Den professionelle stemme

Din professionelle stemme kan sælge dit budskab!
Stemmeundervisning, mentaltræning og målretning over 7 moduler

Din stemme er din signatur

Stemmen er vores personlige signatur. Ikke to stemmer lyder ens. 

Vi kan signalere alt fra glæde, passion, engagement, seriøsitet til autoritet og autenticitet med vores stemme.

Vi kan også signalere det modsatte – uden at være opmærksomme på det.

Din stemmekvalitet, stemmeklang og talekompetencer er helt afgørende for, om din målgruppe, dine ansatte eller 

dit publikum hører dit budskab.

At kende sin stemme og dens nuancer er et værdifuldt redskab både på et personligt, fagligt og økonomisk plan

Et amerikansk analyseinstitut lavede for nogle år tilbage en analyse af stemmen og talen hos 120 ledere. 

De 120 ledere blev evalueret af 1000 lyttere og 10 eksperter på bestemte områder som selve indholdet i talen, talerens autoritet, nærvær og stemmekvalitet.

Det viste sig, at stemmekvaliteten i den samlede evaluering vejede tungt svarende til hele 23%.

Til sammenligning vejede selve indholdet i talen kun 11% i den samlede evaluering af talen. 

Stemmekvaliteten blev altså vurderet at være dobbelt så vigtig som selve indholdet, der blev formidlet! 

Stemmekvaliteten fyldte næsten en fjerdedel i det samlede indtryk af ledernes talekompetencer. 

Udover stemmekvaliteten blev der lagt vægt på faktorer som talerens passion, viden og nærvær.

0 %
Stemmekvalitet
0 %
Indhold

Hvis du til stå stærkt og fremstå professionel og troværdig, skal vigtigheden af en velfungerende, klar, stærk og klangfuld stemme altså på ingen måde undervurderes.  

 

Hvordan fanger og fastholder du dit publikums, dine lytteres eller din målgruppes opmærksomhed?

Det er ret vigtigt, at du i dine stemme- og talekompetencer er så sikker og nuanceret, at din målgruppes eller publikums opmærksomhed ikke bliver brugt på, HVORDAN du formidler dit budskab, men på indholdet.

For at dit publikum eller målgruppe skal nå til at høre dit budskab, er der nogle områder i din stemme og tale, der ikke skal overskygge og optage dine tilhørers opmærksomhed:

Hvordan får du en professionel stemme, så du står sikkert i din formidling og dit budskab brænder igennem?

Der er meget at være opmærksom på og blive bevidst om i processen med at opnå en professionel stemme i både bogstavelig og overført forstand. Det kræver vejledning, undervisning og øvelse.

Jo flere gange en teknik er øvet, jo hurtigere bliver det en ny vane, der kan blive til en ny adfærd, som til sidst nærmest er reflektorisk og en del af dig.

I takt med at teknikkerne automatiseres til vaner og adfærd, får du gradvist nemmere ved at fokusere direkte ind på dit budskab. Teknikkerne vil da være redskaber, du kan variere og nuancere din stemme og tale med, uden at det kræver en masse opmærksomhed.

Hvorfor bruge energi og tid på at opnå en professionel stemme og tale?

For det første får du nemmere ved at blive hørt, tage ordet til møder og sammenkomster og tale til en forsamling og signalere ledelse og autoritet, så du ikke brænder inde med dit budskab eller vigtige viden.  

For det andet sker der ofte det, når man arbejder med sin stemme, at der bliver åbnet for nye personlige ressourcer, der giver dig nye muligheder i livet. Du kan opnå mere tillid til dig selv og sin stemme, der gør, at du føler større initiativ til at tage ordet og tale frit. Så personlig vækst.

For det tredje kan det medvirke til, at du endelig får lavet, det onlinekursus, der har ligget på dit dokumentdrev i flere år eller at du bliver booket som reklamespeaker, taler eller foredragsholder igen og igen. Du kan med andre ord øge avancere i graderne, eller øge din virksomheds omsætning og bedre sælge dit budskab. 

Hvor og hvordan kan du lære teknikkerne til at opnå en professionel stemme?

Jeg har sat et kursus sammen til dig, der gerne vil have en professionel stemme. 

Kurset bygger på hele min 20 årige baggrund og erfaring indenfor stemmeområdet, som du kan læse mere om nedenfor.

På kurset kommer du igennem 7 moduler, hvor der arbejdes med de helt grundlæggende basale aspekter ved en god stemmefunktion og en velfungerende tale.

Men kurset går ud over det.

Vi kommer til at arbejde med din holdning, dit kropssprog,  din energi, dit fokus og nærvær, din mentale forberedelse og vi kommer til at berøre dit “why”.  

Altså alle de områder, der udgør den samlede succesfulde kommunikation. 

Og det er ikke kun vigtigt, når din målgruppe kan se dit ansigt og dit kropssprog, men mindst lige så vigtig, når du kun har din stemme at udtrykke dig igennem, hvis du indlæser lydbøger eller er speaker.

Opmærksomhed og fokus er nøgleord. 

Og hvis du vil fange og fastholde dit publikum og dine lyttere skal du kunne holde din opmærksomhed spidset, kanalisere dit fokus ud gennem stemmen, eje stilheden i pauserne og tale fra kroppen, hvor du har rejst de følelser, der skal understøtte dit budskab og resonere med dit publikum.

Kan du være i kontakt med dit ” why”, der gerne skulle røre sig i dit hjerte, så har du dit publikum. 

Engagement og autenticitet er hamrende vigtigt. Dit publikum vil kunne mærke dig. Og det kan de, hvis du står der som ingen anden end dig selv og kan formidle med passion.

Hvad får du med dette kursus?

Kurset er for dig

... der bruger din stemme i dit job hver dag til at lede, formidle viden, kunst, sælge produkter eller ydelser.

Du kan for eksempel være:

Det kan også være, du lever af at lave onlineprodukter som:

Kursets 7 temaer med 1:1 sessioner, øvelsesvideoer, lydfiler, teori & arbejdsark

Grundteknik

Tema 1: Tema om vejrtrækning, afspænding og holdning. Teori og anatomi. Du får adgang til videoer og lydfiler med øvelser og forklaringer.

1 session: vi laver en grundig analyse af din stemme med henblik på at tilpasse resten af forløbet specifikt til dig.

 

Afspændt stemmedannelse

Tema 2: Den gode og sunde stemmefunktion: at danne god og afspændt lyd med stemmen. Videoer med øvelser og forklaringer.  

1:1 session: Opfølgning på modul 1. Opsamling på hvordan det går med øvelserne. Retning i modul 2 – udvalg og gennemgang af øvelser i modul 2.

Klangdannelse og artikulation

Tema 3: åben og afspændt men tydelig artikulation.  Og åben klangdannelse og bærende stemme – din autentiske stemmeklang. Videoer og lydfiler med øvelser og forklaringer.

1:1 session: Opfølgning på de tidligere to moduler. Forberedelse og udvælgelse af øvelser i modul 3.

Prosodi - alt det som talen også er

Tema 4: Variationer i toneleje/sprogmelodi og stemmestyrke. Variationer i taletempo, placering af tryk og pausering – variationer der ligger indenfor dine naturlige rammer og personlighed. Det gælder også for klanglige nuancer i din stemme, så du fremstår nuanceret, men autentisk. Find dit eget udtryk.

1:1 session: Opfølgning på de tidligere 3 moduler. Forberedelse og udvælgelse af øvelser i modul 4.

Opmærksomhed og mentaltræning

Tema 5: Den mentale side ved at præsentere. Centrering – at kunne blive i sig selv sig under en præsentation. Hvordan kan du forberede et oplæg via visualiseringer. Mental forberedelse på et oplæg.

At være helt til stede i din formidling live eller online.

Mærker du modstand mod at skulle holde oplæg/lave webinar/gå live/indspille lydfiler? Vi arbejder med den bagvedliggende fortælling omkring eventuel modstand og laver nogle visualiseringer specifikt til dig.

1:1 session: Opfølgning, undervisning og feedback med mig på grundlag af de sidste 4 moduler. Forberedelse og udvælgelse af øvelser i modul 5.

Kropssprog og energi

Tema 6: Tema: kropssprog og energi. Har du krop og energi med i din formidling, forplanter det sig til din stemme og gør en stor forskel i din stemmekvalitet og klang. Du skal eje og tro på dit budskab.

1:1 session Opfølgning, undervisning og feedback på grundlag af de 5 tidligere moduler. 

Opsamling i relation til din målgruppe

Tema 7: Hvem taler du til? Hvem er din målgruppe?

Hvem er din målgruppe? Hvordan taler du bedst til dem, så du får formidlet dit budskab og de får tillid til dig? Understøtter din stemme og tale, det du vil formidle.

1:1 session: Inden sessionen har jeg modtaget en video eller lydfil fra dig, der kunne være en del af en tale, et foredrag, et online modul eller en lydbog, du har indtalt.  Der gives feedback. Vi samler op og evaluerer forløbet og hvad du har fået med dig.

 

Praktisk information

Sådan foregår det:
Når forløbet er i gang:

Den professionelle stemme

Hvordan kommer du videre?

Du starter med at tage den indledende stemmescreening, hvor du får stillet skarpt på din stemme.
Efter stemmescreeningen kan du vælge, at få en indledende opfølgende samtale, hvor du får feedback på din stemmescreening og en vurdering af din stemmefunktion.
Under den samtale kan du også få afklaret om forløbet er, er det rette for dig.
Hvis du vælger at starte på forløbet her, er den opfølgende samtale gratis.

Forløbet kan fås i forskellige variationer tilpasset dig og dine behov, så prisen udregnes efter, hvilken variation, du ønsker af forløbet. Kontakt mig og høre nærmere! 

Min baggrund

Min egen proces med stemmen startede tilbage i 1998, hvor en organist i den kirke jeg sang i i Silkeborg, skubbede lidt til mig for, at jeg skulle udvikle min stemme.

Jeg begyndte at tage sangundervisning og læste sideløbende hos en skuespiller og søgte om optagelse på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor jeg blev optaget i andet forsøg. 

Undervejs på konservatoriet opdagede jeg, at jeg elskede stemmearbejdet i øveboksen og anatomiundervisningen mindst lige så meget som musikken. Selve processen med at øve og opbygge et instrument skridt for skridt var jeg dybt fascineret af. Hvordan en ny teknik, blev indarbejdet til en vane, der blev til adfærd, der blev til et instrument. 

I min studietid på konservatoriet tog jeg privatundervisning i Alexanderteknik gennem nogle år. Alexanderteknik er en metode til motorisk adfærdsændring. Egentlig er det oprindeligt en metode som Alexander selv udviklede til at opnå stemmeteknisk frihed. Alexander var selv skuespiller og oplevede vanskeligheder med stemmen. Med udgangspunkt i sine egne stemmevanskeligheder udviklede han sin teknik, der i dag praktiseres af mange stemmebrugere, musikere og sportsfolk verden over, fordi teknikken – viste det sig – ikke bare var en stemmeteknik, men en teknik, der forbedrede hele kroppens funktionalitet.

Det var en interesse, som blev til en 3-årig læreruddannelse i Alexanderteknik på Alexanderskolen i København. At være lærer i Alexanderteknik er mit fundament i arbejdet med bevidstgørelse af og ændring af uhensigtsmæssige kropslige, motoriske men også mentale vaner. At opnå en bevidst og bedre brug af sig selv er essensen af Alexanderteknik.

Ny retning i stemmearbejdet

At skulle leve af at synge professionelt var en drøm, der brændte ud for mig på et tidspunkt. 

Min erfaring med stemmearbejdet og Alexanderteknik skulle dog ikke gå til spilde, så jeg søgte ind på audiologopædistudiet på Københavns Universitet for at fordybe mig i talestemmens aspekter og problemer. 

Audiologopædien (tale- høre-læsevanskeligheder) tog mig udover stemmeområdet også omkring læbe-ganespalteområdet.

Jeg var ansat på Læbe-Ganespalte Centret i Hellerup under min studietid og fik derigennem erfaring med både ganedysfunktioner og et grundigt kendskab til dansk fonetik og fonologi. Men stemmearbejdet kaldte på mig, så..

Fra 2015 til 2020 var jeg ansat på Kommunikationscentret Region Hovedstaden, hvor jeg underviste i alle typer af stemmevanskeligheder, herunder også neurologiske problematikker som parkinson og sclerose. samt taleproblematikker som følge af hovedhalscancer. 

Jeg har altså været omkring både stemme, udtale og svælg/ganefunktionen og er teoretisk og praktisk solidt forankret i alle fagområder. 

På et tidspunkt begyndte hjertet at banke for at vende lidt tilbage til den mere artistiske brug af stemmen og den professionelle formidling og præsentation. 

Jeg har undervist et stort antal af professionelle stemmebruger, der hver dag bruger deres stemme for at kunne begå sig i jobbet. Ud af dette arbejde voksede en interesse for at finde, hvad jeg kalder for den autentiske stemme.

Den autentiske stemme

Hvad mener jeg med den autentiske stemme? 

Det er den stemmefunktion og klang, der passer til vores krop, matcher vores kropssprog og øvrige personlige udtryk og temperament. Vores personlige signatur. 

Det er den stemme, der klinger afspændt og rummelig og i overensstemmelse med, hvem vi er. 

Den stemme, der vækker tillid og fastholder dit publikums eller målgruppes interesse.

 

Jeg er ret fascineret af at dette arbejde,  fordi det sjældent kun handler om stemmen, men om mange andre personlige aspekter.  

En stor del af vores personlige og faglige identitet ligger i vores stemme. Derfor kan det være forbundet med tab af personlig handlefrihed, følelse af autoritet og faglig integritet, hvis der opstår problemer med stemmen og den pludselig ikke bærer.  

Det er svært at nå ud med sig selv og sit budskab, hvis stemmen er en barriere. Og kæmper du med dig selv, er det det første dine tilhørere bemærker. 

Min samlede faglighed - krop, sind og stemme

For at bygge videre på min faglighed har jeg senest uddannet mig som mindfulnessinstruktør og stresscoach. 

Stemmevanskeligheder ledsages ofte af psykiske reaktioner og fysiske kompensationer, men omvendt kan psykiske problemstillinger være underliggende årsag til stemmevanskeligheder. 

Det er vanskeligt at sige, hvad der er hønen eller ægget. 

Jeg har været hele paletten rundt omkring stemmen i mine uddannelser: 

  • opbygningen af et professionelt stemmeinstrument
  • kroppen som instrumentkasse
  • psyken som påvirker stemmen
  • Stemmeteknisk trouble-shooting
  • den professionelle formidling
 

Jeg har grundig erfaring med at afhjælpe dysfunktioner i stemmen og  med at løfte stemmen til et normalt funktionsniveau. 

Men jeg har lige så meget erfaring  med processen fra en normal stemmefunktion til den mere virtuose, artistiske og professionelle stemme.

Min drøm:

Igennem det sidste år har jeg haft en stigende trang til at “destillere” mine uddannelser ned i et samlet forløb, der nu kanaliseres ud i mit signaturforløb – ”Den professionelle stemme”.

Det er mit ønske med forløbet at hjælpe dig, der er professionel stemmebruger, vidensformidler eller dit eget brand med at stå stærkt med din stemme og din formidling, så du får foldet dine stemme- og taleressourcer ud og kommer ud med det budskab, der helt sikkert vil være mange andre til gavn. 

Den Professionelle Stemme - undervisning ved Mette Weinreich
Mette Weinreich, stemmecoach & meditationslærer