Priser

Priser

Mindfulness-undervisning

Holdundervisning med mindfulness

Weekendkursus over 2 formiddage

En lørdag og søndag formiddag fra 9.00 – 12.00. En introduktion til mindfulness og mindfulness meditation.
TIl kurset hører lydfiler med meditationer og et hæfte med beskrivelse af meditationer og teori.

950 kr.

8-ugers mindfulness-kursus

8 kursusgange af 2 1/2 times varighed. 6. kursusgang er forlænget og varer 4 timer Kurset er baseret på det veldokumenterede  .stressreduktionsprogram MBSR. 

Der er løbende early birds ved tidlig tilmelding til et hold.

Til kurset hører lydfiler med meditationer og et ca. 90 siders hæfte med teori og beskrivelse af meditationer.

3.300 kr.

4-ugers fortsætterkursus

4 kursusgange af 2 timer. For kursister, der tidligere har deltaget på et 8-ugers kursus hos Mette Weinreich eller et andet sted. 

På kurset genopfriskes meditationer og øvelser til en fordybelse af den enkeltes mindfulnesspraksis. Der er både kendte meditationer og nye meditationer og afspændingsøvelser. Der er i dette kursus også fokus på mindful self-compassion.
Til kurset hører lydfiler med meditationer.

1.400 kr.

Individuel mindfulness

Betaling

Bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648. MobilePay: 189515.
Mindfulness- og online kurser betales ved tilmelding online via Pensopay under siden Aktuelle kurser og tilmelding.

Mindfulnessundervisning er momsfritaget for private, mens pålægges moms for virksomheder. Priserne er ekslusiv moms. For virksomheder tillægges 25% moms til prisen.

Praktisk info

Moms

Stressbehandling er momspligtigt for private og virksomheder.

For private: alle priser er inklusiv moms.

For virksomheder: alle priser er ekslusiv moms. 

For virksomheder

Hvis det er klientens arbejdsgiver, der finansierer stressbehandlingsforløbet og der er aftalt tilbagemelding til arbejdspladsen, tillægges 15% af forløbets pris for udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem arbejdsgiver, klient og Mette Weinreich samt for løbende tilbagemelding til arbejdspladsen. Herefter pålægges 25% moms.

Priser

Stressbehandlingsforløb med rådgivning, samtale og coaching

Akut stressbehandling eller kort forebyggende forløb

Indledende samtale med stressvurdering og 2 efterfølgende sessioner à 60-75 min

2.600 kr.

Stressfri 1

Stressfri 1 - Counseling & Coaching - Balance og indsigt

7 sessioner af 60-75 min med rådgivning, samtale, coaching. Vi får skabt rammer omkring dig, så du kan få tid og ro til resitution. Når du begynder at have overskud til det, arbejder vi coachende med at skabe indsigt og klarhed med henblik på at forebygge stress igen i fremtiden. 7 sessioner à 60-75 min.

6.200 kr.

Stressfri 1 - Counseling & Coaching - Stabilisering og fremtid

10 sessioner à 60-75 min med rådgivning, samtale, coaching. Som i “Balance og indsigt” ovenfor og fordi vi har mere tid, har vi bedre mulighed for at sikre at du er stabiliseret og kan begynde at kigge fremad i forhold til genoptagelse af arbejdet eller valg af nye veje. Afhængigt af situation og din tilstand kan vi muligvis nå at lave en indslusningplan for tilbagevenden til dit arbejde.

8.500 kr.

Stressfri 1 - Counseling og Coaching - Arbejdsliv og nye vaner

14 sessioner à 60-75 min med rådgivning, samtale, coaching. Som beskrevet i de to forløb ovenfor.
Med forbehold i din situation og hvordan du har det, kan de sidste sessioner planlægges til efter du er vendt tilbage på arbejdet, så du støttes i en god og konstruktiv opstart, hvor nye vaner skal fastholdes.

11.000 kr.

Priser

Forløb der også inkluderer mindfulnessundervisning og/eller
kropsterapi med afspænding og åndedrætsarbejde

I forløb, der involverer mindfulnessundervisning og/eller kropsterapi, er sessionens varighed er på 90 minutter.

Forløbene er desuden længere, da vi skal nå omkring både rådgivning, samtale og coaching som beskrevet under Stressfri 1  samt mindfulness og/eller kropsterapi. 

Vær indstillet på, at der kan være sessioner især i starten, hvor vi ikke når omkring det hele. Derfor de længere forløb. Mindfulness meditation inddrages desuden først, når den første akutte stress har lagt sig. 

Stressfri 2

Stressfri 2 - Mind your stress

9 sessioner à 90 min med rådgivning, samtale og coaching som beskrevet under Stressfri 1. Derudover meditations- og mindfulnessundervisning. Der medfølger lydfiler og hæfte med teori.

8.900 kr.

Stressfri 2 - Mind your stress

12 sessioner à 90 min med rådgivning, samtale og coaching som beskrevet under Stressfri 1. Derudover meditations- og mindfulnessundervisning. Der medfølger lydfiler og hæfte med teori.

11.500 kr.

Stressfri 2 - Mind your stress

15 sessioner à 90 min med rådgivning, samtale og coaching som beskrevet under Stressfri 1. Derudover meditations- og mindfulnessundervisning. Der medfølger lydfiler og hæfte med teori.

14.500 kr.

Stressfri 3

Stressfri 3 - Body-mind-stress-release

For Stressfri 3-pakkerne gælder samme muligheder for omfang af forløb og priser som under pakkerne for Stressfri 2.

Der inkluderes både mindfulnessundervisning og kropsterapeutisk arbejde med afspænding og åndedrætsarbejde.

Hvis du både ønsker mindfulnessundervisning og kropsterapi skal du være opmærksom på, at der vil være mindre tid til samtale og coaching, da noget af tiden især i starten bruges på kropsarbejde og senere mindfulness.

Priser som Stressfri 2