Velkommen til stemmescreening

Hos Mette Weinreich Voice & Speak Counseling

I det følgende vil jeg bede dig om at besvare spørgsmålene, så godt du kan. 

Hvis, der er punkter, du ikke har tænkt over eller overvejet, kan det betyde en af de følgende 3 ting:

  • at det ikke er et problem for dig – så svarer du 0
  • at du faktisk har forskellige gener eller begrænsninger, men enten har levet med det og vænnet dig til det
  • at du ikke har været opmærksom på det.

Du kan eventuelt læse skemaet igennem og vente en dag eller to med at besvare det, da det giver dig tid til at gå og lægge mærke til din stemme og hvad du måske har/ikke har af gener.
 
Når du er færdig med at udfylde skemaet, kan du sende det til mig. Derefter vil jeg kontakte dig, hvis du har bedt om at blive kontaktet til en opfølgende samtale. 

Skema til stemmescreening


Spørgsmål til dine daglige stemmekrav


Hvad bruger du din stemme til i hverdagen?


Få det hele med både som privatperson og i relation til dit arbejde såsom telefonsamtaler, mobiltelefon over bilens anlæg, oplæg, undervisning, møder, 1:1 samtaler, sociale sammenkomster, fritidsaktiviteter der kræver stemmen, oplæsning og godnatsang for børnene, kald på hunden eller mellem etager i huset.

Tænk det grundigt igennem, når du udfylder skemaet.


Er der noget du ikke kan gøre med din stemme lige nu, som du gerne vil kunne? Det kan for eksempel være, at du bliver hjemme fra fester, fordi det påvirker stemmen eller undlader at tale ret meget i telefon eller undgår specifikke arbejdsopgaver, der kræver stemmen. Hvis du ikke har nogen begrænsninger, så spring bare spørgsmålet over.


Hvordan ser dine fremtidsplaner ud? Involverer dine planer din stemme på en helt anden måde end nu? Hvis du tænker, at du får øget krav til din stemme, vil det så være din egen vurdering, at din stemme, som den er nu, kan holde til højere stemmekrav?


Hvordan oplever du din stemme?

Graduering af din stemme (Sæt markeringer)

1 = passer slet ikke
2 = det er ikke helt godt, men lever med det
3 = passer overvejende, men kunne blive lidt bedre
4 = passer fuldstændig

Eksempel:
Hvis du til spørgsmål 1 oplever, at udsagnet passer helt præcist til dig, så sætter du kryds ved 4 = passer fuldstændig.
Hvis du derimod oplever, at det ikke er helt godt, men at du kommer igennem dagen, sætter du kryds ved 2 = det er ikke helt godt.


1 - Passer ikke2 - Ikke helt godt3 - Passer delvist4 - Passer fulstændig
1 - Passer ikke2 - Ikke helt godt3 - Passer delvist4 - Passer fulstændig
1 - Passer ikke2 - Ikke helt godt3 - Passer delvist4 - Passer fulstændig
1 - Passer ikke2 - Ikke helt godt3 - Passer delvist4 - Passer fulstændig
1 - Passer ikke2 - Ikke helt godt3 - Passer delvist4 - Passer fulstændig
1 - Passer ikke2 - Ikke helt godt3 - Passer delvist4 - Passer fulstændig
1 - Passer ikke2 - Ikke helt godt3 - Passer delvist4 - Passer fulstændig

7-17 point: Lav grad af tillid til stemmen og et forhold til egen stemme, der er begrænsende i forhold til fremtidige muligheder. Det vil være relevant for dig at arbejde med din stemme for både at stabilisere stemmefunktion, så du har tillid til din stemme. Men også så du får mere tillid til din stemme.

17-24 point: Moderat grad af tillid til stemmen og et forhold til stemmen, der på forskellige områder kan være begrænsende, men velfungerende på andre. Du kan opleve svingende stemmefunktion, men får det til at fungere. Du kan overveje, hvilke områder at livet, hvor du eventuelt oplever din stemme som en begrænsning og overveje at arbejde med din stemme for øget bevidstgørelse.

24-28 point: Høj grad af tillid til stemmen med en stemmefunktion, der ikke begrænser dig eller holder dig tilbage i forhold til at gøre, hvad du ønsker.

Aktuelle stemme- og halsgener

I det følgende skal du tage stilling til, om de nævnte stemme- og halsgener i listen nedenfor, er noget du oplever, vurderet på hyppighed og grad.

Du skal først vurdere, hvor ofte du oplever det og sætte kryds i det felt, du mener, svarer til hyppigheden. Se pointkoderne til herunder.
Derefter skal du vurdere i hvilken grad, du oplever generne og sætte kryds i det felt, du mener svarer til den sværhedsgrad, du oplever generne i.

Hyppighed (sæt markering)

0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant
0 - Aldrig1 - Sjældent2 - Halvdelen af tiden3 - Ofte4 - Konstant

Læg nu dine gradueringer under "Hyppighed" sammen:

Hvis du for eksempel har vurderet, at du er hæs svarende til ”ofte” (3 point) og oplever stemmetræthed svarende til ”konstant” (4 point) og har ømhed omkring struben svarende til halvdelen af tiden (2 point), så bliver det 3+4+2 = 9


Grad (sæt markering)

0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær
0 - Ingen gener1 - Let2 - Moderat3 - Svær4 - Meget svær

Læg nu dine gradueringer under "Grad" sammen (valgfrit):

Hvis du for eksempel har vurderet, at du er hæs svarende til ”ofte” (3 point) og oplever stemmetræthed svarende til ”konstant” (4 point) og har ømhed omkring struben svarende til halvdelen af tiden (2 point), så bliver det 3+4+2 = 9

0-20: Normal til lette gener
21-40: Lette til moderate gener
41-60: Moderate til svære gener
61-80: Svære til meget svære generEn samlet vurdering af om du oplever begrænsninger eller gener i hverdagen på grund af din stemme

Værdi: 0
Træk i skyderen herover og vælg det tal fra 0-10, der bedst beskriver din følelse.
0 er ingen problemer, du kan alt med din stemme og bruger ingen energi på din stemmen. 10 er voldsomt begrænset og du meget energi på din stemme.


Voice Handicap Index

Hvis du har svaret 3 eller derover i skalaen ovenfor, vil jeg bede dig besvare følgende spørgsmål. Hvis du ikke oplever nogen gener eller problemer med din stemme, er du velkommen til at springe spørgsmålene nedenfor over.

Hvis du oplever stemmevanskeligheder, er du velkommen til at udfylde skemaet her.

Eksempel: Hvis du f.eks. oplever ved spørgsmål 2, at du næsten altid løber tør for luft, så sætter du kryds ved 3.
Hvis der er et udsagn, du overhovedet ikke kan genkende eller som ikke er relevant for dig, så sætter du kryds ved 0.

0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
0 - Aldrig1 - Næsten aldrig2 - Halvdelen af tiden3 - Næsten altid4 - Altid
1 = Tavst lyttende234 = Normalt lyttende567 = Meget talende
Jeg er:


Vurdering af Voice Handicap Index:

0-14: Ingen
15-28: Let
29-50: Moderat
51-100: Svær


Ønsker du en opfølgende samtale, hvor du kan få professionel vurdering:

Hvis du ønsker en opfølgende samtale med henblik på vurdering af behovet for undervisning efter udfyldelse af din stemmescreening, kan du kontakte mig på tlf. 31 24 34 01 eller via mail på kontakt@metteweinreich.dk