Mindfulnesskurser

8-ugers mindfulnesskursus

Kursusindhold

8-ugers mindfulnesskursus er bygget op efter principperne i Jon Kabbat-Zinns 8-ugers program Mindfulness Based Stress Reduction, som er et af de mest veldokumenterede mindfulnessforløb i verden i forhold til reduktion af stress og forbedring af psykisk velbefindende.

Form og indhold

Undervisningen foregår på et hold med 4 -10 deltagere. Indholdet i undervisningen vil veksle mellem instruktion i forskellige meditationer, fysiske øvelser (let mindful yoga og vejrtrækningsøvelser) udveksling af oplevelser og erfaringer samt teoretisk undervisning.

Hvad lærer du på et 8-ugers kursus i mindfulness?

På et 8-ugers mindfulnesskursus får du en gradvis indføring i, hvordan du praktiserer mindfulness og meditation og hvordan du opnår en øget opmærksomhed på dine tanke- og reaktionsmønstre.

Du vil også få et grundlæggende teoretisk kendskab til, hvad meditation og mindfulness er.

Vi vil berøre, hvad den dokumenterede effekt af en regelmæssig mindfulnesspraksis er. Herunder hvad forskningen har vist omkring neurologiske forandringer i hjernen, en øget evne til at være opmærksom og nærværende, en øget koncentrationsevne, et forbedret psykisk og fysisk velbefindende, større mental ro og reduktion af stress.

Udover at arbejde med at opbygge en meditationspraksis, hvor du vil blive fortrolig med flere forskellige meditationsteknikker, vil vi på kurset arbejde med, hvordan du kan bringe bevidst opmærksomhed og mere nærvær ind i dine aktiviteter i hverdagen, og hvordan du

med mindfulness kan imod de mange tusind sansestimuli, som vi hver dag skal forholde os til.

Dertil vil der blive arbejdet med de 7 grundlæggende indstillinger i mindfulness, herunder blandt andet øget accept, tålmodighed og en ikke-dømmende tilgang til dig selv og andre.

Da effekten af mindfulnessmeditation hænger direkte sammen med omfanget og kvaliteten af din egen mindfulnesspraksis, får du indblik og vejledning, i hvordan du selv får skabt en regelmæssig og solid mindfulnesspraksis.

Forudsætninger for at deltage

Forudsætninger og forudgående erfaring

Du behøver ikke at have nogen forudgående erfaring med mindfulness eller meditation. Udgangspunktet er din aktuelle situation og der hvor du er i livet .

Nysgerrighed og motivation

For at få et godt udbytte af et mindfulnesskursus er det vigtigste, at du er nysgerrig og er motiveret. For etablering af en mindfulnesspraksis, er det godt at have overvejet, hvorfor du ønsker at lære at meditere og arbejde med din opmærksomhed og hvad din motivation bygger på.
At kende sin årsag og at kunne vende tilbage til den undervejs kan hjælpe dig med at vedligeholde motivationen i forhold til at få grundlagt en stabil mindfulnesspraksis.

8 ugers deltagelse

Kurset forløber over 8 kursusgange. 

Det er vigtigt, at du har mulighed for at komme minimum 6 ud af de 8 kursusgange, hvoraf en af kursusgangene er en lang undervisningsgang, hvor der praktiseres i stilhed. Hvis du allerede på forhånd ved, at der er mere end 2 kursusgange, hvor du ikke kan komme, kan du med fordel overveje at vente med at tilmelde til et senere kursus, hvor datoerne måske passer bedre. Dette er af hensyn til dig og dit udbytte af undervisningen. 

Prisen refunderes ikke for de kursusgange, hvor du ikke kan komme og undervisningen erstattes ikke. Hvis du forskellige årsager vælger at afbryde kursusforløbet undervejs, refunderes kursusgebyret ikke. Du kan læse handelsbetingelserne her.

For at få et godt udbytte af forløbet skal du være indstillet på at prioritere og bruge ca 30 min dagligt på din egen mindfulnesspraksis mellem kursusgangene.

 

Holdundervisning

Da det er holdundervisning, er det godt at være opmærksom på, at du deltager i et forløb med andre mennesker.
En åben og rummende indstilling overfor, hvad andre på holdet kan/måtte opleve i forhold til at starte en meditationspraksis, er vigtig for dit eget udbytte og for stemningen på holdet.

Gruppens formål er ikke terapeutisk men erfaringsudvekslende. Du vælger selv, hvad du vil dele af dine oplevelser omkring din mindfulnesspraksis og om hvad du måtte have af positive oplevelser og mulige udfordringer undervejs.