Hvorfor stresscoaching?

Hvorfor få hjælp til at komme igennem en overbelastning?

Formålet med et stressbehandlingsforløb

Formålet med et stressbehandlingsforløb er, at du bliver stressfri. Ikke bare her og nu, men på sigt. 

Fordi stress kan udvikle sig over tid, kan man vænne sig til at leve med forskellige symptomer på stress som en slags ny norm. 

Erkendelsen af at du er stresset og din egen oplevelse af hvor hårdt, du er ramt, kan derfor være svær at nå frem til på egen hånd. 

Det er af den grund en god idé at få en professionel vurdering af dine symptomer, og få skabt et overblik over omfanget og varigheden af din overbelastning.

Du kan danne dig et overblik over dine stresssymptomer ved at gennemgå listen af stresssymptomer her. 

Det er meningsfuldt for os som mennesker at opleve, at vi gør en forskel, kan få en hverdag til at fungere og løfter det, vi er ansat til. Der kan være mange gode grunde til, at kæmpe med næb og klør for at holde fast i hverdagen og undgå en sygemelding eller vende hurtigt tilbage til arbejdet, hvis du har været sygemeldt. 

 

I første omgang skal der skabes rammer til ro og restitution og dernæst erkendelse og indsigt. For at sikre at du ikke ryger tilbage i stressfælden igen, er det vigtigt, at du får skabt den nødvendige forandring, der skal til. Både udadtil i dit arbejdsliv og privatliv OG indadtil i dig. 

Det er vigtigt for din vej videre frem og for din opretholdelse af indre balance og ligevægt, at du, din hjerne og krop får lov til at komme sig efter en stressbelastning.

For dit fysiske og mentale helbred er det nødvendigt, at du får den ro, du har brug for og hverken får startet for tidligt op efter en eventuel sygemelding, eller får fyldt for mange eller for komplekse ting i kalenderen for hurtigt. Det kan du få hjælp til at få sat i rammer og skabt en struktur omkring i et stressbehandlingsforløb.

Hvis du fortsat er helt eller delvist i arbejde kan det være nødvendigt, at du får lavet klare aftaler og tydelige rammer og struktur omkring arbejdstid, mulighed for hjemmearbejde samt karakteren og omfanget af arbejdsopgaver med din leder.  

Du kan få hjælp til det hele i stressbehandlingsforløb.

Stressbehandling hos Mette Weinreich: Stressfri 1, counseling og coaching

Indsigt og læring

For at historien ikke skal gentage sig selv er det vigtigt at skabe læring og indsigt efter et stressforløb. Når du er parat til det, vil vi i et stressforløb se på, hvad der har været årsag til, at du har udviklet stress.

Der er ofte tale om en kombination af indre og ydre faktorer som f.eks. arbejdsrelateret stress med for mange eller for komplekse opgaver i kombination med personlige mønstre og fortællinger, der gør at du ikke får sagt fra eller nej. Dette er blot ét eksempel.

At du har udviklet stress behøver nemlig ikke nødvendigvis at have noget at gøre med, at du sætter høje krav til dig selv, er perfektionistisk anlagt eller hypersensitiv.

Der kan være mange ydre faktorer, som kan være stressudløsende, som f.eks. komplekse forhold på dit arbejde og dine arbejdsopgaver, din aktuelle livssituation (arbejdsløshed, skilsmisse, flytning, sygdom) og private familieforhold, der kan virke som uløselige eller uoverstigelige problemstillinger.
Du kan læse mere om, hvad der udløser stress her.

Hvis du vil være stressfri på sigt

Hvis du vil minimere risikoen for, at du udvikler stress igen, er det vigtigt

  • at du får hjælp til at håndtere en eventuel sygemelding mest hensigtsmæssigt og får skabt ro til restitution.
  • at få afklaret hvilke symptomer du skal være opmærksom på, så du kender din måde at reagere på.
  • at undersøge hvad der ligger til grund for, at du udviklede stress af både ydre og indre faktorer.
  • at du får en grundig viden om og forståelse for, hvad stress er.
  • at du vender gradvist tilbage til hverdagen og arbejdet på det rigtige tidspunkt med den rigtige mængde og karakter af opgaver, hvis du har været sygemeldt.
Hvad er stress? Lær om stress og stressbehandling.