COVID-19-information: Jeg følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 med afspritning af håndtag og overflader, overholden af afstand samt adgang til håndvask og håndsprit. 

8-ugers mindfulnesskursus - meditation og stressreduktion

Næste hold starter tirsdag den 9. feb. 2021

For dig der gerne vil lære at skabe ro, reducere tankemylder og stress, træne dit nærvær og din evne til at mærke dig selv.

OBS: Hvis situationen omkring Covid-19 skulle påvirke muligheden for fysisk fremmøde, startes kurset online over Zoom og overgår til fysisk fremmøde, så snart der er mulighed for det. 

Jeg skal nok være behjælpelig og sætte dig ind i, hvordan det tekniske foregår.

8 ugers mindfulnesskursus

Hvorfor vælge et 8-ugers mindfulnesskursus?

Vi lever i en verden, hvor vi dagligt bombarderes af mange tusind sanseindtryk fra vores omgivelser, i form af mails, telefoner og sociale medier. Tempoet og kravene er ofte høje med mål og deadlines, der kræver at vi yder, er effektive og præsterer.

Vi kommer ofte til at sidestille vores værd som mennesker med vores præstationer,  vores effektivitet eller succes. Vi er sjældent nok, bare fordi vi er.

Eller måske er vores hverdag ikke, som vi ønsker. Det kan være på grund af arbejdsløshed, personlige kriser, stress, sygdom eller kroniske smerter. Livsvilkår, der ikke kan ændres lige nu og her og som vi kan opbygge en indre modstand mod.

Mindfulness og mindfulness meditation giver dig muligheden for at lære at blive bevidst opmærksom på det øjeblik, du er i. Du lærer at trække din opmærksomhed væk fra tankerne og tankernes indhold og fokusere på det, øjeblikket rummer.

Det frisætter mental energi og giver en ny frihed, fordi du kan begynde at vælge at være nærværende lige nu og her, i stedet for hele tiden at skulle analysere, bedømme, fortolke og vurdere, det du oplever, dig selv eller andre.

Med et øget nærvær kan du selv begynde at skabe ro mentalt og fysisk. I stedet for at tankerne og følelserne styrer og dominerer dig og dine valg, får du mulighed for at træde et skridt til side og begynde at iagttage dem, hvorved de mister intensitet og bliver mindre begrænsende.

  • Mindfulness er dokumenteret effektiv i forhold til at mindske stress, depression og angst og reducere tankemylder.
  • Mindfulness giver et større mentalt overskud, klarhed og glæde i hverdagen.
  • Mindfulness giver en øget psykisk robusthed og giver dig mulighed for at reagere og agere anderledes og mere hensigtsmæssigt på stressfaktorer 

Udtalelser fra tidligere deltagere:

Hvad er mindfulness?

At være mindful betyder, at man er bevidst opmærksom lige nu og her –  fra det ene øjeblik til det næste – med en accept af hvad øjeblikket indholder på en nysgerrig og ikke-dømmende måde. Man er med andre ord opmærksom med vilje.

Det lyder måske simpelt, men for de fleste mennesker er det en udfordring at lade være med at fokusere på tankerne og deres indhold. Ofte er vi – uden aktivt at have valgt det – optaget af tanker om fortiden, eller bekymret over noget i fremtiden.  Vores tilknytning til vores tanker kan være så stærk, at vi kommer til at sidestille det, vi tænker, med sandheden – om os selv, om andre eller om vores livsituation.

I mindfulness arbejder man med hele tiden at bringe sin opmærksomhed og sig selv tilbage til øjeblikket. Det gør man via forskellige mindfulnessøvelser, meditation og yoga.

At rette opmærksomheden mod vejrtrækningen eller sanserne er grundlæggende træning i mindfulness, da vejrtrækningen og sansningen kun kan foregå lige nu og her og derfor giver mulighed for at skabe en forbindelse til det øjeblik, vi er i.

At lære at meditere og være nærværende til stede kommer ikke af sig selv. Vedholdenhed og en regelmæssig praksis er forudsætningen for at skabe de ønskede forandringer.  Undervejs i kurset anbefales det derfor, at der sættes 20-30 minutter af til den daglige praksis.

Hvad kan du lære på et 8-ugers kursus i mindfulness?

Om Mette Weinreich

Jeg er uddannet mindfulnessinstruktør med en 1-årig uddannelse hos Helhedspsykologi ved psykolog Emil Noll og certificeret Matzau Stresscoach ved Matzau Erhvervspsykologer.

Jeg har efterhånden afholdt i nærheden af 20 kurser i mindfulness meditation som korte weekends workshops, lange 8-ugers stressreduktionskurser og 4-ugers fortsætterhold. Dertil workshops i mindfulness meditation bestilt af virksomheder.

Det er mit ønske at hjælpe andre med at finde hjem til en ro og centrering i dem selv og gradvist opdage, hvordan livet kan favnes og mestres igennem bevidst opmærksomhed.

Jeg er optaget af at fusionere høj faglighed med menneskelighed og intuition.

Det er min overbevisning, at vi mennesker trives, er gladest og bruger os selv bedst, når vi tillader os at fylde livet med det, der er i overensstemmelse med vores værdier og rør sig i hjertet.

Når vores retning i livet udgår fra vores intuition og hjerte, kan vi bruge os selv uden at blive drænet, men i stedet få energi og blive fyldt op.

Jeg har i over 15 år beskæftiget mig med vane- og adfærdsændring igennem øget opmærksomhed, indsigt og bevidsthed. Jeg har beskæftiget mig med ændring af adfærd og vaner på både det motoriske, mentale og følelsesmæssige plan.

I mit eget liv har jeg gennemlevet svær stress på grund af længerevarende livskriser og ved fra personlig erfaring, hvordan krop og  sind påvirkes af både hverdagens og livets omskiftelighed.

Jeg har en daglig meditationspraksis og en dyb forståelse af, hvad mindfulness og meditation kan skabe af forandringer i måden livet opfattes og leves på.

Har du spørgsmål til kurserne eller til mindfulness, er du meget velkommen til at kontakte mig.

8-ugers kursus i Mindfulness

8 tirsdage

Pris: 4000 kr.*

* 4000 kr. + moms pr. deltager for momsregistrerede virksomheder.

Ring meget gerne forud for tilmelding til Mette Weinreich på tlf 31 24 34 01 for en forventningsafstemning

OBS! Læs gerne Forudsætninger og forudgående erfaring herunder før tilmelding. Ring på telefon 31 24 34 01 hvis du har spørgsmål.

Forudsætninger og forudgående erfaring: Du behøver ikke at have nogen forudgående erfaring med mindfulness eller meditation. Udgangspunktet er der, hvor du er i livet på et personligt plan og din aktuelle situation. Det er absolut en fordel, at du ved kursusstart er indstillet på at bruge tid på at udføre mindfulnessøvelser og meditation dagligt, da dit udbytte af kurset hænger nøje sammen med din egen praksis.

Holdundervisning: Gruppens formål er ikke terapeutisk men erfaringsudvekslende og undervisningen er interaktiv. Du vælger selv, hvad du vil dele af dine oplevelser under meditationerne og omkring din mindfulnesspraksis og hvad du måtte have af mulige udfordringer undervejs.

*Retningslinjer for tilmelding og betaling

Tilmelding
Tilmelding sker online ved at udfylde tilfmeldingsformularen. Betaling sker ved tilmelding. Du modtager hermed en mail med bekræftelse på din tilmelding. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på kontakt@metteweinreich.dk, Hvis du ønsker en opringning er du velkommen til at skrive dette i mailen.

Betaling: Betaling sker ved tilmelding. Jeg sender derefter en faktura, der fungerer som en kvittering til dig efter din tilmelding. 

 

RaterDer er mulighed for at betale 8-ugers kurset i to rater. Hvis du ønsker dette, kan du kontakte mig på kontakt@metteweinreich.dk. Første rate betales ved tilmelding eller senest 3 uger før kursusstart. Anden rate betales senest 4 uger inde i kurset. Bemærk, at du ved tilmelding forpligter dig til at betale det fulde beløb for kurset.

Fortrydelse/afmelding
Ved afmelding op til 3 uger før kursusstart refunderes kursusprisen fratrukket et gebyr på 300kr.
Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart refunderes halvdelen af kursusafgiften. 

Ved afmelding senere end 1 uge op til kursusstart refunderes beløbet ikke, men du har mulighed for at starte på et senere kursus.

Kursusgange hvor du ikke kan komme: Prisen for de kursusgange, hvor du ikke kan komme, refunderes ikke og undervisningen erstattes ikke.  

Betalingsoplysninger

bankoverførsel til kontonummer: 5338 0258648 

MobilePay: 189515