Om mig

Mette Weinreich

(født 1976)

Jeg bor i Værløse i Nordsjælland med min familie – lige der hvor byen slutter og naturen starter.  

 

Jeg er optaget af at fusionere høj faglighed og evidensbaseret indsats med menneskelighed og intuition.

 

Det er min overbevisning, at vi mennesker trives, er gladest og bruger os selv bedst, når vi fylder livet med det, der er i overensstemmelse med vores værdier og  rør sig i hjertet. 

 

Det er igennem krop og hjerte, at vi kan være i kontakt med vores egen indre visdom om rigtigt og forkert. Det er her vi intuitivt kan mærke, hvordan vi navigerer sikrest for at være og forblive i balance.

 

Når vores retning i livet udgår fra vores intution og hjerte, kan vi bruge os selv uden at blive drænet, men i stedet få energi og blive fyldt op.

 

Mine faglige baggrund

Jeg er uddannet mindfulnessinstruktør hos psykolog Emil Noll og certificeret stresscoach ved Matzau Erhvervspsykologer.

Jeg har efterhånden afholdt over et halvt dusin 8-ugers kurser, weekendworkshops og fortsætterkursus i mindfulness meditation i min virksomhed. Dertil individuelle forløb med mindfulness og stressbehandling.

Udover at være mindfulness instruktør og stresscoach er jeg 

cand.mag i audiologopædi fra Københavns Universitet, 

lærer i Alexanderteknik fra Alexanderskolen i København.

uddannet klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium.

 

Jeg har igennem 5 1/2 år arbejdet som audiologopæd og undervist personer med alle typer af stemmevanskeligheder. Jeg har også undervist personer med tale-/stemmevanskeligheder som følge af hovedhalscancer og neurologiske sygdomme som parkinson og sclerose. 

Psykiske reaktioner og stress er en hyppig konsekvens af stemme- og talevanskeligheder på grund af den nedsatte evne til frit af kunne give udtryk for sig selv og dermed være sig selv. 

Mange bliver også ramt på at kunne varetage stemmekrævende jobfunktioner og dermed deres faglige identitet. Stress og krise fyldte ofte lige så meget i undervisningen, som selve det logopædiske arbejdet. Det var heraf ønsket om af blive mindfulnessinstruktør opstod og efterfølgende stresscoach.

Den røde tråd

Den røde tråd i mine uddannelser og arbejdsliv har været interessen for at opdage og forandre ubevidste vaner og adfærdsmønstre. At blive bevidst om en enkelt vane og erstatte den med en mere fremmende vane, kan sætte livet i bevægelse med en større forandringsproces.

Stemmen og vores psykiske og fysiske velbefindende er tæt forbundne. At arbejde med stemme og sang kan åbne op for en større process og give indsigt i mentale og motoriske mønstre, vaner og adfærd. At arbejde med at tillade sin naturlige stemme at folde sig ud, er også et arbejde indadtil. Det kan give en værdifuld indsigt i, hvilket forhold man har til sig selv og om man giver sig selv lov til at blive hørt, som den man er.

I Alexanderteknikken arbejder man også med at opdage, hvordan man bruger sig selv kropsligt og motorisk og med at ændre sine motoriske (u)vaner ved at ændre den måde, man bruger sig selv på.  Alexanderteknikken er essensen af bevidst adfærdsændring og på mange måder en fysisk pendant til mindfulness.

Mindfulness meditation åbner op for en ændring af mentale vaner og adfærd, fordi det gennem meditation bliver muligt at opdage, at vi ikke nødvendigvis behøver at være optaget af vores tanker hele tiden. Vi kan i stedet nøjes med at iagttage, når tankerne opstår, registrere hvad de indeholder og lade det være ved det. 

Det bliver muligt at opdage, at tankemønstre egentlig også “bare” er vaner og ikke absolutte sandheder og at man er så meget mere end indholdet af sine tanker.

At blive ramt af stress kan føles som et tab af sig selv, de vante rammer og hverdag, men det er også et tegn på, at det er tid til at stoppe op og se på de faktorer i livet, der ikke fungerer og i første omgang udløste stress. 

Et stressforløb kan give en øget indsigt i egne værdier og grænser. Og på det  grundlag kan man skabe de forandringer, der skal til for at leve et liv, der er i bedre overensstemmelse med den, man er.

Jeg sætter alle mine kompetencer, min faglige og personlige erfaring i spil både på mine hold og i enkeltforløb med klienter. 

Jeg har et dybt ønske om at formidle, at vi kan begynde at skabe forandring i vores liv  ved at øge vores bevidsthed igennem opmærksomhed og nærvær. Igennem en bevidst omlægning af især mentale vaner kan vi blive mere centrerede og være i bedre samklang med os selv.