Akut stressbehandling

Akut stressbehandling /Forebyggelse

Indhold i forløbet

Forløbet Akut Stressbehandling – består af den første indledende samtale, hvor der laves en samlet stressvurdering og to efterfølgende sessioner.

Du kan læse mere om den første indledende samtale her.

Formålet med forløbet akut stressbehandling

Forebyggelse:

Forløbet kan bruges som en forebyggende indsats, hvis du oplever en begyndende stressbelastning, som du gerne vil have overblik over og bremset.  

Du får en professionel vurdering af graden af din stressbelastning og hjælp til at få et overblik over din hverdag, dit arbejdsliv og privatliv og hvordan du kan få skabt ro og rammer til restitution. 

Hvis forløbet viser sig ikke at være tilstrækkeligt, er det muligt at supplere med yderligere enkelte sessioner eller et længere stressbehandlingsforløb som f.eks. Stressfri 1. 

Akut Stressbehandling:

Forløbet er også til dig, der oplever svær stress og har akut behov for hjælp lige nu og her. Ved et eventuelt stresskollaps kan det være helt uoverskuelig og vanskeligt at tage stilling til, hvad der skal ske i forhold eventuel sygemelding, arbejde og familie.

Mange er heller ikke klar over, hvordan de skal forholde sig til de ind imellem overvældende symptomer på overbelastning og hvad de helt konkret skal gøre i forhold til den fysiske og mentale overbelastning.

Formålet med forløbet Akut Stressbehandling er, at du i den første akutte fase bliver støttet og vejledt i, hvordan du skal forholde dig i en tid, der kan opleves uoverskuelig og kaotisk.

 

Rådgivning og vejledning om stress

Du vil med Akut Stressbehandling modtage rådgivning og vejledning i, hvordan du helt konkret skal forholde dig til dit arbejde, din familie, dig selv og dine symptomer, hvis du netop er gået ned med stress. 

Du vil også modtage vejledning i, hvordan du kan få skabt nogle klare og tydelige rammer, så du kan få etableret de nødvendige forudsætninger for at kunne få skabt ro omkring dig. Kodeordene ved svær stress og stresskollaps er i første omgang  ro og fred.

Priser og info

Inkluderet i forløbet Akut stressbehandling: 

  • Indledende samtale a 90 min, normalpris 1100kr.
  • 2 sessioner af 60-75 min. normalpris pr. session 950 kr

 

Samlet pris for Akut stressbehandling:                        2.600 kr 

 

Der kan herefter tages stilling til eventuel tilkøb af flere enkelte sessioner eller et længere stressbehandlingsforløb.

Se de forskellige forløb her.

 

Involvering af din arbejdsplads:

Hvis det er arbejdsgiveren, der finansierer stressbehandlingsforløbet og der er aftalt tilbagemelding til arbejdsgiveren, tillægges 15 % af selve forløbsprisen i den samlede pris. Derefter tillægges moms.

Læs mere her.

Betaling kan ske ved bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 eller via MobilePay: 189515.