Om mig

Mette Weinreich

(født 1976)

Jeg bor i Værløse i Nordsjælland med min familie – lige der hvor byen slutter og naturen starter.

Jeg er optaget af at fusionere høj faglighed og evidensbaseret indsats med menneskelighed og intuition.

Det er min overbevisning, at vi mennesker trives, er gladest og bruger os selv bedst, når vi fylder livet med det, der er i overensstemmelse med vores værdier og rør sig i hjertet.

Det er igennem krop og hjerte, at vi kan være i kontakt med vores egen indre visdom om rigtigt og forkert. Det er her vi intuitivt kan mærke, hvordan vi navigerer sikrest for at være og forblive i balance.

Når vores retning i livet udgår fra vores intution og hjerte, kan vi bruge os selv uden at blive drænet, men i stedet få energi og blive fyldt op.

Mit ønske

Det er mit ønske og mit formål at hjælpe andre hjem til en centrering i dem selv. En stabil centrering hvorfra de kan begynde at navigere efter egne værdier og rejse modet til at gå frem i livet i fuldstændig overensstemmelse med dem selv.

Der er intet mere meningsfyldt for mig end at hjælpe med at skabe forandring og være en vedholdende støtte i processen, om det så handler om at

  • arbejde med stemmen, der ofte er en refleksion af vores fysiske og psykiske tilstand, og i mere overført forstand hjælpe et menneske til at finde sin særegne stemme i livet
 
  • undervise i mindfulness, meditation og mentaltræning og hjælpe et menneske til bedre at kunne mestre sin opmærksomhed, tanker og følelser
 
  • have en stressramt klient i stressbehandlingsforløb og hjælpe vedkommende med at skabe håb for fremtiden, finde en vej igennem stress og skabe mening efterfølgende
 

Det overordnede tema er netop forandring på et personligt plan og en større indsigt i egne ressourcer, kompetencer og muligheder.

Min egen historie

Mit eget liv har været præget af forandring. Både forandring jeg selv har sat i gang, men bestemt også forandring, som bare er sket.

Min egen historie er en fortælling med flere langvarige livskriser og stress udløst af alt fra ufrivillig barnløshed, tab og sorg, sygdom, arbejdsrelateret stress og skilsmisse.

Jeg ved, hvordan krop og sind påvirkes af stress og hvor langt væk, man kan komme fra sig selv, når alting buldrer og brager i livet.

Men jeg har også lært, at man kan komme hjem til sig selv, restituere helt og genoprette balance. Også selv om mange ydre omstændigheder fortsat ikke er faldet helt på plads. 

Den smerte, der har været i mit liv, er blevet min største læremester. Den har vist mig, hvordan jeg selv kan vælge at tilføre mening til det, der umiddelbart kan opleves som meningsløst og at intet behøver at handle om tab, fiasko og nederlag, men om læring.

Min egen vej til restitution og balance er og har været gennem daglig meditation, mentaltræning og lange gåture i naturen. Det har været igennem åndelighed og en bevidst praksis af accept, given slip taknemlighed og tillid til at tingene er, som de skal være. Og så har en dygtig, intuitiv coach stillet de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt.

Gennem daglig meditation har jeg fundet en stabilitet og dyb tryghed ved at opdage den indre centrering, som vi alle har, hvor der altid er stilhed og ro. Den centrering, som er muligt at opleve, når vi kan dvæle vores opmærksomhed lang tid nok i det øjeblik, vi er i. 

Gennem daglig meditation har jeg opdaget, at jeg kan være mere og mere i kontakt med den centrering – også selvom livet blæser i stormstyrke omkring mig – og at den altid kun er et åndedrag væk.  

Jeg har også opdaget, at det er alt afgørende, hvad jeg vælger at bruge min opmærksomhed på og at jeg er nærværende og bevidst om, hvordan jeg møder og tolker det, der sker i livet.

Mine faglige baggrund og erfaring

Jeg er uddannet

Certificeret stresscoach ved Matzau Erhvervspsykologer.

Mindfulnessinstruktør hos psykolog Emil Noll 

Cand.mag i audiologopædi fra Københavns Universitet,

Lærer i Alexanderteknik fra Alexanderskolen i København.

Klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Jeg har efterhånden afholdt over et halvt dusin 8-ugers kurser, weekendworkshops og fortsætterkurser i mindfulness meditation i min virksomhed. Dertil individuelle forløb med mindfulness og stressbehandling, hvor jeg har haft klienter med lette til svære grader af stress.

Jeg har igennem 5 1/2 år arbejdet som audiologopæd og undervist personer med alle typer af stemmevanskeligheder. Jeg har også undervist personer med tale-/stemmevanskeligheder som følge af hovedhalscancer og neurologiske sygdomme som parkinson og sclerose. Psykiske reaktioner og stress er en hyppig konsekvens af stemme- og talevanskeligheder på grund af den nedsatte evne til frit at kunne give udtryk for sig selv og dermed være sig selv. Mange bliver også ramt på at kunne varetage stemmekrævende jobfunktioner og dermed deres faglige identitet. Stress og krise fyldte ofte lige så meget i undervisningen, som selve det logopædiske arbejde.

Jeg har fra Alexanderteknikken erfaring med at arbejde bevidstgørende med kroppen og med motoriske adfærdsændringer som holdningskorrektion, regulering af muskulære spændinger, afspænding og åndedrættet.

Mindfulness og stressbehandling

Den røde tråd

Den røde tråd i mine uddannelser og arbejdsliv har været interessen for at opdage og forandre ubevidste vaner og adfærdsmønstre. Det at blive bevidst om en enkelt vane og erstatte den med en mere hensigtsmæssig og fremmende vane, kan sætte livet i bevægelse med en større forandringsproces.

Stemmen og vores psykiske og fysiske velbefindende er tæt forbundne. At arbejde med stemme og sang kan åbne op for en udviklingsproces ved at give indsigt i mentale og motoriske mønstre, vaner og adfærd. At arbejde med at tillade sin naturlige stemme at folde sig ud, er også et arbejde indadtil. Det kan give en værdifuld indsigt i, hvilket forhold man har til sig selv og om man giver sig selv lov til at tage sin plads og blive hørt, som den man er.

I Alexanderteknikken arbejder man også med at opdage, hvordan man bruger sig selv kropsligt og motorisk og med at ændre sine motoriske (u)vaner ved at ændre den måde, man bruger sig selv på.  Alexanderteknikken er essensen af bevidst adfærdsændring og på mange måder en fysisk pendant til mindfulness.

Mindfulness meditation åbner op for en ændring af mentale vaner og adfærd, fordi det gennem meditation bliver muligt at opdage, at vi ikke nødvendigvis behøver at være optaget af vores tanker hele tiden. Vi kan i stedet nøjes med at iagttage, når tankerne opstår, registrere hvad de indeholder og lade det være ved det.
Det bliver muligt at opdage, at tankemønstre egentlig også “bare” er vaner og ikke absolutte sandheder og at man er så meget mere end indholdet af sine tanker.

At blive ramt af stress kan føles som et tab af sig selv, de vante rammer og hverdag, men det er også et tegn på, at det er tid til at stoppe op og se på de faktorer i livet, der ikke fungerer og i første omgang udløste stress.
Et stressforløb kan give en øget indsigt i egne værdier og grænser. Og på det  grundlag kan man skabe de forandringer, der skal til for at leve et liv, der er i bedre overensstemmelse med den, man er.

Jeg sætter alle mine kompetencer og min faglige og personlige erfaring i spil både på mine hold og i enkeltforløb med klienter. Det gør jeg i et ønske om at bevidstgøre om, at vi kan skabe forandring i vores liv ved at øge vores bevidsthed igennem opmærksomhed og nærvær. 

Igennem en bevidst omlægning af  mentale, følelsesmæssige, motoriske og adfærdsmæssige vaner, kan vi blive mere centrerede og være i bedre samklang med os selv.