Din stemme er vigtig

Din stemme er din helt egen personlige signatur

Vores stemme gør det muligt for os at kommunikere let og frit med vores omgivelser. 

Vi er dybt afhængige af vores stemme, fordi vi med stemmen kan udtrykke vores personlige behov, tanker og ideer. 

Vi har også en medfødt evne til både selv at signalere og opfange andres følelsesmæssige tilstande igennem stemmen. Med stemmen kan vi give udtryk for en lang række af følelser helt uden brug af ord. 

I mange af vores daglige aktiviteter er vi direkte afhængige af, at vores stemme fungerer. Det kan være svært, hvis ikke helt umuligt at fungere på jobbet, privat og socialt, hvis der er opstået problemer med stemmen.

Alligevel er det ofte først, når vi oplever problemer med stemmen, at vi bliver opmærksomme på, hvor vigtig stemmen er for vores livskvalitet. 

En sund, stabil, klar og klangfuld stemme virker troværdig og tillidsvækkende og gør det muligt for os at udtrykke os direkte og få vores budskab igennem.

Stemmen hænger meget tæt sammen med vores identitetsfølelse og afspejler ofte, hvordan vi har det. Den vanemæssige måde, vi bruger stemmen på, er ikke altid den mest hensigtsmæssige. I nogle tilfælde kan måden, vi bruger stemmen på, afspejle vores opfattelse af os selv og reflektere måden, vi bruger os selv på generelt. 

Med en stærk og klangfuld stemme kan du signalere troværdighed og personlig autoritet. Både udadtil men også for dig selv.

Din stemme er derfor et enormt vigtigt redskab at være bevidst om og kende potentialerne og nuancerne i, hvis du vil signalere og udtrykke noget bestemt så præcist og direkte som muligt.

Men hvad er stemmen egentlig?

Stemmen består af to slimhindebeklædte ledbånd, der sidder i struben. Det er vores stemmelæber.

Når vi begynder at tale, lukker stemmelæberne sig sammen og begynder at svinge på den opadgående luftstrøm fra udåndingsluften.

Når stemmen vibrerer, opstår der vibrationer i luften, som er lydbølger. Inden lydbølgerne forlader vores hals og mund formes de af forholdene i vores svælg, mund og næsehule. Og fordi vi er skabt forskelligt, vil ikke to stemmer lyde ens.

At bruge stemmen er ren overførsel af energi fra dig til dine omgivelser. De trykbølger, som din stemme sætter i gang, forplanter sig nemlig til trommehinden hos den, du taler med. Trommehinden sættes i svingninger og sender signaler via hørenerven til hjernen hos din samtalepartner og derved opstår der forbindelse og kommunikation. 


Jeg har arbejdet med stemmen i over 20 år både som klassisk sanger og stemmelogopæd. Jeg har også arbejdet med mange af de faktorer, der omgiver og påvirker vores stemme. Nemlig vores krop og vores mentale og følelsesmæssige tilstand.

Mette Weinreich

Jeg tilbyder en indledende stemmescreening og stemmeforløb af forskellig karakter.

Du kan finde et samlet overblik i boksen ”Undervisningsforløb og stemmetræning”.

Workshops og kurser

For virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner

Den professionelle stemme

For professionelle vidensformidlere, behandlere og erhvervsfolk

Stemmevanskeligheder og stemmegener

Hvis du oplever vanskeligheder og begrænsninger med din stemme

Om Mette Weinreich

Læs om min faglige baggrund og om min egen historie og proces med min stemmen