Workshops

Workshop-rubrik

Vores stemme gør det muligt for os at kommunikere let og frit med vores omgivelser. 

Vi er dybt afhængige af vores stemme og kan udtrykke vores personlige behov, tanker og ideer med vores stemme. 

Vi har også en medfødt evne til at kommunikere og opfange andres følelsesmæssige tilstande igennem stemmen. Med stemmen kan vi give udtryk for en lang række af følelser helt uden brug af ord. 

I mange af vores daglige aktiviteter er vi direkte afhængige af, at vores stemme fungerer. Det kan være svært hvis ikke helt umuligt at fungere på jobbet, privat og socialt, hvis der er opstået problemer med stemmen.

Alligevel er det ofte først, når vi oplever problemer med stemmen, at vi bliver opmærksomme på, hvor vigtig stemmen er for vores livskvalitet. 

En sund, stabil, klar og klangfuld stemme virker troværdig og tillidsvækkende og gør det muligt for os at udtrykke os direkte og få vores budskab igennem.

Stemmen hænger meget tæt sammen med vores identitetsfølelse og afspejler ofte, hvordan vi har det. Den vanemæssige måde vi bruger stemmen på er ikke altid den mest hensigtsmæssige og i nogle tilfælde kan måden, vi bruger stemmen på, afspejle vores opfattelse af os selv og reflektere måden, vi bruger os selv på generelt. 

Med en stærk og klangfuld stemme kan du signalere troværdighed og personlig autoritet. Både udadtil men også for dig selv.

Din stemme er derfor et enormt vigtigt redskab at være bevidst om og kende potentialerne og nuancerne i, hvis du vil signalere og udtrykke noget bestemt så præcist og direkte som muligt.

Stemme- og halsgener

Stemme- og halsgener er en række af symptomer i hals- og strubeområdet, som ofte ses ved stemmevanskeligheder. 

Hvis stemmen umiddelbart ser sund og rask ud ved en halslægeundersøgelse og i øvrigt lyder normal og de eneste symptomer er stemmegener, kaldes stemmeproblemet for fonasteni. Tidligere blev fonasteni omtalt som præstesyge, fordi det var hyppigt forekommende blandt præster, der anstrengte deres stemme ved at skulle tale en hel kirke op og prædike igennem længere tid. 

 

Stemmegener kan være 

  • hæshed – enten konstant eller i varierende grader i løbet af dagen og af en arbejdsuge
 
  • øget trang til at rømme sig
 
  • træthed i stemmen, når den bruges
 
  • tørhedsfornemmelse i mund og halsen
 
  • klumpfornemmelse – en følelse af for lidt plads eller at noget fylder i halsen
 
  • øget trang til at synke
 
  • problemer med at synke
 
  • ømhed og/eller smerter omkring struben 

Andre symptomer man kan være opmærksom på er tør krillerhoste, slim i halsen og halsbrand. 

Muskelspændinger

Muskelspændinger i skuldre, nakke, hals, strubeområdet, svælget og tungen er ofte til stede ved stemmevanskeligheder. 

Der kan være tale om kompenserende spændinger på grund af stemmeproblemet. Eller spændinger der var tilstede før stemmeproblemet og som er medvirkende til at stemmeproblemet har udviklet sig. 

Spændinger i hoved-halsområdet, hvad enten det er i nakken, kæbe eller tunge påvirker struben og strubens stilling påvirker andre muskelgrupper og strukturer i hovedhalsområdet. 

Derfor er en neutral muskeltonus meget vigtig for en god stemmefunktion. 

For eksempel kan nakkespændinger give anledning til kæbespændinger. Kæbespændinger påvirker tungebenets stilling ved at trække tungebenet op og bagud. 

Et højtsiddende tungeben påvirker strubens indstilling og trækker struben op. En højtstillet strube påvirker stemmefunktionen, der bliver mindre afspændt, fleksibel og udholdende.