Station og kun 22 minutter i bil fra Rådhuspladsen i København. 

Der er gæsteparkering ved døren.

 

Handelsbetingelser - retningslinjer for tilmelding, betaling, fortrydelse og refusion

Tilmelding
Tilmelding sker online ved at udfylde tilfmeldingsformularen. Betaling sker ved tilmelding. Du modtager hermed en mail med bekræftelse på din tilmelding. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på kontakt@metteweinreich.dk, Hvis du ønsker en opringning er du velkommen til at skrive dette i mailen.

Betaling: Betaling sker ved tilmelding. Jeg sender derefter en faktura, der fungerer som en kvittering til dig efter din tilmelding. 

Fortrydelse/afmelding: Ved afmelding op til 3 uger før kursusstart refunderes kursusprisen fratrukket et gebyr på 300kr. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart refunderes halvdelen af kursusafgiften. 

Ved afmelding senere end 1 uge op til kursusstart refunderes beløbet ikke, men du har mulighed for at starte på et senere kursus. 

Kursusgange hvor du ikke kan deltage: Prisen for de kursusgange, hvor du ikke kan komme, refunderes ikke og undervisningen erstattes ikke. 

 

Afbrydelse af kursus: Hvis du af forskellige årsager vælger at afbryde et 6-ugers kursus refunderes kursusgebyret ikke. 

Ved undervisers sygdom el lign: hvis aflysning af en kursusgang er nødvendig grundet sygdom eller lign. erstattes undervisningen ved at datoerne rykkes en uge, så kurset afsluttes på samme ugedag, men en uge senere end planlagt.

Betalingsoplysninger:

bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 

MobilePay: 1895